דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

הבטחה של פעם בשנה לפרנסה ברווח

כל האומר פרשת המן מובטח לא שלא יתמעטו מזונותיו וכתב הרה"ק ר' מנחם מנדל מרימנוב: “סגולה לפרנסה לקרא פרשת המן שניים מקרא ואחד תרגום ביום שלישי פרשת בשלח״.

לקריאת פרשת המן שתיים מקרא ואחד תרגום, לחץ כאן >>> 

שתי הבטחות מפורשות, שתיהן באותו ענין. שתי הבטחות ממלך כל הארץ, שהכל שלו, ואין שיכחה לפניו. 
לא המלצות, לא כיוונים – אלא הבטחות של ממש לעושר ולפרנסה טובה. לא רמז, לא דרש, לא וורט. הבטחות אלוקיות. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו גילה לכל באי עולם מהם הקריטריונים לזכאים, ואיך אפשר לקבל ממון. 

"מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו" – זוהי המילה של התורה.  גם אתם יכולים לזכות בקלות ל"מובטח" הזה. 
כמעט על שום דבר בחיים אי אפשר להגיד "מובטח". המשכורת יכולה להעלם כמו שבאה, הבריאות תלויה בשערה, בשביל כבוד ונחת צריכים רחמים גדולים. אפילו האדמה היציבה שלרגלנו והחיים בעצמם – לא מובטחים לנו. לכמה אנשים השתנו החיים משניה לשניה? מה "בטוח", מי "בטוח"? 
והנה פתאום הקב"ה בכבודו ובעצמו מבטיח. והוא היחיד שיכול באמת ולתמיד לקיים הבטחות. 

פתאום מגיע "מובטח" מן התורה ושואל אותנו: למה תיקרעו על פרנסה, לא חבל עליכם? למה אתם משקיעים בכל הדברים הלא מובטחים? לא עדיף פעם אחת לנסות את מה שממש מובטח?

“בירושלמי דברכות איתא: כל האומר פרשת המן - מובטח לו שלא יתמ-טו מזונותיו״. 

לצפייה בגלרייה של גדולי וצדיקי הדור אומרים את פרשת המן שניים מקרא ואחד תרגום לזכות תורמי קופת העיר, לחץ כאן >>> 

השבוע, ביום שלישי, מגיע הזמן שמסוגל במיוחד לפרשת המן. כי בדיוק השבוע,  פרשת “בשלח״ קוראים בתורה על ענין ירידת המן. וכאשר קוראים בתורה על ענין מסויים –  יורד לעולם שפע באותו ענין.
ביום שלישי פרשת בשלח כולם אומרים פרשת המן, ומדוע? 

המקור לכך הגיע מפיו של הרה״ק רבי מנחם מנדל מרימנוב זי״ע שכתב: “סגולה לפרנסה לקרא פרשת המן שניים מקרא ואחד תרגום ביום שלישי פרשת בשלח״. 

הנה מגיע היום הגדול, יום שלישי פרשת בשלח, וכל מי שרוצה לזכות ב״מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו״ עדיף פעם אחת לעשות השתדלות מיוחדת, במקום עשרת אלפי השתדלויות אחרות לאורך כל השנה. 

וכך תהיה ההשתדלות שלך בס"ד ביום ג' בשלח, לאחר תרומה לקופת העיר:

1. 40 גדולי וצדיקי הדור יתפללו ויאמרו עבורך את "פרשת המן" המסוגל לפרנסה ביום המסוגל ג' בשלח 

למסירת שמות לתפילת 40 גדולי וצדיקי הדור, לחץ כאן >>> 

2. תפילה בכותל המערבי, בקבר הרשב"י במירון, ובקבר ר' יהודה ב"ר אילעי שידוע כמסוגל לפרנסה 

למסירת שמות לתפילת שלוחי קופת העיר ב3 מקומות קדושים, לחץ כאן >>> 

3. שליחי קופת העיר יגידו את פרשת המן על ציונו של הרה"ק ר' מנחם מנדל מרימנוב 

למסירת שמות לתפילה על ציונו של בעל הסגולה הרה"ק ר' מנחם מנדל מרימנוב, לחץ כאן >>>