דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

15 יתומים נישאים בין ל''ג בעומר לשבועות

מרן הגר"ש גלאי שליט"א בברכה נדירה: כל מי שיתרום 190 ₪ עבור 15 יתומים אלו, יזכה להוביל את כל ילדיו לחופה, בבריאות" אל תפספסו, כנסו ומסרו את שמותיכם!

לזכות להוביל את הבנים שלנו, לחופה!
כמו בכל מגבית בחודשים האחרונים, יצאו בקופת העיר לבקש גם הפעם ברכה מגדולי הדור. שום דבר לא מובן מאליו. עם ישראל נתבעים ונותנים פעם אחר פעם, אבל כמה אנשים יכולים? המעשרות ניתנו כבר מזמן, הארנקים צמוקים, אין כבר מאיפה לחסוך והיכן לצמצם. ובכל זאת, חתנים יתומים ממשיכים
להתחתן. כלות יתומות מובאות לחופה – ואם לא נתגייס למענן לא תהיה חתונה, או שתהיה חרפה שתשבור את הלבבות השבורים בלאו הכי. מוכרחים לעזור להם. מוכרחים לתת, מוכרחים להיות שם למענם, כי אי אפשר אחרת...
פשוט אין שום אופציה אחרת. וכי מה? שלא ינשאו? שלא יקימו בתים?
שכל מי שאין לו אב או אם, שכל מי שגדל כיתום ללא משפחה וסבל כל כך – גם שישאר רווק עד שילבינו שערותיו? האם כמות הסבל שיהיה עליו לעבור עד לנישואין – אין לה קץ וקצבה?
אי אפשר. אין מציאות אחרת שהיתומים הללו יגיעו לחופה, בלי העזרה שלנו. אין שום דבר בעולם לעשות זאת. ואם זה התפקיד שמוטל עלינו – אז נעשה אותו בשמחה, בתחושה של התרוממות הרוח, באהבה גדולה, בהבנה שזה מה שהשם מבקש מאתנו כעת....

ויחד עם זה, בקופת העיר רואים גם את התורמים. רואים את הקריעה – לתת מהאין. לתת מהמצוקה האישית, לתת גם כשכל כך חסר לנו עצמנו. זו בדיוק הסיבה שבקופת העיר פונים כל חודש, כל חודש ממש – ומבקשים מגדולי הדור ברכה מיוחדת למי שתורם למגבית החתנים של אותו חודש. הברכה הזו,
אוצר שלא יסולא בפז, היא תגמול יחיד שיכול להוות תשלום אמיתי, שיכול להיות שווה ערך להתגייסות הלא-תסולא-בפז של התורמים. הברכה המיוחדת הזאת, שאין שום דרך לזכות בה מלבד לתרום למגבית החתנים, היא נכס אמיתי שקופת העיריכולה להעניק לתורמים, חלף תרומתם. היא נכס אמיתי שקופת העיר יכולה להעניק לתורמים על ליבם הרחב והפתוח, על הנכונות שהם מגלים, על התפקיד העצום שהם נוטלים על עצמם, להשיא זוגות רבים בעם ישראל, ולהקים בתים נאמנים לאותם חתנים וכלות חסרי כל.
מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א, עמוד התפילה בדורנו הוא זה שמברך את תורמי מגבית החתנים של חודש אייר. והברכה שלו כל כך חיונית, עמוקה, מרגשת והכרחית... ועד שלא בורכנו בה, לא ידענו עד כמה. וכך אמר מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א, בשעה שרבני קופת העיר פנו אליו לבקש את ברכתו, בכוונה עצומה: מי שיזכה להוביל את החתנים האלה לחופה, ויתרום 190 ש"ח עבור חתנים אלו, יזכה בעזרת השם להוביל את כל ילדיו לחופה - - - -
האם אתם מבינים? האם אתם מבינים במה המדובר? הרי זו גם מידה כנגד מידה... מי שמוביל ילדי אחרים לחופה, מי שואג שילדי אחרים יובלו לחופתם מתוך שמחה והרחבת הדעת – הוא גם זה שיזכה להוביל את צאצאיו שלו... זה כל כך פשוט, אבל כל כך עמוק, כל כך נצרך!
לבו של מי איננו רועד? ליבו של מי אינו מפרפר במחשבה המפחידה הזאת, האם יזכו ילדי שאביהם ואמם יוליכו אותם לחופה? האסונות הרבים כל כך, המצבים הנוראים בהם מתרחשות טרגדיות מזעזעות, לא צפויות, וטורפות את הקלפים – מוכרים עד כאב לכולנו.
מי יכול להיות רגוע בקשר לחופתם של ילדיו, של צאצאיו?
לזכות שכל ילדינו יגיעו בשמחה לחופה, בחיי אביהם ואמם – איזו ברכה גדולה מזו?!
ואת הברכה הזו העניק, בכוונה גדולה ובהתרגשות, מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א למי שיתרום 190 ש"ח למגבית יתומי אייר.
ועכשו, עכשו תבינו למה במגבית הזאת יתרמו גם האב וגם האם, בנפרד. כי הילדים שלנו רוצים גם את אבא וגם את אמא אתם בחופתם. למגבית יתומי אייר נקבע בדיוק 190 ש"ח שזהו הסכום שקופת העיר חישבה, כצורך המינימלי של 15 היתומים שמובאים לחופה.
תביטו על התינוק שלכם, שעכשו מגרגר בשמחה בעריסתו. אתם רוצים לתת לו אבא ואמא בריאים ושמחים? תרמו שניכם למגבית יתומי אייר. תתרמו ותעניקו לו את המתנה האדירה הזו, שאביו ואמו ילוו אותו לחופתו.
חיתנתם כבר את כל הילדים שלכם, ברוך השם? האם לילדים שלכם יש ילדים? אז תתרמו, עבורם, עבור אביהם ואמם של כל אחד מהנכדים שלכם. תתרמו כדי לתת לנכדים שלכם את המתנה הגדולה בעולם... מי צריך אופניים ליום ההולדת? מי צריך עגלה של בובה או וילון לחלון? ילדים רוצים יותר מכל את אביהם ואמם אתם, ביום הגדול של חופתם.... תנו להם את
זה! תתרמו למגבית הזאת, כדי לזכות לברכה העצומה מכל, לברכה היקרה מכל יקר – שתזכו להוביל את ילדיכם לחופה, בעצמכם!
אי אפשר לתאר כמה גדולה הברכה הזאת. אי אפשר להכיל אותה. אי אפשר לוותר עליה. כמה ימים צריכים לעבור עד יום החופה של צעיר-ילדיכם? כמה מאורעות עלולים להיות בדרך, כמה קשיים, כמה תקלות. הרי אנו בנווה התלאות.. אבל עם ברכה כזאת הכל יהיה קל יותר. כי אם אתם יודעים שהתברכתם שתזכו להיות בחופתם של כל ילדיכם, אתם יודעים
שלכל דבר יהיה סוף טוב. כי הברכה הזו תשמור... כשמרן הגר"ש גלאי שליט"א מברך... אף אחד לא יכול להיות אדיש לזה. כשהוא לוקח על עצמו להתפלל עליכם את התפילה הזאת – העין שלו לא תשאר יבשה, וגם העולם כולו ינוע ויזוע מעצמת תפילותיו. אין חומות שיכולות להשאר על עמדן כשהתפילה הזו מבקשת להכנס. אין מסכים שנשארים חוצצים, אין דינים שנשארים מתוחים. התפילה שלו בוקעת שמים וארץ - - -
אז תנו לעצמכם את המתנה הזאת. תנו לעצמכם את הברכה הגדולה בעולם, העניקולעצמכם ולילדים שלכם את האושר להיות ביחד ביום חופתם.
לפי חישובי קופת העיר, המבוססים על ההענות למגביות הקודמות, בתרומה של 190 ₪ מכל תורם, יזכו בס"ד כל ה 15- לחתונה - צנועה אמנם, אבל שמחה ומאושרת.
ממתינים להם חיים לא קלים, חלקם נושאים מטען רב שנים מאחוריהם.
בואו יחדיו, נאפשר להם לעבור את ליל החתונה בכבוד, שתהיה להם לפחות חתונה יפה, שמחה, שתתן להם אפשרות להתחיל את החיים ברגל ימין. 190 ₪- וזכיתם ב 15- "הכנסות כלה" של יתומים, שזהו הדבר הראשון ששואלים עליו בעולם העליון, שזוהי מצווות הצדקה הגדולה ביותר (ש"ך יו"ד סי' רמ"ז).190 ₪ - ותזכו לברכתו הנדירה של מרן הגר"ש גלאי שליט"א: "לזכות להוביל את כל ילדיכם לחופה, בבריאות"