דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

שלוחי קופת העיר יעתירו ויזכירו כל שם ושם בפרטות 271 תפילות רצופות בעמוקה

הסגולה הזו הגיעה לקופת העיר מביתו של רשכבה"ג מרן הגראי״ל שטיינמן זצוק"ל. “תאמרו לתורמים, תאמרו להם״ – הוא ביקש להודיע “יש בקשות שמתקבלות רק אחרי רע״א תפילות״. 
כך הוא ציטט מן המדרש בענין אשת עובדיה. הלכו גבאי קופת העיר, ובדקו במדרש שאליו הפנה מרן שליט״א, וברד״ק על המקום, ומה נחרדו כשקראו את הכתוב שם. 
אשת עובדיה התפללה 265 תפילות, שפכה שיח, התחננה בקברי צדיקים, מסתבר שהיא השקיעה מאמצים עצומים כדי להגיע למספר התפילות המופלג הזה של 265 – ובכל זאת – לא נענתה. 
אבל כשהתפללה רע״א תפילות, רק עוד קצת - נפתחו השמים בשפע עצום, וזכתה לברכה הרבה מעבר לדרך הטבע. הנביא אלישע ברך אותה שצפחת השמן לא תחסר, והשמן שפע ושפע בכליה. מרן הגראי״ל שטיינמן פנה מיוזמתו לקופה וביקש להגיד לתורמים: לפעמים צריך להגיע לרע״א תפילות. 
התפללתם הרבה, אתם מתפללים יום יום, ובכל זאת – עתה הקופה מציעה לכם רע״א תפילות בתוך עמוקה, ברצף עצום של רע"א תפילות, רצף שמביא בס"ד את הישועה.