דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

מעט יודעים כי ביום ט' בכסלו תשע"ז, אפשר לזכות בפיס. פיס שיגיע שוב רק בעוד 28 שנה!! תשע דקות של פיס: פרנסה, ילדים, נחת, תורה וגדולה, שידוכים, בריאות ושמחה. כל הפיס הזה זורם במשך תשע דקות אל העולם שלנו, זורם וזורם בלי מעצורים. יום ט' בכסלו הוא היום התשיעי בחודש התשיעי, וכשהוא חל בשנה התשיעית, בהגיע השעה התשיעית – יפתחו שערי השמיים וכפי שמופיע במקורות קדומים ביותר, יהיו הדקות הללו דקות שמסוגלות לכל הברכות, לכל הישועות והנחמות.

הסגולה של השעה התשיעית נתגלתה ע"י הספר "ברית מנוחה" שכל דבריו היו דברי רוח הקודש, ע"פ אליהו הנביא שבא ולימדו.
מרן הגר"י אדלשטיין כתב בכתי"ק כי השנה היא שנת תשע"ז - היא השנה התשיעית, שחלה פעם בעשרים ושמונה שנה.
 
מאז שנת תשמ"ט לא היתה שעה כזו. הפעם הבאה שתגיע שעה זו - תהיה בשנת תת"ה, והפעם שעברה היתה בשנת תשמ"ט!
פעם בעשרים ושמונה שנה זה קורה, מכל השנים, זה לא קרה בתשנ"ה, זה לא קרה בכל העשור של תש"ס, וגם לא בתש"ע ובאחרות, רק השנה הזאת!
בן כמה תהיה עוד עשרים ושמונה שנה? בן תשעים? בן מאה? בן שישים? כמה דברים משתנים בעשרים ושמונה שנה! 
לפני עשרים ושמונה שנה מרבית המוסדות, החיידרים והישיבות שאתם מכירים עוד לא נולדו, וגם המנהלים שלהם היו נערים צעירים. 
לפני עשרים ושמונה שנה עוד לא היה לאף אחד בשכונה פלאפון, וגם טלפון - לא לכולם. 
בעשרים ושמונה השנים האחרונות נפטרו כל גדולי הדור שעבר, ודור החליף דור, לא היה מחשב באף בית, עוד שלחו מברקים וגלויות. שמונים אחוז מהתרופות והמשחות שיש לנו במגרה עוד לא היו מיוצרות. הדירה שאתם גרים בה – ספק אם היתה קיימת, 
לפני עשרים ושמונה שנה לא היתה רמת שלמה, ולא היתה ביתר, לא היתה ברכפלד, לא רמות, ולא אלעד, ולא בית שמש, ולא עפולה. 
ומה יהיה עוד עשרים ושמונה שנה? מסתבר שהעולם ימשיך להתהפך הלאה, באותו קצב ואפילו יותר מהר. והנה, בדיוק כאן, בנקודה הזו על ציר הזמן אתה עומד. פתאום מגיע אליך רגע שקורה רק פעם אחת. שלא קרה מאז לפני עשרים ושמונה שנה, ולא יקרה בכל עשרים ושמונה השנים הבאות. 
 
מה שיתחולל ביום ט' בכסלו הקרוב הוא חד פעמי לגמרי. השעה הזו שהולכת להגיע היא צינור השפע לכל ה-28 שנה הבאות, רגעים המוכנים להצלחה, רגעים שמהם שופע טוב לכל הימים האחרים שעוד יבואו. 
מה שלא תנצל הפעם, לא תוכל להשלים בשנה הבאה.אתה עומד לפני הזדמנות הסטורית במאה שנה האלו, הזדמנות חד פעמית בחיים שלך, הזדמנות שהיא כולה בשבילך, כי הנה הנה זכית לפגוש את השנה התשיעית. 
 
הנה זה בא פעם בעשרים ושמונה שנה, שעה קצרה ובודדה, שעה שאורכה הוא תשע דקות בלבד. אחת ויחידה מתוך מיליוני רגעים. היא מסוגלת לכל הברכות, בה נפתח צינור השפע, היא מוכנת הרבה להצלחה, היא כולה טוב, שמחה ושחוק מתרבים אז בעולם, אם רק יודעים לנצל, אם רק רוצים שמחה בבית, ובשורות טובות. 
 
 
פעם בעשרים ושמונה שנה ניתנת לנו הזדמנות לשנות את העשרים ושמונה שנה הקרובות. מה שנוכל ביום ט' בכסלו הקרוב לא נוכל להשיג גם עוד עשרים שנה. כל כך הרבה שפע אנחנו צריכים לעשרים ושמונה שנה הבאות! איך הילדים שלנו יראו עוד עשר שנים? מה יהיה איתם? מה יהיה איתנו? עם הבריאות שלנו? עם הזכרון שלנו? עם השידוכים של הקטנים והגדולים? האם השדוכים יכבדו אותנו? האם הזיווגים יעלו יפה? יהיה לנו כסף לחתן? 
בואו נזיל דמעה אחת בזמן, השבוע, ולא אחרי הזמן, כי מדובר בעסק גורלי! בואו ניתן לצדקה סכום נכבד, כדי שעשרים ושמונה שנה לא נצטרך לשלם אותו לרופאים, לבתי חולים ולהוצאות לא נעימות. 
האם בשביל עשרים ושמונה שנה שמחות יש מחיר יקר מידי לצדקה? האם בשביל עשרים ושמונה שנים מאושרות, לא שווה להשקיע בתשע דקות את המקסימום? 
יש מצבים שאפשר לזלזלנים לזלזל, כאן איש בעולם לא יכול לזלזל, מול דברי כל מאורי הדורות. אין כאן מקום לזלזול. השאלה אם אתה מסתפק באמירת תהילים חטופה, או הופך את השמים- נותן צדקות- קורע גזירות - שולח שליחים - ומנצל במקסימום. מדובר באמת בעת שפע לא רגילה, ובשעה שאפשר להשיג הכל – אי אפשר לישון. 
אדם ביקר בל ילין, מה לך נרדם, תקרע, תעשה, תפעל, תחלק צדקות, תבקש תפילות של גדולי הדור, תעורר ישני עפר, לא די בציון אחד, אלא בשלושים ושש ציונים. תרים טלפון לקופה, תעשה לפחות את המינימום הזה, ותצרף עצמך לכלל ישראל. כי החיים אחר כך, אם מנצלים כיאות - הם לא החיים של קודם.