דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

שליחי קופת העיר יעתירו בציון הק' על תורמי קופת העיר בל"ג בעומר - 24 שעות ברציפות בלי הפסק של רגע - עפ"י הוראות והדרכות מרן רבנו שה"ת הגר"ח קנייבסקי שליט"א,

ל"ג בעומר, מירון... 
מי יכול לעמוד שווה נפש מול התאריך הזה, הראש והראשון לכל הסגולות עלי אדמות? 
השער של כל הישועות, הדלת לכל התקוות, הפתח לכל הבקשות, הצינור לכל המשאלות...
רבי שמעון, במירון, ביום ההילולא - - אין שער שמיים שלא נפתח ברגעים האלה. בשונה מכל סגולה אחרת, הזמן של לג בעומר במירון מקובל על כל הדעות, בכל הזרמים, ויש אינספור מקורות המצביעים על הסגוליות הכבירה של היום הזה. 
בזמן שהרב מבריסק זצוק"ל חלה את חליו האחרון ממנו לא קם, הוא ביקש דבר אחד ויחיד: לנסוע להתפלל עבורו במירון. להבדיל בין חיים לחיים, לפני חודשים אחדים כאשר מצבו של מרן רשכבה"ג הגראי"ל שטיינמן שליט"א החמיר, ועם ישראל כולו נחרד והעתיר בתפילה – הורה מרן שה"ת רבנו חיים קנייבסקי שליט"א לקופת העיר, לארגן תפילה עבורו במירון... 
מירון, מירון, מירון. לשם מתנקזות התפילות, לשם המשאלות, לשם הבקשות. 
אסור להחמיץ את היום הזה. 
כל מי שיש לו צרה, כל מי שמחכה לישועה, כל מי שרוצה להתקדם, לפתוח שערים, להתעלות, להתגבר על כל משוכה שבעולם – לג בעומר הוא היום שלו. 
בימי התנאים היו רגילים לניסים. רגלי זהב ירדו משמים, פתקים נפלו ממרום, קירות התעקמו ומתים התעוררו לחיים.
ובכל זאת, למרות שכל התנאים היו כמלאכים – רק שני צדיקים בלבד זכו בש״ס לתואר “מלומד בניסים״: נחום איש גמזו - ורשב״י. 
רשב״י שעץ חרובים צמח לו, ואש הקיפה את מיטתו, שציפורים נשרפו לו במעופן, ובנות קול דיברו אליו מן השמים. 
הדבר המדהים הוא שהניסים המשיכו והמשיכו אחרי פטירתו, ואולי רבים הניסים שהתחוללו בזכותו אחר פטירתו, מהניסים שאירעו בחייו. 
התרחקנו מתקופת התנאים יותר מאלף שנה – אבל אל רשב״י נשארנו קשורים. 
"רבי שמעון לכל" - אומרים צדיקים בכל הדורות, "אפילו לפחותים", כי רבי שמעון לא שייך רק אל בני דורו, אלא גם אלינו. רשב״י לכל, רשב״י לכל מי שירצה להתקשר אליו, מליץ יושר לפני הבורא, ובזכותו הקב״ה מסכים עד היום להביא גם לי גם לך – נס! נס גדול ואמיתי! 
המהר״ל מפראג בספרו ‘נצח ישראל׳ כבר התייחס לקדושה העצומה של קבר רשב״י וכך כתב: “דע כי אין ספק כי יש מקומות בעולם המיוחדים לדבר קדושה אלוקית ביותר, ובפרט המקום שהיה רשב״י הקדוש נטמן ראוי לזה״... 
האריז״ל מביא שניצוץ נשמתו של רשב״י הוא משה רבינו. ומרן רבינו חיים מוואלאז'ין זצ"ל סיפר איך הגר״א זכה לגילוי רשב״י שבא ללמוד אותו. ואלו רק דוגמאות, כולנו יודעים שהמקום קדוש והאיש קדוש.
מאות אלפים נוסעים למירון במטרה אחת – לזכות להשפעות
קבר רשב״י זה המקום היחיד בעולם שקיימות עליו עדויות כתובות ומפורשות לניסים של תחית המתים שאירעו בשנת תקצ״ט ובשנת תרע"א ובשנת תרפ״ג. רשב״י בחייו אמר “בקעה בקעה – התמלאי דינרי זהב״ – והבקעה התמלאה דינרים.
גדולים צדיקים במותם עוד יותר מבחייהם, כל מי שצריך שבקעתו תתמלא דינרים, כל מי שרוצה נחת מהילדים, חיים, בריאות, ישועות, פרנסה זיווגים, הצלחה בתורה ובלימוד – זו הדרך. כשצדיקים אמרו ‘רשב״י לכל׳, הם לא אמרו ‘חוץ ממך׳. זאת אומרת שרשב״י יכול לשנות את החיים שלך ממש. מקום קבורת רשב״י הוא מעיין נובע של ניסים. וכבר כתב השל״ה הקדוש “כי כמה ניסים אירעו שם״.
בעוד ימים מספר יגיע ל"ג בעומר. כל שניה קריטית. השמים פתוחים והשפע נשפך, ומי שזוכה – זוכה. כל רגע שאפשר להתפלל ואינו מנוצל – הוא  החמצה לדורות. כל רגע תפילה - הוא הזדמנות לשנות את מציאות החיים.
שליחי קופת העיר יעמדו בציון הקדוש החל ממוצש"ק ליל ל"ג בעומר בצאת הכוכבים ועד מוצאי ל"ג בעומר - יום ראשון בשעה 8:00 בערב, ויתפללו ברצף סביב השעון, ללא הפסקה של רגע, עפ"י הוראותיו והדרכותיו המפורטות של מרן רבנו שה"ת הגר"ח קנייבסקי שליט"א. 
כעוד הרבה –הרבה  לפני שאורו של ל"ג בעומר מפציע בעולם כבר נכנסו שלוחי קופת העיר אל מרן רבנו שה"ת הגר"ח קנייבסקי שליט"א כדי לשמוע ממנו את סדרי התפילה הנדרשים, ולקבל מענה הלכתי בקשר לבעיות שונות המתעוררות סביב התפילות שתהיינה. מרן שליט"א יורד לדקויות ממש, עונה על פרטי פרטים, ומעמיד את סדרי היום הקדוש כפי שהם צריכים להיות, כדי שהכל יהיה מושלם לגמרי. 
שלוחי קופת העיר נוסעים למירון לשבת, כדי להתחיל את יום לג בעומר מיד בצאת הכוכבים, ולא דקה אחת יותר מאוחר. כל שליח צריך להתחיל את המשמרת שלו זמן מה לפני שהמשמרת הקודמת מסיימת, שלא תפסק התפילה לרגע אחד. 
כמו עמוד האש ועמוד הענן – לא יהיה אפילו רגע בו לא יהיו לא זה ולא זה. 
כל אחד מהם יבקש ויתחנן על הבקשה שלך שוב ושוב, בעיצומו של היום הקדוש הזה. כל שליח בסגנונו, כל שליח ותחינותיו, התפילה שלך תתעקש ותדפוק סביב היממה ברשב"י. 
עשרים וארבע שעות של תפילה... עשרים וארבע שעות, ל"ג בעומר שהופך ליחידה אחת, למקשה אחת, של תפילה ללא הפוגה, עד אשר תראו בעזרת השם בבוא הישועה - - -