דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

כל גדולי וצדיקי הדור שליט"א מתכנסים יחדיו בבית מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א למעמד אדיר והיסטורי של תפילת השל"ה על תורמי קופת העיר וצאצאיהם - ביום המסוגל ער"ח סיון תשע"ז

ערב ראש חודש סיון תשע"ז - נקבע על ידי גדולי הדור ליום תפילה וזעקה להצלה מפגעי הטכנולוגיה. ביום הזה, לאור קריאת כל גדולי הדור, יעתיר עם ישראל בכל מקומות מושבותיהם עלינו ועל צאצאינו, להינצל מפגעי הטכנולוגיה ולנחת מהילדים. 
רגעים גדולים יהיו הרגעים הללו. יום גדול וגבוה הוא היום הזה, יום ערב ראש חודש סיון, כמו ערב ראש חודש אלול.
המפריע הגדול ביותר לרוחניות, בדורנו, היא הטכנולוגיה הפרוצה והטמאה. היא זו הלוכדת צעירים ומבוגרים ומדרדרת אותם לחיי זוהמה וחטא. הזמן הכביר הזה של ערב ראש חודש סיון, עם התפילה המיוחדת של השל"ה שכל כולה בקשות על הרוחניות, יועד על ידי גדולי הדור לזמן תפילה וזעקה להצלת העם מהסכנה הטכנולוגית המרחפת מעל כולנו כמו להט החרב המתהפכת. 
ביום הזה – כל אחד ואחד מעם ישראל יעתיר על הדבר הזה. כל מי שיש לו ילדים – אין צורך להוסיף עוד מילה, אין לב של הורה שאינו מפרפר מפחד הטכנולוגיה הזאת. אין לב של אם שאינו נמס והיה למים, בחששה שמה בבנותיה ידבק רח"ל החיידק הטמא. גם אלו שאין להם ילדים או שהשיאו כבר את כולם – גם הם יתפללו, על עצמם, כמו כל איש ישראל. גם המבוגרים אינם חסינים מהפגע הזה, וכל אחד צריך לחוש לעצמו, להתאמץ ולהתפלל עבור נפשו ורוחו ונשמתו...
וגדולי הדור, עיני העדה, הם שקראו לתפלה המיוחדת הזו, הם אלו שיתכנסו יחדיו, במעמד "ונוושעה" של קופת העיר, אותו מעמד שיסדו לפני שלש שנים מרן רבינו הגר"ש הלוי וואזנר זצוק"ל, ויתפללו בראש העם. הם אלו שיעתירו ביחד, בכל כוחם, בכל להט נשמתם, עבור תורמי קופת העיר, בין איש ובין אישה, צעירים ומבוגרים, שלא יפול אף אחד מהם ברשת הארורה. 
אנחנו חייבים שהילד שלנו יהיה שם!

ביום הזה, יום שנקבע לתפילה ולצדקה, בזמן הגדול והקדוש שבו כל יהודי מתייחד עם בוראו ומעתיר על עצמו ועל צאצאיו, יעלו ויבואו לביתו של מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א כל גדולי וצדיקי הדור שליט"א יחדיו, כל היושבים ראשונה במלכות התורה והיראה והחסידות בארץ הקודש, כ"ד ספרי הקודש: מרן שה"ת רבנו הגר"ח קנייבסקי, מרן האדמו"ר מויז'ניץ, מרן הגר"ג אדלשטיין, מרן הגר"י שיינר, מרן המשגיח הגה"צ הגר"ד יפה, כ"ק מרן האדמו"ר מביאלא, מרן הגרב"מ אזרחי, מרן הגרמ"צ ברגמן, כ"ק מרן האדמו"ר מטשערנוביל, מרן הגרב"ד פוברסקי,  מרן הגר"ש בעדני, מרן הגרח"מ וואזנר, כ"ק מרן האדמו"ר מאלכסנדר, מרן הגר"י זילברשטיין, מרן הגרמ"י שלזינגר, כבו"ק מרן האדמו"ר מסאדיגורה, מרן הגר"י בויאר, מרן הגר"י הלל, כ"ק מרן האדמו"ר מראחמיסטריווקא, כ"ק מרן האדמו"ר מנדבורנה, מרן הגר"ד כהן, מרן הגר"צ דרבקין, מרן הגר"ש גלאי, ומרן הגר"ד בצרי שליט"א ויעתירו יחדיו את תפילת השל"ה על כל תורמי קופת העיר וצאצאיהם - שינצלו מפגעי הטכנולוגיה ויזכו לנחת מהצאצאים.
כל גדולי וצדיקי הדור שליט"א, עשרים וארבעה ספרי הקודש, 2000 שנות תורה יחדיו, באים כדי לקרוע את השמים, כדי לבקש שנזכה בנחת מהילדים, כדי להתפלל ולהעתיר על היקר לנו מכל. לא מספיקה תפילה אישית של כל אחד בביתו. רק כולנו ביחד בבית אחד, בביתו של מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א.  לך כנוס. להפציר בתפילה ביחד, כאילו היה זה בית דין, ממקום אחד, נצעק על בני עמנו, על בני ישראל רחומנו.
כל גדולי הדור יתכנסו אל מקום אחד, לא בשביל כנס ציבורי ולא בשביל מחאה על ענינים שנפשו של הציבור החרדי תלויה בהם. לא כינוס של התייעצות ולא כינוס של תקנות ותיקונים לדור. 
הם לא יסתפקו בתפילה מתוך מעונם, בחדרי לימודים, בהיכלי ישיבתם או בפינתם הפרטית המקודשת. הם אפילו לא מסתפקים בלכוון את זמן תפילתם לאותה שעה בדיוק. אלא הם טורחים ובאים ומתאספים פיזית באותו בית, באותו מקום, באחריות מופלאה ונדירה - כדי להודיע קבל עם ועדה את המשמעות שיש לתרומה ל"קופת העיר" בעיניהם, ולהתפלל ביחד למען תורמי "קופת העיר"!
ועכשיו, תתאסף כל התורה והקדושה הזו, אלפיים שנות תורה, האנשים שנושאים את כולנו יעלו אט אט. בכובד ראש, ברצינות, הם יבואו לעשות כל מה שהם יכולים בשביל כל תורם ותורם. 
וככה, התרומה שלך תזכה אותך להיות שם גם, להיות חלק מאלו שזוכים להמתקת הדינים. שני הכוחות הכי עצומים באנושות יתאגדו יחד להמתיק גזירות: צדקה ותפילת מנהיגי העדה. 
שקט מתוח וקדוש יעמוד באוויר. ואז - בבת אחת יפתח מעמד התפילה, מהפיות הטהורים שלהם, של עושי רצונו יתברך, של כל מנהיגי הדור, בבת אחת תעלה הבקשה עליך. תפילת השל"ה תתנגן שם. כל אחד מהם וסגנונו ותפילתו, ועוצמתו המיוחדת, כל אחד מהם ומהלכיו בשמים. לכל אחד מהם נענה הבורא, לכל אחד מהם זכויות הראויות להתלות בו. האות ינתן והם ישמיעו תפילה משותפת. הפיות הקדושים יתחננו, צדיקים יגזרו יחדיו -  והקב"ה יקיים. בשבילנו, בשביל תורמי קופת העיר. 


כמה גדול ונורא יהיה המעמד הזה. כמה מרוכזת תהיה התפילה, תמצית הלשד של העם כולו... בכל רחבי העולם ינשאו אותה שעה התפילות הללו מכל רחבי תבל, אבל שיא השיאים יהיה שם, במעמד "ונושעה " של קופת העיר – שם גדולי הדור יתרכזו ויתנו את הרגעים המקודשים, הכוונות הטהורות, על תורמי קופת העיר. החבורה הקדושה של גדולי הדור מכל העדות והחוגים, שכולה ביחד תישא תחינתה לשמים, וכאן בארץ לא תשאר עין יבשה, ושם בשמיים יהיה רעש גדול שיטלטל את העולם כולו ת"ק פרסה על ת"ק פרסה, ויעיר את כולנו להאחז בתורה ובנותן התורה, ולא לשמוט לעולם את החבל - - 
בתפילה הזו, שתחל עם הבקשות על תורמי קופת העיר, ותמשיך בתפילה על פגעי הטכנולוגיה – יהיה צרוף נסיבות שאי אפשר למצוא אותו בשום מקום אחר... לא לחינם קבעו גדולי הדור דווקא את הזמן והשעה המדוברים. הם רצו את האפשרות להיות נוכחים, לקחת חבל, להיות שותפים בהתעלות הרוחנית האדירה המצפה לעם ישראל כולו אחרי התפילה הזאת. 
המעמד הזה, מעמד  "ונוושעה" של קופת העיר בבית מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א, עוד יזכר לדורי דורות. כמו שמקובלנו מזה דורי דורות – הקב"ה אינו מסב פניו מתפילה על הרוחניות. כשכל גדולי הדור  ?יחדיו ישאו את התפילה שלהם – ציפור לא תצייץ, עוף לא יפרח. שבילים רחבים יסללו בשמיים לקראת התפילה הזו, שערי ענק יפתחו במלואם עבור תפילתם של גדולי הדור על הרוחניות של עם ישראל – וכשהלבבות מלאים עד כלות, כשהשערים פתוחים לרווחה והכבישים סלולים, או אז כל התפילות הרבות על כל התורמים, כל התחינות, כל הבקשות, כל העתירות – הכל נכנס בבת אחת אל קודשי הקודשים... הכל נכנס ישירות אל בורא עולם, הכל נכנס להיות ראשונה במלכות, וגם התפילות שלכם – בינותם!
עוד מעט זה קורה, וגדולי הדור יעמדו יחדיו  ביום ערב ראש חודש סיון, ויעתירו עברו תורמי קופת ועבור כל עם ישראל, להנצל מפגעי הזמן.

 עוד מעט זה קורה – וגם אתה תהיה שם... גם עליך יתפללו גדולי הדור. גם על משפחתך הם יעתירו, גם עבורך הם יתפללו בפרטות.
אתה רוצה להיות שם? 
אתה רוצה לראות ולשמוע, לממש ולהרגיש?
אתה רוצה שיודיעו לך לפני שהתפילה הענקית הזאת תתחיל?
אתה זכאי לזה... אף אחד לא יוכל להתקרב פיזית לגדולי הדור- אך שמות תורמי קופת העיר יהיו מונחים לפניהם בעת אמירת תפלת השל"ה. 
עוד לא תרמתם? תחשבו על מה שאתם הולכים להפסיד... התפילה המיוחדת הזאת,  המחוברת למעמד העולמי של גדולי הדור, התפילה המיוחדת עבור קופת העיר והאפשרות האישית להיות לפניהם בזמן אמת – כל אלו הולכים לחמוק ממכם לשנה, אולי לתמיד. לא חבל?
אז עכשו. עכשו הזמן... תרום וזכה בזכות הרוחנית הכבירה הזאת. הצטרף כעת, כדי שכל המרחבים הללו יהיו מוכנים לקראתך...
והלוואי שנזכה כולנו. ?