דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

מוקירים טובה למרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל

מכתב גדולי הדור מצווה גדולה והכרת הטוב למרן רשכבה"ג זצ"ל לתרום לקרן שהוקמה לעי"נ בקופת העיר, אשר תיועד עבור בחורים לקדמם בתורה ויראת שמים, שזו היתה משאת נפשו כל ימי חייו, וכל אחד ואחד ישתדל לתרום סך 120 ₪ למשך 18 חדשים, וזה יהיה לעילוי נשמתו ומקצת הכרת הטוב, וכל התורמים יזכו מידה כנגד מידה לנחת יהודית מכל הצאצאים

מה אתם מוכנים להשיב טובה למי שנשא אתכם על כפיים, כנשוא האומן את היונק ממש, למי שהחזיק את הדאגה לכם במרכז ליבו, למי שניווט את עולמכם בבטחה בתוך גלים סוערים, למי שאתם ואנחנו כולנו חייבים לו את כל עולמנו הרוחני?
עכשו, אחרי מאה ויותר שנות לימוד תורה, אחרי יובל-פעמים של שקידה שאין דומה לה, אחרי שמילא את ימיו תורה בטהרה, מתוך גדלות נפש וצניעות – מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל כבר לא יכול לעזור לעצמו במאומה - - - -
עכשו, רק אנחנו יכולים לתת לו!!!

לגלריית תמונות של מרן רשכבה"ג הגראי"ל שטינמן זצוק"ל עם קופת העיר לחצו כאן 

ובעוד הדם שותת, ובעוד הלב שסוע וקרוע, והחרדה לעם ישראל שאיבד את מנהיגו הרוחני ממלאה את הלבבות עד מחנק, קמו גדולי הדור הנשארים, להבדיל בין חיים לחיים, והורו לנו מה לעשות:
"מצווה גדולה והכרת הטוב למרן רשכבה"ג זצ"ל לתרום לקרן שהוקמה לעי"נ בקופת העיר, אשר תיועד עבור בחורים לקדמם בתורה ויראת שמים, שזו היתה משאת נפשו כל ימי חייו, וכל אחד ואחד ישתדל לתרום סך 120 ₪ למשך 18 חדשים, וזה יהיה לעילוי נשמתו ומקצת הכרת הטוב, וכל התורמים יזכו מידה כנגד מידה לנחת יהודית מכל הצאצאים"

כמה הכרת הטוב יש בנו אליו! והכרת הטוב הזו לא יכולה להשאר באויר, לא יכולה להשאר כרגש בלבד, שכן הוא יתפוגג עם סער הימים ולא ישאר ממנו דבר. 
עכשו, בעוד הדם שותת, בעוד ליבנו קרוע – חייבים להמשיך את דרכו ואת מורשתו הרוחנית של מרן רשכבה"ג הגראי"ל שטינמן זצוק"ל, ולהמשיך את אותו דבר שהיה עיקר חייו:
להגדיל תורה ולהאדירה - - - 
זה בדיוק מה שמרן רשכבה"ג הגראי"ל שטינמן זצוק"ל היה רוצה שיעשו לעילוי נשמתו....
זה יהיה לעילוי נשמתו, זה יהיה 'מקצת הכרת הטוב' כמו שכתבו מרנן ורבנן שליט"א, זה יהיה המעט שבמעט שאנחנו יכולים להחזיר לגדול הדור...

עכשו הזמן להכיר תודה לגדול הדור, ולעשות עבורו מה שאין הוא יכול עוד לעשות עבור עצמו. 
עכשו הזמן!!!