דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

 מרן הרב חיים קניבסקי שליטא חבר נשיאות קופת העיר                    

                   

מרן פוה"ד הגר"נ קרליץ שליט"א חבר נשיאות קופת העיר                     

כ"ק מרן האדמור מבעלזא שליט"א חבר נשיאות קופת העיר                  

כ"ק מרן האדמור מויזניץ שליט"א חבר נשיאות קופת העיר                    

מרן הגרי"ג אדלשטיין שליט"א חבר נשיאות קופת העיר                        

כ"ק מרן האדמור מצאנז שליט"א חבר נשיאות קופת העיר                     

מרן הגר''י שיינר שליט"א חבר נשיאות קופת העיר                               

 

כ"ק מרן האדמור מביאלא שליט"א חבר נשיאות קופת העיר                 

מרן הגרב"מ אזרחי שליט"א חבר נשיאות קופת העיר                          

כ"ק מרן האדמור מטשערנוביל שליט"א חבר נשיאות קופת העיר          

מרן הגרמ"צ ברגמן שליט"א חבר נשיאות קופת העיר             

מרן הגרב"ד פוברסקי שליט"א חבר נשיאות קופת העיר                      

מרן הגר"ש בעדני שליט"א חבר נשיאות קופת העיר                          

 

כ"ק מרן האדמור מאלכסנדר שליט"א חבר נשיאות קופת העיר           

כ"ק מרן האדמור ממוזדיץ שליט"א חבר נשיאות קופת העיר               

מרן הגר"י הלל שליט"א חבר נשיאות קופת העיר                              

מרן הגרמ''ה הירש שליט"א חבר נשיאות קופת העיר                         

מרן הגר"י זילברשטיין שליט"א חבר נשיאות קופת העיר                     

כ"ק מרן האדמור מראחמסטריווקא שליט''א חבר נשיאות קופת העיר   

כבו"ק מרן האדמור מסאדיגורה שליט"א חבר נשיאות קופת העיר       

כ"ק מרן האדמור מנדברונה שליט"א חבר נשיאות קופת העיר            

מרן הגר"ד כהן שליט"א חבר נשיאות קופת העיר                            

מרן הגר"ש גלאי שליט"א חבר נשיאות קופת העיר                           

מרן האדמור רבי דוד אבוחצירא שליט"א חבר נשיאות קופת העיר