דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

רבנו מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א יעתיר בכל יום ויום מעשי"ת, כולל ר"ה ויוהכ"פ, בעיצומו של יום על כל שמות התורמים שימסרו ע"י קופת העיר, בתוך היהי רצון לאחר אמירת כל ספר התהילים לשנה טובה ומתוקה

מאז ומעולם היה לרבנו מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א סדר מיוחד במינו, סדר שהוא מקיים אך ורק בעשרת ימי תשובה. כל יום בעשרת ימי תשובה - נסגרת הדלת לזמן מסוים בביתו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א, אין יוצא ואין בא. אין שאלות, אין קבלת קהל, אין מצוקות, אין מקרים, אין איש. 
הדלת ננעלת, ומרן שר התורה שליט"א עובד את אלוקיו. הוא יושב רק עם עצמו ועם בוראו. גדול הדור פותח את ספר התהילים, כבן המתחטא לפני אביו אוהבו. כשעתיים הוא מחנן בקולו, פסוק אחר פסוק, פרק אחר פרק – עד סיומו של כל ספר התהילים. 
זה קורה עשרה ימים בשנה בלבד. מראש השנה ועד יום הכיפורים. עם סיום התהילים אומר מרן שר התורה שליט"א את ה"יהי רצון", ואז - כשהספר מושלם – הוא יתפלל עליכם. צדיק הדור, כרועה רחום הוא נושא את כולנו. ממרום גילו ורוח הטהרה ששורה עליו, כמו אבא אוהב – הוא מסכים להתפלל על תורמי קופת העיר. 

כלי ראשון 

פעם כשהיינו שומעים שגדול הדור אומר תהילים ומבקש בקשה בסיום, יכולנו רק לנסות לנחש: מה מכל הבקשות שבעולם תעלה מתוך החדר הטהור? על מה הצדיק מתפלל שם בסוף? על גאולת הדור? על התיקון הגמור? לא יכולנו לעולם לדעת, הרי מדובר בדברים המסורים אל הלב.
 אבל הנה, יש לנו תשובה --- מפתיעה, מדהימה, עצומה-- אפשר לדעת מה היא בקשתו של ר׳ חיים עם סיום התהילים. קיבלנו לשאלה הזו את התשובה האמינה ביותר שיכולה להיות מהמקור המוסמך ביותר. 
מילים מכלי ראשון, מבנו של מרן שליט״א, ששמע מאביו. ואם לא די בכך - בנו של מרן שר התורה, הגאון רבי יצחק שאול קניבסקי שליט״א - העלה את הדברים בכתב בדקדוק רב, ואף חתם את שמו על מילותיו כי אכן כך בדיוק נאמרו. לא מדובר באמירה סתמית שאפשר לפרש אותה איש כרצון ליבו, לא סתם ציטוט מכלי שני ושלישי. שאף אחד כבר לא מזהה את מנגינתו המקורית. אלא מילים סדורות ומפורשות, והרי הן למראה עיניכם: 

“דיברתי עם אאמו״ר הגאון מרן הגר״ח שליט״א ואמר בזו הלשון: “לא אוכל להבטיח, אבל בל״נ, בכל יום מימי עשרת ימי תשובה, כולל ראש השנה ויום הכיפורים הבעל״ט, כשאגמור ספר תהילים כמנהגי (בל״נ), אזכיר את כל שמות התורמים שימסרו על ידי קופת העיר ביהי רצון שאחר ספר התהילים שיזכו לשנה טובה ומתוקה״. 

כשמצטטים מילים מן הקודש פנימה – יכולות ליפול טעויות, אבל כאן יש לנו תיעוד מדוייק ומפורט, בכתב ידו של הגאון רי״ש: 
אחרי אמירת כל ספר התהילים, בכל עשי״ת, יתפלל מרן שר התורה הגר״ח שליט״א, בל״נ, על כל התורמים שימסרו לו ע״י קופת העיר.הוא אמר זאת לבנו במילים מפורשות.
קבוצה של תורמים תזכה בתפילתו האישית של מרן שליט״א כל עשרת ימי תשובה. מרן שליט״א כה אוהב את קופת העיר, עד כי מסכים להכניס אל הקודש פנימה, אל הספר התהילים האישי שלו, את תורמי קופת העיר. 
בימים הקריטיים ביותר בשנה. כשהכל על כף המאזניים - הוא מסכים לצרף אותם לתהילים שיגיד בראש השנה בעצמו, ביום כיפור בעצמו, ובעשרת ימי תשובה. 
הייתם מעלים על דעתכם תפילה כזו, בתוך תוכו של היהי רצון, לאחר אמירת כל ספר תהילים, בימים המקודשים האלו?
כל פסוק מפסוקי התהילים, כל פסוקי הבקשה, כל מזמורי התחינה, כל הסגוליות העצומה של התהילים, כשהם יוצאים מפיו של ר׳ חיים – עליך, עליך. 

יהי רצון 

מרן שר התורה הגר״ח קניבסקי שליט״א יצרף לתהילים את היהי רצון שלו. אלו ברכות נשגבות רשומות ביהי רצון של התהילים. מי לא רוצה גדול הדור יבקש בשבילו בעיצומו של ראש השנה, בעיצומו של יום הכיפורים, ובכל יום מעשרת ימי תשובה את כל הברכות הגדולות הללו. 
“שתדריכנו בעבודתך ותפתח ליבנו בתלמוד תורתך״ - ר׳ חיים יתחנן על כך בשבילך ובשביל הילדים שלך. הוא מוסיף את השמות שלכם בתוך היהי רצון. לא ענין קל הוא! 
“ותשלח רפואה שלימה״... כל אחד מאיתנו יודע כמה בעיית בריאות אחת של רק אחד מבני הבית יכולה לצער ולשבש את החיים. במקום שהלב שלך יהיה מלא חששות – תן לר׳ חיים להתפלל עליך. 
“ולכל ההולכי הדרכים תצילם מכל נזק״ - כמה שעות ורגעים ביום אנחנו ומשפחתינו בגדר “הולכי דרכים״? נוסעי אוטובוסים, חוצים כבישים? הדרכים בחזקת סכנה. למי לא דופק הלב שהוא שולח ילדים בדרכים בוקר בוקר? 
“ותפקוד לכל חשוכי בנים והמעוברות, ואל ימשול פגעים רעים בכל ילדי עמך ישראל. ותבטל מעלינו גזרות קשות״ - מה מכילות המילים הללו? – הכל בעולם. עשרה ימים ר׳ חיים ילחש אותם מנהמת ליבו עליך, אם רק תזכה לתרום הפעם. הרי אם חלק מאיתנו היו מציצים בשמים לספרים לבדוק מה רשמו עליהם שם– הם היו נבהלים מאד. והנה כאן רבינו חיים שליט״א מתפלל ומסנגר. לעולם יתפלל אדם לפני שתבואהו צרה. 
“והכן פרנסתנו מידך הרחבה״ – את כל אלו ועוד ועוד מילים קדושות ומבקשות – יתפלל ר׳ חיים על כל מי שיתרום. בעיצומו של יום הדין – בעת שרוח רחמים בעולם, יתפלל מרן שליט״א את התהילים שלו ויזכיר את התורמים. הוא יבקש את כל הבקשות המוזכרות כאן, ועוד רבות, המשולבות בתוך מזמורי התהילים, והבקשות שמופיעות ביהיה רצון. 
כשרבנו מרן שר התורה הגר״ח קניבסקי שליט״א מתפלל כל העולמות שותקים. הנה שם למטה צועק הגדול של הדור, זה שהכתירוהו על פני כל הארץ. גדול הדור צועק למרום וצעקתו שוברת מסכים ובאה לפני הבורא. כי מי שמסכים לסבול את כל הדור על כתיפיו – זכאי להתייחסות מיוחדת לפני הבורא.