דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

40 יום בכותל המערבי ע"י גדולי הדור בעצמם

מר"ח אלול ועד יוה"כ במשך 40 יום רצופים יגיעו מידי יום גדולי הדור בעצמם לכותל המערבי להתפלל ולפעול ישועות עבורך ועבור בני משפחתך, זה ההזדמנות שלך!

גם השנה זה קורה. גם השנה תעלה מהכותל המערבי תפילה אדירה, תפילה שלא היתה כמותה. 
במשך כל ימי הרחמים, החל מר"ח אלול ועד יום הכיפורים, יבואו גדולי וצדיקי הדור, מרנן ורבנן: עיני העדה, מנהיגי הדור והדרו, חברי מועצגה"ת, זקני ראשי הישיבות, גדולי האדמור"ים וגדולי וחשובי המשגיחים והמשפיעים. כל הצדיקים, הם בכבודם ובעצמם  - יבואו לכותל המערבי כדי להתפלל ברצף של ארבעים יום על נותני הצדקה לקופת העיר. 

כן, כן, אותם גדולי וצדיקי הדור שאתה חושב עליהם, אלו שכל עם ישראל מכיר, היושבים ראשונה במלכות. 
הם, בכבודם ובעצמם, יעלו לכותל, מר"ח אלול, ועד יום הכיפורים, בכל ימי הרחמים, יום אחר יום, ויפצירו על שנה טובה לנותני הצדקה לקופת העיר. 
ביחד הם יצרו רצף אדיר של תפילה רצופה של "40 יום" בכותל, שעליהם כתוב בזוה"ק "בוודאי נענה". 
ובוודאי כל הבקשות ייענו כשהתפילה יוצאת מפיותיהם הק' של כל גדולי וצדיקי הדור הללו, שעיני כל עם ישראל נשואות אליהם ולתפילותיהם, אלו שכולנו עומדים 
בתורות ארוכים ארוכים כדי לזכות בברכתם. אף אחרי יום הכיפורים הם ימשיכו ויגיעו גם בימי החג, עד אסרו חג של סוכות, להמשיך ולהשפיע על תורמי קופת העיר.
ביום אחד מימי הרחמים והסליחות, יגיע מרן רשכבה"ג שר התורה רבנו חיים קניבסקי שליט"א לכותל המערבי, ויעתיר ויתפלל על תורמי קופת העיר. 
ביום אחר יגיע לכותל המערבי מרן ראש הישיבה רבנו הגר"ג אדלשטיין שליט"א, אשר ישא תפילה לטובת תורמי קופת העיר.
יום נוסף יגיע מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א, אשר ישפיע בתפילותיו במקום הקדוש על תורמי קופת העיר, לשנה טובה ומתוקה.
לקראת ר"ה יזכו תורמי הקופה לתפילתו הטהורה של  כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א, שיעתיר במקום הק' על תורמי קופת העיר.
עוד יום יופיע בהדרו כ"ק מרן האדמו"ר מסלונים שליט"א, ויעתיר לזכות ולטובת תורמי קופת העיר.
באחד הימים יגיע מרן הגר"י שיינר שליט"א להתפלל ולהעתיר, ביום אחר יגיע כ"ק מרן האדמו"ר מביאלא שליט"א, להעתיר בתפילתו הזכה, בעשרת ימי תשובה יגיע מרן הגרמ"צ ברגמן שליט"א, בערב יום כיפור יגיע מרן הגר"ש בעדני שליט"א, ביום נוסף יגיע כ"ק מרן האדמו"ר מטשרנוביל שליט"א וכך כל יום ויום, במשך כל ימי הרחמים, ברצף שאין דומה לו, יגיעו גדולי ומנהיגי הדור שליט"א לכותל המערבי, להעתיר על תורמי קופת העיר.
בימים הגורליים הללו, אין יהודי שלא רוצה תוספת זכויות. 

האם יש דבר ענק ועצום יותר מאשר שכל גדולי הדור נעתרו לבוא ולהתפלל על תורמי הקופה? האם אדם יכול לבקש לעצמו זכות עצומה מזאת, שתפילותיהם המרטיטות ילוו מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, וגם בימי החג הק'? האם אפשר לעמוד מנגד ולקמץ בדיוק בצדקה הזו? 
כל יום יגיע גדול מגדולי הדור ממש, יום – אחר - יום  -אחר - יום, בלי הפסק, כך – עד סוף ימי הרחמים, ברצף של ארבעים יום רצופים שעליהם כתוב בזוה"ק "בודאי נענה". 

זה הרגע לפעול ולהצטרף. האם שמי לא יהיה שם? האם אני כה בטוח בחיים שלי? האם אני מאמין שהתפילה שלי לבדי שווה לתפילה שלי כשכל גדולי הדור מגבים אותי? האם אני מאמין שארבעים יום בימי רחמים אינם דבר של מה בכך? כח הימים, כח הארבעים. כח הצדיקים. 
כח הצדקה. להרים טלפון ולתרום. בואו נרוץ אליהם לפני כדי שלא נצטרך לרוץ אליהם אחר כך. בימים אלו, כשכל צדקה וכל תפילה יכולה להכריע את העתיד שלך ושל ילדיך  - קח לך שותפות עם קופת העיר. ?