דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

שנה שלמה בציון הקדוש בכל יום ויום במשך שנה שלמה ברציפות יזכירו את השם והבקשה הפרטית שלכם.

בנוסף לתפילתם של גדולי הדור, מציבה קופת העיר בעל-תפילה שיתפלל בכל יום ויום את התפילה המיוחדת הזאת על ציונו של השל״ה הקדוש. החל מער"ח סיון תשע"ז ועד ער"ח סיון תשע"ח. יום יום, במשך 355 יום ינקשו על שערי שמים, יום יום במשך 355 יום יעוררו ויעירו את זכותו וקדושתו, יום יום במשך 355 יום יתחננו ויעתירו, על תורמי קופת העיר במקום המקודש הזה בציונו של השל"ה הק׳ בעל התפילה בעצמו. 
קראו את התפילה הזאת. קראו אותה! חישבו שיום יום יעתירו אותה בעדכם... בכוונה, בהתעוררות, בהתרגשות, במתינות ובפרטות, עם שמכם ובקשתכם הפרטית, שיוזכרו יום יום בפרטות ובמתינות לאחר תפילת השל"ה בציונו הק' במשך 355 יום.
בכל יום ויום עולה שליח "קופת העיר״ אל ציון השל״ה. בכל יום ויום הוא אומר פרקי תהילים, במיתון ובשימת לב, כדי לפתוח את ליבו לשמיים, להיטהר ולהזדכך. ואחר כך הוא מתפלל עליכם את תפילת השל״ה. 
הוא לא אומר אותה בעל פה למרות שהיא שגורה על לשונו. הוא מתפלל אותה, הוא בוכה אותה, הוא קורע את לבו, הוא מרים עינים יוקדות למעלה ומבקש את ד׳ שיהיה עמו. ואחר כך, מתוך הרגש המתעורר והמתפרץ, מתוך הכוונה העמוקה והפנימית – או אז הוא מוציא את שמותיכם ומעלה אותם אחד לאחד, בהקפדה ובדקדוק, אל ד׳. 

כל יום, כל יום. משל״ה עד של״ה, מער״ח סיון עד ער״ח סיון. שנה שלמה, בלי הפסקות. שנה שלמה שמכסה את כל הימים, את כל המצבים, את כל הרגעים שמהם נפתחים הדברים. שנה שלמה שיש לה כוח ענק, ענק, בפני עצמה – שנה שלמה שתפילת השל״ה עולה לזכותכם מעלה מעלה, מתפללת עליכם, מעתירה בשבילכם! שנה שלמה, יחידה שלמה כזאת! 
היום, מחר, מחרתיים. בשבוע הבא, הרבה אחרי שתשכחו – והתפילה עוד תמשיך ותמשיך, כל יום מחדש, כל יום בכוונה גדולה. כשתעצרו באמצע המרוץ ותזכרו בזה פתאום – שלווה גדולה תנוח עליכם. שלווה אמיתית, שיש לה על מי לסמוך. כשיש עיטוף כזה, שנה שלמה ללא הפסקה  - הכל נראה אחרת. 
ורק מי שיזכה – יזכה.