דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

החיים של הילדים שלך, ההצלחה שלהם, הבריאות שלהם, הרוחניות שלהם, הצניעות, התורה - הכל מונח על כף המאזניים. גדולי הדור - טורחים ומקדישים לענין הזה שעות ארוכות ומאמץ פיזי ונפשי. כל הטוב שאתה רוצה לילדים שלך מונח על הפרק, כפשוטו ממש. ממך נדרש כרגע מאמץ קטן. ראשית, לקרא את זה ---

החיים של הילדים שלך, ההצלחה שלהם, הבריאות שלהם, הרוחניות שלהם, הצניעות, התורה -  הכל מונח על כף המאזניים. 
גדולי הדור  -  טורחים ומקדישים לענין הזה  שעות ארוכות ומאמץ פיזי ונפשי.  כל הטוב שאתה רוצה לילדים שלך מונח על הפרק, כפשוטו ממש. ממך נדרש כרגע מאמץ קטן. ראשית, לקרא את העלון הזה --- 
עוד מעט מגיע  יום ההילולא של השל"ה הקדוש, אשר כל הארץ חרדה מפני רוח קודשו. ביום הזה יצאו גדולי הדור : מרן המשגיח הגה"צ הגר"ד יפה, מרן הגרמ"י שלזינגר, מרן הגרש"י בורנשטיין, מרן הגה"צ הגר"ש גלאי וכ"ק מרן אדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"א עד לציון הק' שבצפון הרחוק, כדי  להתחנן על ילדיך. 
הם בעצמם יזכירו את השם באופן פרטי, ויוסיפו גם את תפילת השל"ה על חינוך הבנים, דווקא על קברו, דווקא ביום היארצייט, דווקא בצירוף צדקה, דווקא גדולי הדור ודווקא על תורמי קופת העיר. 
 
 
 
שמענו כבר על תפילות בקברים לאורך השנה כולה, אבל יש יום אחד אדיר ושונה: יום ההילולא. ביום ההילולא נשמת הצדיק יורדת מהעולם העליון אל הקבר ומעלה משם את התפילות למרום, וזכותו של הצדיק עומדת לנזכר על קברו לשפע ישועה ורחמים. תזכרו במירון בל"ג בעומר. 
 והנה כעת מגיע היום הגדול, יום ההילולא של השל"ה, י"א בניסן. אתה זוכר איך התפללת בשנה שבעבר את תפילת השל"ה על ילדיך? הנה מגיע היום שבו השל"ה בעצמו יתפלל את התפילה הזו לפני הבורא! כי רק ביום ההילולא נשמת הצדיק נמצאת על קברו ואז אפשר לפעול אצלה ישועות.
בדורות קדמונים, כשעלו צדיקים להשתטח על קברים בארץ, והגישה לקברים היתה קשה ומסובכת, התבטאו הצדיקים שהטרחה כולה שווה רק אם יצליחו להגיע לקברו של השל"ה הקדוש. רבי ישעיה הורביץ, האיש כמלאך. בעל המגלה עמוקות כתב על קבר השל"ה: "שם מסילות הנשמות לשערי השמים". והנה ממקום אש שלהבת זה ביום ההילולא תעלה התפילה הנוראה על חינוך הבנים שהוא בעצמו חיבר. 
השל"ה הקדוש הבין בשערי תפילה. הוא חיבר ספר נוסף ששמו "שערי שמים", בו הוא מפרש את מילות התפילה, ועל ספרו נאמר: "מי שמתפלל ממנו מובטח לו שכל תפילותיו מתקבלות".
ואם כך מובטח למי שמתפלל מתוך ספרו, קל וחומר מה מובטח למי השל"ה בעצמו מתפלל עליו לפני הבורא! גדולים צדיקים במיתתם יותר מחייהם. אחרי פטירתם אין להם כל מניעה לעזור. עוד ימים אחדים ירד השל"ה בעצמו כמלאך אלוקים אל קברו, ביום ההילולא, ויעלה משם את התפילה על הילד היקר שלך. 
ומי יעלה לקברו של השל"ה כדי לבכות שם את התפילה על הבן שלך? ולהזכיר את שמו ושם אימו??? משלחת של גדולי התורה בדורנו, זקני תלמידי החכמים שבדור, מרן המשגיח הגה"צ הגר"ד יפה, מרן הגרמ"י שלזינגר, מרן הגרש"י בורנשטיין, מרן הגה"צ הגר"ש גלאי וכ"ק מרן אדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"א - הם הם אלו שיסעו עד לציונו של השל"ה!!! בימים הכי קשים בשנה, בי"א בניסן, יומיים לפני שריפת חמץ! 
היושבים ראשונה במלכות בחנו את הרעיון הזה ונרתמו, לא רק לחתום או להסכים לענין, אלא לעלות, הם בעצמם, למרות הקושי, ולנסוע במשך שעות ארוכות עד הצפון הרחוק. והכל בשביל שהם בעצמם יתפללו על הבן שלך. כי הם באמת יודעים מה יכול להשתנות, וכמה ישועה יכולה לבוא לכל בית שיתפללו בו על הילדים. 
"צדיק גוזר וה' מקיים". אינה דומה תפילת אדם פשוט לתפילתו של חכם שבדור, שהטבע כולו משתנה לכבודה! זו תהיה נסיעה מיוחדת שמטרתה אחת: תפילה פרטית, עם הזכרת כל שם ושם, על כל מי ששמו יוזכר בקופה, שיהיו בריאים בגו"ר, שיתמידו בעבודתו. 
בדור המפחיד שלנו חייבים שמירה על הילדים. המשלחת נוסעת להעתיר ולהתחנן שזכותו של השל"ה תגן ושהוא ימליץ טוב. כל מי שיתרום לקופת העיר - יזכה שמה שיושב לו על הלב, לא יהיה כבר רק העסק שלו, אלא חלק מהאחריות ומהאכפתיות של גדולי הדור. 
כי גדולי העולם הם יהיו אלו שיבכו בשביל ילדיך: "ותן להם בריאות וכבוד וכח, ותן להן קומה ויופי וחן וחסד, ותזמין להם זיווגים הגונים, וגם זיווגם יהיו כמותם..."
בי"א בניסן יגיע היום הגדול. החיים של הילד על כף המאזניים. היום הזה יכול להיות יום של שינוי ומהפך בכל התחומים. הכל יכול לקרות. יד ה' לא תקצר. "תן לכולנו חיים ארוכים וברוכים"... "ויהיו בעלי תורה מארי מקרא, מארי משנה מארי תלמוד, מארי מידות תרומיות, ויעבדוך ביראה פנימית לא יראה חיצונית". 
היום תזכרנו לטובה. ביום י"א בניסן השל"ה בעצמו יתפלל לפני הבורא. ו"אבוא אליך ואפיל תחינתי ועיני לך תלויות עד שתחונני"... כמה זה לא פשוט בדור הזה לגדל ילדים. אז במקום להאנח, במקום לרעוד ולרטוט, במקום להרגיש מועקה בלב, במקום להשאיר את הרצונות הטובים שלנו בגדר רצונות טובים, בואו נעשה מעשה. נביא עם הצדקה הזו את כל המית הלב, את הפחדים ואת הרצונות, את התחנונים והתפילות. 
אין דבר שעומד כנגד תפילה כזו.