דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

קרן לבקשת מרן שר התורה להצלת נפשות

היום!!! מרן רבנו שה"ת שליט"א מבקש באופן חריג ונדיר מכל אחינו בני ישראל להשתתף בעין יפה במגבית זו, וכדי להדגיש את גודל חשיבות הצדקה הזו, הוסיף מרן שליט"א בכת"י לראשונה בהיסטוריה בגוף מכתבו: שיעתיר בל"נ על כל המסייעים בעת רצון בער"ח אייר למלאות כל משאלות ליבם לטובה.

נותרה יממה אחת למגבית החירום שפתחה 'קופת העיר' עפ"י מכתב בהול ממרן שר התורה שליט"א מליל שלישי השבוע, המגבית התקיימה אתמול בתקווה שתושלם היום עבור "גברא רבא" כשיש בדבר הצלת נפשות ממש, מרן רבינו שה"ת שליט"א כתבו במכתבו: "וכל המסייעים אתפלל עליהם בל״נ בעת רצון בער״ח אייר למלאות כל משאלות לבם לטובה"

 

לאור זעקה נדירה של מרן שר התורה שליט"א, מתקיימת אתמול והיום ב"קופת העיר" מגבית מיוחדת לאפשר לכל אחד להיענות לבקשתו האישית, וזעקתו המפורשת של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, שקורא במכתבו עבור "גברא רבא שנפל עליו משמיא צרה גדולה", ומוסיף במכתבו "וחיי נפשו וזרעו תלוין בזה".

יודגש, כי לראשונה בהיסטוריה כותב מרן שליט"א שיעתיר בעצמו על כל התורמים, במכתבו המיוחד, בו הוא מבקש מכל אחד להשתדל ליתן למגבית, דבר המעיד על החשיבות הרבה שמייחס מרן שליט"א לבקשתו האישית.

במכתבו המיוחד כותב מרן שר התורה שליט"א: "בס"ד כ"ג ניסן תשע"ז, אבקש מאוד מאחבנ״י להשתתף בעין יפה במגבית שע״י קופת העיר עבור גברא רבא שנפל עליו משמיא צרה גדולה בביתו וההוצאות החודשיות עצומות מאוד וחיי נפשו וזרעו תלוין בזה".

בסיום מכתבו שנכתב בליל יום שלישי השבוע, מדגיש מרן שר התורה שליט"א, וכותב במכתבו בפעם הראשונה בהיסטוריה, "וכל המסייעים אתפלל עליהם בל״נ בעת רצון בער״ח אייר למלאות כל משאלות לבם לטובה".

ב"קופת העיר" הקימו באופן דחוף ומיידי קרן מיוחדת למען המקרה, ובטוחים כי כלל הציבור יתאמץ להשתדל מאוד להשתתף באופן משמעותי, עפ"י בקשתו האישית והנדירה של מרן שר התורה שליט"א, אשר חרד לגורלו ולראשונה קרא לכל אחד להשתדל ליתן תרומה הגונה.

עקב דחיפות המקרה, והרצון להועיל בצורה מיידית בטרם יהיה מאוחר, מתרכזת המגבית לאתמול יום רביעי והיום יום חמישי בלבד.

על פי רצונו של מרן שליט"א, וכפי שכתב במפורש במכתבו כל התורמים שישתתפו במגבית, יזכו לתפילתו וברכתו האישית והמיוחדת של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א בעת רצון ער"ח אייר למלאות על משאלות ליבם לטובה.