דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

יום יום ב10 מקומות הקדושים

החל מראש חודש אלול, תעמיד קופת העיר בעשרת המקומות המקודשים ביותר בלב ליבו של העם היהודי שליחי קודש. יום יום, החל מראש חודש וכלה ביום הכיפורים.

החל מראש חודש אלול, תעמיד  קופת העיר בעשרת המקומות המקודשים ביותר בלב ליבו של העם היהודי שליחי קודש. 
בו זמנית בד בבד, במנין מקומות קדושים יתפללו עליך מנין שליחים, לא פעם אחת במבצע לוגיסטי חד פעמי, אלא יום יום, החל מראש חודש וכלה ביום הכיפורים. 
בכותל המערבי, במערת המכפלה, בקבר רחל, בציון הרשב"י-מירון, עמוקה, בציון ר"מ בעל הנס, בקבר השל"ה, בציון האוה"ח הק', בבית האשה השונמית ובקבר רבי לייב בעל הייסורים.

מנין תפילות עצומות, עמוקות רוגשות בוכיות, מדקדקות, מנין תפילות של מנין שליחים יראי שמים יעלו עליך יום יום, בכל השערים, בכל הפתחים. כל ישני עפר יקיצו ויעורו וימליצו טוב בעדך, כולם כאחד יפילו יום יום תחינה לפני כסא הכבוד וילוו אותך בימים הגדולים טרם החתימה.
שליחי הקופה ילכו בשבילנו. בימים הגורליים ביותר של השנה, יבואו שליחי הקופה, וכל אחד מהם יתייצב על מקומו, במנין ציונים המקודשים ביותר לעם ישראל, יום יום, יום יום.
כל ימי התשובה, החל מראש חודש, עבור דרך א' וב' וג' בחודש וכן הלאה, ובימי ראש השנה עצמם, (חוץ מעמוקה הרחוקה ממקום ישוב) כל יום יום מעשרת ימי תשובה, וגם ביום הכיפורים עצמו.  כל השליחים, בכל המקומות בכל הימים, עליך עליך עליך.  עד שהשמים יבקעו ותשמע משם "סלחתי כדבריך"
ארבעים יום אינו מספר של מה בכך. הזוהר הקדוש כותב "המבקש על איזה דבר ארבעים יום  - בוודאי נענה". ועליך, לא רק אדם אחד יבקש במשך ארבעים יום, אלא מנין של שליחים  במנין מקומות הקדושים ביותר, בוודאי נענה בעמוקה, בוודאי נענה בזכותו של רשב"י, בוודאי נענה בזכותו של רבי מאיר בעל הנס, כל אחד מהם יבוא יום אחר יום, יום אחרי יום. האם תפילה כזו יכולה לשוב ריקם? מי יכול להפסיד דבר כזה? 
גם העיתוי של ארבעים הימים לא נקבע  באקראי. בדיוק בתאריך זה בראש חודש אלול עלה משה רבינו השמימה לבקש רחמים אחרי חטא העגל. הוא שהה בשמים ארבעים יום עד שאנמר לו הבורא "סלחתי כדבריך" . 
ה"סלחתי כדבריך" מרחף באוויר. מי יזכה לשמוע אותו? מי יקיף את עצמו במנין עננים של שמירה? בצעקה שעולה מכל המקומות כולם, באבות ובאמהות בתנאים ובאמורים, בצדיקי הדורות, מי יקיף עצמו ברצף מופלא של ארבעים? מי יכול לעמוד שווה נפש מול כזה מערך אדיר? מי מתיימר להשוות את תפילתו הבודדת לתפילת כל הקדושים והטהורים במשך ארבעים ימים רצופים? 
בימים אלו כשאנחנו מחפשים אילנות להתלות בהם כשגדולים וטובים רועדים מן הדין, נשעין תפילתנו עליהם. 
בתרומה אחת שנותנים בכל מקרה - זוכים לכל זה, בשבילך, בשביל המשפחה. לחיים טובים תכתב ותחתם! זה תלוי בך. ?