דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

40 יום בכותל המערבי ע"י גדולי וצדיקי הדור בעצמם

מעולם, אבל מעולם, לא התאחדו כל גדולי דורנו לארבעים יום על אי מי, ובוודאי שלא בכותל המערבי. אף כשהתפללו – התפללו בביתם. רק עבור תורמי קופת העיר הם טורחים ומגיעים, זו השנה השלישית, לתפילה מקודשת זו. 40 יום מר"ח אלול ועד יום הכיפורים יבאו גדולי וצדיקי הדור שליט"א להעתיר עליך ועל שמות יקירך בכותל המערבי

גם השנה זה קורה. גם השנה תעלה מהכותל המערבי תפילה אדירה, תפילה שלא היתה כמותה. 
במשך כל ימי הרחמים, החל מר"ח אלול ועד יום הכיפורים, יבואו גדולי וצדיקי הדור, מרנן ורבנן: עיני העדה, מנהיגי הדור והדרו, חברי מועצגה"ת, זקני ראשי הישיבות, גדולי האדמור"ים וגדולי וחשובי המשגיחים והמשפיעים. כל הצדיקים, הם בכבודם ובעצמם  - יבואו לכותל המערבי כדי להתפלל ברצף של ארבעים יום על נותני הצדקה לקופת העיר.

כן, כן, אותם גדולי וצדיקי הדור שאתה חושב עליהם, אלו שכל עם ישראל מכיר, היושבים ראשונה במלכות. 
הם, בכבודם ובעצמם, יעלו לכותל, מר"ח אלול, ועד יום הכיפורים, בכל ימי הרחמים, יום אחר יום, ויפצירו על שנה טובה לנותני הצדקה לקופת העיר. 
ביחד הם יצרו רצף אדיר של תפילה רצופה של "40 יום" בכותל, שעליהם כתוב בזוה"ק "בוודאי נענה". 
ובוודאי כל הבקשות ייענו כשהתפילה יוצאת מפיותיהם הק' של כל גדולי וצדיקי הדור הללו, שעיני כל עם ישראל נשואות אליהם ולתפילותיהם, אלו שכולנו עומדים בתורות ארוכים ארוכים כדי לזכות בברכתם. אף אחרי יום הכיפורים הם ימשיכו ויגיעו גם בימי החג, עד אסרו חג של סוכות, להמשיך ולהשפיע על תורמי קופת העיר.
ביום אחד מימי הרחמים והסליחות, יגיע מרן שר התורה רבנו חיים קניבסקי שליט"א לכותל המערבי, ויעתיר ויתפלל על תורמי קופת העיר. 
יום נוסף יגיע מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א, אשר ישפיע בתפילותיו במקום הקדוש על תורמי קופת העיר, לשנה טובה ומתוקה.
עוד יום יופיע בהדרו כ"ק מרן האדמו"ר מסלונים שליט"א, ויעתיר לזכות ולטובת תורמי קופת העיר.
ביום אחר יגיע לכותל המערבי מרן הגר"ג אדלשטיין שליט"א, אשר ישא תפילה לטובת תורמי קופת העיר.
לקראת ר"ה יזכו תורמי הקופה לתפילתו הטהורה של  כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א, שיעתיר במקום הק' על תורמי קופת העיר.
באחד הימים יגיע מרן המשגיח הגר"ד יפה שליט"א להתפלל ולהעתיר, ביום אחר יגיע כ"ק מרן האדמו"ר מביאלא שליט"א, להעתיר בתפילתו הזכה, ביום נוסף יגיע כ"ק מרן האדמו"ר מטשרנוביל שליט"א וכך כל יום ויום, במשך כל ימי הרחמים, ברצף שאין דומה לו, יגיעו גדולי ומנהיגי הדור שליט"א לכותל המערבי, להעתיר על תורמי קופת העיר.
בימים הגורליים הללו, אין יהודי שלא רוצה תוספת זכויות. האם יש דבר ענק ועצום יותר מאשר שכל גדולי הדור נעתרו לבוא ולהתפלל על תורמי הקופה? האם אדם יכול לבקש לעצמו זכות עצומה מזאת, שתפילותיהם המרטיטות ילוו מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, וגם בימי החג הק'? האם אפשר לעמוד מנגד ולקמץ בדיוק בצדקה הזו? 


לו יכולת להרהיב עוז ולבקש שרק אחד מהם יבוא במיוחד להתפלל על החיים שלך – גם אז לא היית מבקש. לא היית חש שראוי להטריח אותו שיסע בשבילך עד הכותל... בשביל חיתום הדין שלך... לא, לא מתאים... 
אף אחד לא מעלה בדעתו להטריח את גדול הדור לנסוע לכותל עבורו. כולם מבינים שזו טרחה שלא תעלה על הדעת שלא ראוי בכלל לבקש אותה. והנה, הם כולם כאחד יגיעו הנה, עבורך. יתפללו על השנה המתוקה שלך. הם ולא שליח. הם - ששבילי הרקיע נהירים להם יותר מכולנו. 
כל יום יגיע גדול מגדולי הדור ממש, יום – אחר - יום  -אחר - יום, בלי הפסק, כך – עד סוף ימי הרחמים, ברצף של ארבעים יום רצופים שעליהם כתוב בזוה"ק "בודאי נענה". 

כל גדולי הדור! המילים האלו לא נתפסות. אנחנו קוראים ציטוטים של דבריהם בחרדת קודש. אם נקלענו לאירוע שגם הם משתתפים  - אנחנו מרגישים ברי מזל ונדחקים לבקש מהם ברכה, והנה - הם  יערכו תפילת ארבעים יום כדי לבקש על כל מה שהכי קרוב לליבנו. 

איך "קופת העיר" סידרה דבר עצום כזה? איך אפשר לתמרן ולתאם? איך אפשר לא להצטרף? לתת לדבר העצום הזה להתרחש בלי לצרף את המשפחה שלך? מי יכול להיות אדיש מול תפילה עצומה כזו, למי היא מיותרת בימים אלו?

בדור שלנו לא רק הדגים רועדים גם האנשים רועדים. כמה סכנות רוחניות וגשמיות נמצאות בעולם, לכמה סיעתא דשמיא זקוקים הורים רק בשביל המינימום, רק כדי לגדל בשלווה. 

כשמיליונר לוקח למשפט שלו סוללת עורכי דין הטובה בעולם, כולם מבינים שזה שווה לו. והנה, לפני יום הדין, קח את סוללת עורכי הדין הטובה בעולם.  
מעולם, אבל מעולם, לא התאחדו כל גדולי דורנו לארבעים יום על אי מי, ובוודאי שלא בכותל המערבי. אף כשהתפללו – התפללו בביתם. רק עבור תורמי קופת העיר הם טורחים ומגיעים, זו השנה השלישית, לתפילה מקודשת זו. 
כשאנחנו מחפשים כל אופציה  של זכות, הנה הזכות באה עד אלינו. מי רואה את כולם יוצאים, ולא שולח איתם את שמו? כשכל החיים שלך עם סימן שאלה ענק אתה צריך לבחור אם אתה נאחז בתפילה של קדושי עולם או מוציא את עצמך ממנה, ומסתדר לבד ביום הדין.  
ממש בימים אלו, מראש חודש אלול ועד יוהכ"פ עלה משה רבינו לשמים והתחנן לפני הבורא. והכח של המנהיג המבקש חקוק באוויר העולם. המנהיג שאוחז בכסא הכבוד ולא מרפה. מעשה אבות סימן לבנים, הקריאה מעוררת את הזמן. הימים האלו מסוגלים במיוחד לתפילה של צדיקים על העם. שוב, כמו אז, יפתח הקב"ה את השמים, ישנה את גזר הדין, ויאמר "סלחתי כדבריך".
התפילה המיוחדת הזו תעלה דווקא מהכותל המערבי. הם כולם יבואו לכאן עם שמונים שנות תורה, עם שישים שנות הוראה, עם עשרות אלפי אנחות של יהודים בשק שלהם, עם רבבות דקות טהורות במוחם ובליבם, וברגע הזה כשהם יגעו באבנים הם יהיה מרוכזים בך, בתפילה עליך, בבקשה שלך. 
זה הרגע לפעול ולהצטרף. האם שמי לא יהיה שם? האם אני כה בטוח בחיים שלי? האם אני מאמין שהתפילה שלי לבדי שווה לתפילה שלי כשכל גדולי הדור מגבים אותי? האם אני מאמין שארבעים יום בימי רחמים אינם דבר של מה בכך? כח הימים, כח הארבעים. כח הצדיקים. כח הצדקה. להרים טלפון ולתרום. בואו נרוץ אליהם לפני כדי שלא נצטרך לרוץ אליהם אחר כך. בימים אלו, כשכל צדקה וכל תפילה יכולה להכריע את העתיד שלך ושל ילדיך  - קח לך שותפות עם קופת העיר.