דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

מרן הגר"ח קניבסקי עם קופת העיר

מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א בביקור נדיר במשרדי "קופת העיר" עונה על שאלות, באסיפת רבני הקופה בביתו, ומעתיר על תורמי קופת העיר בהדלקת נרות חנוכה ובזמנים המסוגלים.

מרן הגר"ח קניבסקי עם קופת העיר

מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א בביקור נדיר במשרדי "קופת העיר" עונה על שאלות, באסיפת רבני הקופה בביתו, ומעתיר על תורמי קופת העיר בהדלקת נרות חנוכה ובזמנים המסוגלים.

ג' בשלח יום המסוגל לפרנסה

הרה"ק ר' מנחם מנדל מרימנוב כתב: כל האומר פרשת המן שניים מקרא ואחד תרגום ביום שלישי ג' פרשת בשלח מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו

גדולי ישראל תורמים לקופת העיר בשעת הדלקת נר חנוכה

גדולי ישראל תורמים לקופת העיר ומתפללים על רבבות תורמי קופת העיר בשעה הדלקת נר חנוכה.

מעמד ונוושעה ע"י כל גדולי וצדיקי הדור ער''ח סיוון תשע''ח

תפילת השל''ה

גדולי ישראל מתפללים על תורמי קופת העיר את תפילת השל''ה בערב ראש חודש סיוון שזה סגולה לחינוך הילדים, מתוך התפילה: כי על כן, באתי לבקש ולחנן מלפניך שיהא זרעי וזרע זרעי עד עולם זרע כשר, ותן להם בריאות, ויהיה אהבה ואחווה ושלום ביניהם.

הקמחא דפיסחא הגדול בעולם !!!

מעמד "קרובה ישועתי" עבור תורמי קופת העיר

כל גדולי וצדיקי הדור מתאספים יחדיו ביום המסוגל תענית אסתר למעמד "קרובה ישעותי" בבית מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א לתפילה וזעקה עבור רבבות תורמי קופת העיר