דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

לזכות באלף יתומים - 27 יתומי תמוז

מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א אמר לקופת העיר ביום חמישי כ"ח סיון: "כל התורם למגבית '27 יתומי תמוז' את הסך שנקבע ע"י קופת העיר יש לו זכות בכל נישואי 1000 היתומים עד עתה"

אלף יתומים. העין עוברת על הרשימה המסודרת, המתייקת את היתומים שהובאו לחופה בזכותכם, מאז החלה קופת העיר את עלוני היתומים. אלף. אלף יתומים. אלף הוא מספר בלתי נתפס, ככל שמדובר באנשים. אלף אנשים, זה אומר שאילו היו כולם מתייצבים ברחוב נחמיה בבני ברק או ברחוב יחזקאל בירושלים, והיו נעמדים זה לצד זה  מתחילת הרחוב ועד סופו, הם היו ממלאים שתי שורות שלמות והמקום לא היה מספיק. זה אומר שאם הם היו נוקשים על דלת הבית שלך, בתדירות של אחד כל דקה, זה היה נמשך משש בבוקר ועד עשר בלילה, ועדיין לא כולם היו מספיקים לבוא. 
אלף יתומים!
אלף בתים נבנו בעם ישראל. אלף בתים קדושים, שמחים, כשרים. אלף בתים שבהם האיש או האישה (או שניהם) היו יתומים, והגיעו אל שמחת הנישואין מתוך צער איום, מתוך נמיכות רוח, מתוך צורך שלא קיבל מענה – ואתם אלו שהרמתם את ראשם ואיפשרתם לצעוד לחופה ברגל ימין. 

אלף חופות שאתם ערכתם. אלף מעמדות שבהם דמעות רטטו בליבות האנשים, ופעימות לב מוגברות ציינו שהנה, למרות שהם יתומים או גרוע מיתומים – בכל זאת הם שוים, בכל זאת הם שמחים, בכל זאת הם זכאים להתחיל את חייהם כמו שראוי.
אלף חופות. המספר הזה בלתי נתפס. המספר הזה מרעיד שמיים וארץ. המספר הזה הוא עוצמה שאין דומה לה – והוא שלכם. 
ואיך הוא יכול להיות שלכם, הרי כמעט כולכם לא תרמתם לכל מגבית ומגבית של קופת העיר?

אלא שכך אמר מרן רבנו שה"ת רבי חיים קנייבסקי שליט"א לקופת העיר ביום חמישי כ"ח סיון: "מי שיתרום למגבית של יתומי תמוז, עשרים ושבעה היתומים האחרונים באלף הנוכחי, יקבל זכות כנגד כולם..."
כך אמר מרן שר התורה רבינו רבי חיים קנייבסקי, נרעש, כששמע על האלף. תהיה לו זכות בכל היתומים שנישאו עד עתה - - - -

זה לא יאמן. צדיק גוזר והקב"ה מקיים. גם אם לא תרמת לאף אחד מן האלף (יש אנשים כאלה, בכלל?) גם אם לא יכולת, אם לא ידעת, אם לא הזדמן לך, אם לא היה לך כסף משל עצמך, אם מלאו לך רק היום שלוש עשרה שנים ויום אחד – גם אם לא תרמת לאף יתום מתוך האלף, הקב"ה ירשום לך זכות בכל אחד מן האלף, אם תתרום היום. אם תרים את עצמך ותתן עבור עשרים ושבע היתומים האלה, המשלימים את האלף הזה. 
זה לא יאמן, כי לזכות להיות חלק בחתונת אלף יתומים - - -  אלף יתומים! מי יבוא לשמיים, אחרי 120 שנה שלו, ולהגיד: הכנסתי אלף כלות לחופה – והאמירה הזאת שלו לא תהפוך את דינו לטובה? מי ישא תפילה כאן בעודו בחיים חיותו, יבקש ככל אשר יחפוץ ויוסיף 'אני חיתנתי אלף יתומות' – והבקשה שלו לא תחצוב בחומות ותפרוץ שערים, תהדוף כל מסית ומפריע ותכנס אל מלך מלכי המלכים? מי זה שיאמר 'אני הבאתי אלף נזקקים לחופה' – ולא יקבל את כל אשר יחפוץ?!
אין דברים כאלה - - - -
אלף יתומים. אלף יתומים!
ומי שתורם עכשו, בהזדמנות הפז הזאת, מי שתורם עכשו עבור האחרונים ברשימה, יקבל זכות בכל האלף. יקבל רישום שמיימי בספרן של צדיקים גמורים, כי הוא השיא אלף יתומים!!!
אלף יתומים להכניס לחופה, ולזכות שאתם תעמדו מאחורי הרשימה הזאת. כך אמר רבי חיים קנייבסקי, שר התורה, במילים ברורות. ואם הוא אמר, הקב"ה יקיים את דבריו. 

 

לכמה ברכות תזכו בזכות האלף הזה ?!

יוסף השם עליכם ככם – אלף פעמים! ככה כתוב. כך בדיוק, בתורה הקדושה. יוסף עליכם אלף פעמים – ויברך אתכם. הכל רמוז בתורה... נראה שאלף היתומים רמוזים בדיוק כאן. השם יוסף עלינו אלף פעמים, פי אלף – ויברך אותנו. זה מרעיד את הלב. זה מרטיט את הידיים. זה גורם לנו לרעד בלתי פוסק – ובצדק. אלף יתומים הם הדבר הכי ענק שאנחנו מסוגלים לדמיין. 
וכדי לזכות בזה, אנחנו צריכים לשלוח את עשרים ושבעת היתומים של החודש – לחופתם, בשמחה עצומה. בכבוד. ביד נדיבה ושופעת. 
בקופת העיר מבקשים רק 270 שח. עשרה שקלים לכל יתום. עשרה שקלים! אם הציבור יתגייס כולו, זה יספיק. 
אתם רוצים לתת רק עשרה שקלים לכל יתום, מהיתומים האחרונים הללו, שבזכותם תזכו לאלף?! רק עשרה? זה מה שאתם בוחרים? אז כן. זה בדיוק מה שצריכים כדי להוביל אותם לחופה בשלום. בדיוק לזה. אבל אם תרצו לתת יותר, יתנו להם גם עציץ לשלחן. ככה, שישמחו. אם אתם רוצים לתת יותר, יתנו להם גם קצת בשביל שבת-שבע-ברכות. כדי שגם להם תהיה שבת יפה ומאירה. 
עשרים ושבעה יתומים, עשרה שקלים לכל יתום – זה המינימום הנדרש. ואתם – אתם תתנו כמה שתרצו, כשאתם יודעים שבזכות עשרים ושבעה היתומים האלה, תהיה לכם זכות באלף יתומים א-ל-ף יתומים!
העין לא יכולה שלא לדפדף בעלונים, שהביאו אליכם את סיפוריהם של אלף היתומים. לא אלף, מה פתאום. רק מעט מהם. חמישה בגליון הנוכחי, חמישה מתוך עשרים ושבעה. וכן הלאה. שמונה מתוך שלושים. עשר מתוך עשרים וחמש, כל עלון והדגם שלו. ערמת עלונים ענקית, חודש אחר חודש, שבהם קראתם תמצית של המקרים. תמצית שבתמצית. סיפור חיים שלם שהתמצה לכדי טור אחד או עמוד אחד. העלונים האלה, שהשקיעו בהם כל כך הרבה מכל כיון, הגיעו אל הלב שלכם, נגעו בלב שלכם, ותרמתם. ואחרי חודש ביקשו שוב, ושוב תרמתם, ואחרי חודש עוד פעם, ואחרי חודש שוב. לא התלוננתם שזה הרבה מדי. לא זילזלתם. לא כעסתם שמבקשים שוב ושוב, אפילו שהמצב הכלכלי שלכם גם הוא אינו משופר. לא השלכתם את העלון בלי לקרוא. לא משכתם בכתף והלכתם הלאה. הוצאתם את הגליון מהתיבה. קראתם אותו, הלב שלכם התעצב, היד נשלחה אל הפלאפון וחייגתם אל קופת העיר. אולי תרמתם את מלוא המכסה החודשית כפי שהופיעה בעלון ואולי רק חלק, אבל את הלב שלכם הכנסתם בפנים. 
אלף יתומים. אלף!!!
ושהשם יברך אותנו תמיד להיות מצד הנותנים, ושלא יהיו כבר צרות, אנא השם הושיעה נא... ואת היתומים שכבר התייתמו, שנזכה גם אותם להוליך לחופה בשמחה, עד שיבוא כבר סוף וקץ הצרות. שנזכה אנחנו, כי הזכות הזאת חשובה לנו. שלא נחמיץ אף אחד. שיהיה לנו חלק בכל אחד ואחד מהם... 
כי הלב שלנו פתוח, ואפילו שזכינו להכניס אלף יתומים לחופה, אנחנו לא מוכנים שיהיה עוד יתום זקוק אחד שילך אל יום שמחתו בלעדינו. 
א-ל-ף יתומים. אלף. נגמרו המילים. 

לקריאת סיפורם של חלק מ1000 היתומים.