דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

24 פרקליטים של הצדקה החשובה ביותר (כדברי הש"ך בסי' רמ"ט) יעמדו לך ביום הדין להטות דינך לחיים

הרגליים עולות במעלה המדרגות, אבל משהו בפנים מפרפר. רבני קופת העיר עולים למעונו של מרן גאון ישראל רבי דב לנדו שליט"א, כדי שיפתח את המגבית המיוחדת ל-24 היתומים שנישאים בחודש אלול ותשרי.
מרן גאון ישראל שליט"א  מסיט הצידה את הגמרא הגדולה, שבה הוא שקוע יומם ולילה. הוא מקבל את פני הבאים – את קופת העיר בייצוג האנושי שלה – בשמחה גדולה ובהערכה גלויה. אך לפני שהוא נותן תמיכה פומבית - הוא רוצה לדעת את הנעשה והנשמע מאחורי הקלעים...
רבני קופת העיר מתחילים לפרוש בפניו את ארבעת האגפים של קופת העיר. 


האגף הראשון
"התמיכות החודשיות", אומר אחד מרבני הקופה, שליט"א. "התמיכות החודשיות הן האגף העיקרי וה'כבד' של הקופה. למעלה מששה מיליון שקלים בחודש, כשבעים וארבעה מיליון שקלים בשנה" 
מרן גאון ישראל  רבי דב שליט"א נרכן קדימה. שבעים מיליון בשנה?! אכן. שבעים מליון בשנה. בסכום האסטרונומי הזה מעמידים על הרגליים אלפי משפחות שכרעו ליפול. "...משפחות שללא הסכום החודשי הקבוע שהן מקבלות מן הקופה היו נשפכות אל הרחוב, רעבות ללחם, ללא הצרכים החיוניים ביותר.
זהו בסיס קיום מינימלי למשפחות שאין להן בסיס כזה, כשהחישובים מעמידים את צרכי כל נפש, בניכוי הוצאות דיור וחינוך. משפחות מכל רחבי הארץ, בתיאום רצוף עם רבני הקהילות שלוקחים אחריות על המקרים הקשים של בני עירם". 

האגף השני
החלק השני שהקופה עסוקה בו, הוא תמיכות החגים. גם משפחות שמצליחות לשרוד את היומית, לא תמיד מצליחות להגיע לחגים בצורה ראויה. התמיכה למשפחות בחגים מגיעה עד סכום של 21 מיליון שקל בשנה, ומכילה לא פחות מרבבת נתמכים... רבבה! מדי חג בחג!!!
מרן גאון ישראל רבי דב לנדו שליט"א שוב רוכן קדימה. הוא מבקש את הרשימות. רשימת המקבלים, החסויה מכל חסוי לגבי הציבור, גלויה עכשו לפני עיניו של גדול הדור. רבני הקופה רואים בברור כי עיניו מדלגות בהחלטיות על טור השמות, ועוקבות בענין אחרי הפרטים המצורפים. מספר הילדים, עיסוק ההורים, כתובת מגורים,...
"עשרים ואחת מליון?" הוא שואל. "פעמיים בשנה? רבבת מקבלים?" ארשת פניו של מרן גאון ישראל שליט"א מתמלאה הערכה. בכמה נפשות מדובר - - - כמה נפשות, שאם לא הסל הזה היו ניגשות אל החג בצער חונק ובדמעות? 
האגף השלישי
התחום השלישי שקופת העיר עוסקת בו, הוא קרנות לחתנים ולכלות יתומים", אומר אחד הרבנים. "בשנה החולפת קופת העיר השיאה מעל שלוש מאות חתנים וכלות יתומים, או כאלה שמצבם גרוע מיתומים. שבעה מליון שקלים בשנה... שלא יהיה יתום או יתומה שלא ינשאו בדרך כבוד, לפחות לצרכים המינימליים...
השיחה עולה על פסים הלכתיים. על השולחן עולים  דברי הש"ע והש"ך והגר"א ביורה דעה על כך שמצוות הצדקה המהודרת ביותר, המהודרת מכל הצדקות האחרות, היא הכנסת כלה יתומה לחופה. ודווקא כלה יתומה! 
רבני הקופה נזכרים, שגם בפגישתם ההיסטורית של  מרן רשכבה"ג הגראי"ל שטיינמן שליט"א עם להבדיל בין חיים לחיים מרן הגרש"ה וואזנר זיע"א – לפני שלוש עשרה שנה בדיוק, בחודש אלול תשס"ד-  דיברו על אותה פיסקה, אותם דברי השו"ע והש"ך, על הצדקה המהודרת ביותר.... ומרן גאון ישראל שליט"א מבקש לדעת על האגף הרביעי. 

האגף הרביעי
"קרנות יעודיות למקרים קשים", מסבירים קופת העיר. "משפחה שהתייתמה בחטף, ילד עם צרכים רפואיים כבדים, מחלה קשה המצריכה ניתוח דחוף וכן הלאה. 
מרן שליט"א  מקבל פירוט על כמה מהקרנות האלה, שיצאו לדרך בשנה האחרונה. על הצלת הנפשות, כפשוטו ממש, שעומדת מאחוריהן. על המאמצים שקופת העיר עושה כדי לגייס את הסכומים העצומים האלה, שהם למעלה מכוחות של הציבור לתת. 
כאן, מזכירים רבני קופת העיר את בקשתם, לפתוח את מגבית "24 יתומי אלול"- המגבית המסיימת פרויקט של עזרה ל-330 חתנים בשנת תשע"ז, המגבית האחרונה של היתומים לפני יום הדין.
בתחילה מסרב מרן גאון ישראל שליט"א,..."מה באתם אלי?" הוא שואל בענווה אופיינית, "תלכו למרן רשכבה"ג רבי אהרון לייב שטיינמן, למרן שר התורה רבינו חיים קניבסקי,למרן רה"י רבי גרשון אדלשטיין.... הם העומדים בראש העם!" שקט של הלם משתרר בחדר. אמירה כזאת לא שומעים בכל יום - - 
אך לאחר מכן, כששמע מרן גאון ישראל שליט"א על היקף הפעילות,הוא  מתרגש... הדבר ניכר על עיניו, על מראה פניו, על המחנק שהושם בגרונו. הוא נעתר לפתוח את המגבית, מגבית החתנים של חודש אלול, ומראה לכולנו את הדרך נלך בה - - -