דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

הקרב על הנפש הוראת רבנו מרן שליט"א באסיפת החירום בביתו: "חובה על כל איש מישראל להשתתף במצוות פדיון שבויים הזו"

במוצאי שבת 'בחוקותי' התקיימה אסיפה מכרעת בביתו של מרן רבנו שה"ת הגר"ח קנייבסקי שליט"א. גדולי הדור: מרן גאון ישראל הגר"ד לנדו שליט"א, ומרן הגר"ש בעדני שליט"א הגיעו לבית מרן שה"ת שליט"א לדון בדרכי הפעולה.
הרב סורוצקין, מנכ"ל 'לב לאחים' תיאר בכמה מילים את המצב הקשה במרכז הקליטה וביקש מראש ישיבת תפרח, מרן הגר"א פילץ שליט"א, לשאת את דברו. 
מרן הגר"א פילץ שליט"א, המלווה את פעילות 'לב לאחים' בדרום בכלל, ובמרכז הקליטה בפרט, סיפר במר נפשו על הילדים התימניים מאירי העינים שנמצאים בסביבה כזו. הוא הרים את קולו וטלטל את הקהל כשתאר : "הילדות לומדות בבני ברק ובוכות, לא רוצות לחזור הביתה. אבל כמה זמן יחזיקו מעמד???" הוא הסביר בהרחבה את הדרכים להצלה ואת החוב המוטל עלינו בשעה זו.
הגאון רבי אליהו מן שליט"א דיבר בסערת נפש: "מאה ושבע ילדים נמצאים במצב של שמד, והם בעצמם צועקים הצילו!"....
ישב מרן רבנו שר התורה שליט"א, שמע את כל הפרטים של הענין כפי שהביאו אותם הרבנים הגאונים, ולבסוף פסק את פסוקו בקול ברור ובארבעה חלקים:


א. על קופת העיר לארגן מגבית הצלה עבור 701 ילדי תימן שינצלו מהשמד

ב. חובה על כל איש מישראל  להשתתף במצוות פדיון שבויים הזו. 

ג. אין לך יתומים גדולים מהם

ד. "כל אחד ואחד שיטול חלק בהצלת הילדים  יזכה, במידה כנגד מידה – לבנים צדיקים". 

גדול הדור פוסק "בנים צדיקים" והברכה מהדהדת בחדר, צדיק גוזר, והשם מקיים. במקום מתנסחת קריאת קודש המבוססת על דברי מרן שליט"א, שחותם עליה, עמו מצטרפים מרן גאון ישראל הגר"ד לנדו שליט"א, מרן הגר"ש בעדני שליט"א ומרן הגר"א פילץ שליט"א - והמגבית יוצאת לדרך.
                                                                                        ⋅ ⋅ ⋅ 
כולנו מכירים את הסיפורים של ילדי מתימן לפני שבעים שנה. עשו בהם ככל העולה על הרוח. אנשי הסוכנות שיכנו אותם בקיבוצים חילוניים, גזזו להם את הפאות. 
כשאנחנו קוראים את הסיפורים על כך כולנו  מזדעזעים. מי התיר לנהוג כך כלפי התימנים? למה לא נתנו להם להשאר עם מסורת בת אלפי שנים? כולנו מבינים  שהיה צריך לעשות הכל, כדי להציל את הילדים בדור ההוא. עכשו  זה קורה שוב! 
האם אנחנו מבינים את כל זה גם כשאנחנו המצילים היחדים בתמונה? הנה, הועלו תימנים  ארצה, הסביבה מסבירת פנים. והפעם  - החילון אינו בשפת הכח, כי אם רק בכוחה של סביבה גרועה ומתיידדת. אם לא נעשה משהו אז מכל הקבוצה הענקית הזו עוד שבעים שנה יהיו רק צאצאים חילונים, ומי יוכל להגיד ידינו לא שפכו את הדם??? 
לא נדרש מעמנו להתגנב לקיבוץ, נדרשת תרומה לקופת העיר. זה לא מבצע נועז בליל  נטול ירח לחדור ולהציל את יוסלה שוכמכר, זה לא לריב עם אנשי הסוכנות. זה כן להציל את היהדות. כפשוטו.  
אתם ערבים בנפש הילד. אתם עוזרים לדאוג לבית, אבל זה לא הסיפור של הבית, זה הסיפור של היהדות. לפעמים היהדות עוברת דרך קורת גג. דרך קורת הגג תתנו להם שבת, אמונה, טהרת הנפש, המשך השושלת הקדושה.