דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

ואתחנ"ן - 516 תפילות שאינה שבה ריקם

שלוחי קופת העיר יעתירו ויזכירו כל שם ושם בפרטות 271 תפילות בעמוקה, ועוד 49 ימים ברצף בכל מקום מחמשת המקומות הק'.

ואתחנ"ן-516 תפילות
"שאינה שבה ריקם"

כאשר התפלל משה רבנו וביקש להכנס לארץ, ביקש ממנו הקב״ה להפסיק להפציר, ואם היה משה ממשיך לבקש עוד תפילה אחת, היה נכנס לארץ ישראל. מאיתנו הקב״ה לא מבקש להפסיק. ההפך, הקב״ה מתאווה לתפילתן של בניו. הוא רוצה לאמר “ניצחוני בני״. בואו נתפלל חזק, בואו נפציר ונעתיר, ותפילה וצדקה יקרעו את רוע הגזרה. 
כאפשרות המובחרת מציעה קופת העיר לתורמים, מערך תפילה עוצמתי. 
א. במשך ארבעים ימים יתפללו עליכם בעמוקה ברצף כדי לזכות לסגולת “כל המתפלל ארבעים יום על איזה דבר בוודאי נענה״. 
ב. בנוסף יתפללו עליכם ויזכירו כל שם ושם בפרטות על הציון הק׳ בעמוקה, עד שיגיעו גם לרע״א התפילות כמופיע במדרש. 
ג. לבד מזאת בכל יום ויום במשך ארבעים ותשעה ימים יתפללו עליכם ויזכירו כל שם ושם בפרטות גם בכותל המערבי, במערת המכפלה, במירון, בקבר רחל, ובציון השל״ה הק׳– כל שערי השמים המקודשים ביותר.
רע״א תפילות בעמוקה, ועוד 49 תפילות כל יום בכל אחד מחמשת המקומות הק׳ - יוצאים בדיוק 516 תפילות.
ואתחנ״ן אל השם בעת ההיא, תחנוניכם יעלו מכל מקום קדוש, בחום וברגש, בלהט ובתקווה, והשם אבא אוהב ורחום יגיד לאנחותינו די. תחת להיות כתוב ברשימות התפילה, יכתב שימכם לתלפיות במדור המאורסים בעיתון...

שלוחי קופת העיר יעתירו ויזכירו כל שם ושם בפרטות 271 תפילות בעמוקה, ועוד 49 ימים ברצף בכל מקום מחמשת המקומות הק׳. 
ס״ה 516 תפילות - כמנין "ואתחנן"