דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

לראשונה! קשר ישיר עם השליח במירון

שליח קופת העיר יצור עמכם קשר מהציון הק' - ותשמעו ישירות את התפילה עליכם בציון הקדוש - ותעבירו ישירות את השם והבקשה.

והשנה, בהשתדלות מיוחדת, נפתח בקופת העיר אפיק חדש. זו השתדלות חדשה, והיא תישא פרי לראשונה השנה הזאת, במירון. שלוחי קופת העיר יתקשרו לכל אחד מן התורמים המיוחדים האלה, ואז יוכל התורם, מביתו וממקומו, לשמוע בלב רוטט את שלוחי קופת העיר היושבים אצל הציון הקדוש, לשמוע אותם מתפללים עבורו ולהעביר להם באופן ישיר את השמות  לתפילה. 
מראש, יסוכמו מועדים נבחרים. לפני ההדלקה במירון, או לעת ערב. התורמים ישארו זמינים במועדים שהם בחרו, ושלוחי קופת העיר יעתירו בתפילה, וברגע המתאים יצרו את התקשורת הטלפונית וישמיעו לתורם את התפילה עבורו בזמן אמת ממש...
נכון. לא כל אחד יזכה. ההשתדלות הזאת תוכל להיות מצומצמת למדי, ורק התורמים הראשונים שיבחרו את האופציה הזאת – יוכלו לזכות לה. השליחים לא יוכלו להתקשר לרבבות התורמים, ולהשמיע לכל אחד ואחד. זה בלתי אפשרי. אבל הראשונים שיפנו ויתרמו באפשרות הזו – יזכו. 
לתוך הבית שלכם, תכנס בסערה ההילולא שבמירון. תשמעו באופן ישיר את הקולות, תחושו את הלבבות הבוערים שם, את הריקודים, את התזמורת, את הבכיות. תשמעו את שלוחי קופת העיר מעתירים בתפילה - -- 
רגעים גדולים כאלה, שאליהם תוכלו להצטרף מכל מקום שתהיו בו. רגעים עצומים כאלה שרק פעם בשנה עשויים להיות. רגעים שיקבעו את החיים שלכם למשך השנה הקרובה, ואולי הרבה יותר מזה...

 

מגובל ל-200 תורמים בלבד