דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

ביום המסוגל ביום י״ד בניסן, יום ליל הסדר, יום שידוע כיום ניסים ונפלאות, יום שבו שכינה נחפזת להעביר גזרות רעות – יתפלל גדול הדור מרן רבנו שר התורה הגר"ח קנייבסקי על תורמי קופת העיר: א. בעת סיום הש"ס בבלי וירושלמי ב. בעת קריאת האיגרת מהגה"ק מאוסטרופלא

על היום הזה, יום י״ד בניסן, נאמר ביוצרות לשבת הגדול “שכינה נחפזת בו להעביר גזרות רעות״. בשביל לקבל תפילה כזו ממרן רבנו שר התורה הגר״ח קנייבסקי שליט״א היית מסכים גם לנסוע אליו במיוחד מעיר רחוקה, לעמוד חצי יום בתור. היית מרגיש מליונר, אם הוא היה אומר לך – עליך אתפלל בסיום הש״ס שלי, ובעת שמובטח שינצל מכל צרה.
וזה מה שמרן רבנו שר התורה הגר"ח קנייבסקי אומר לך. עניהם של עניים נשואות אליך היום הזה, ואם אתה זוכה להאכילם - אתה זוכה גם שמרן שליט"א יעתיר עליך. 
בואו נבקש תפילה של מרן עלינו. יום כזה, שכבר שלושת אלפים שנה מסוגל לישועה ולניסים –אסור לו להתבזבז בלי תפילה של גדול הדור. מה יש לנו בעולם חוץ מלראות את הנחת? בשביל מה אנחנו עובדים ומתאמצים? יש לנו רשימה כה ארוכה של מטלות, אבל לא נשכח לחייג לקופה, כי בשיחה הזו תלויים ימים וחודשים ארוכים. ואני תפילתי עת רצון. כל העתיד הרוחני של הבית שלנו כרוך בזאת. אני ולא מלאך, אני ולא שליח. אני לדורות. גם לשנת תשע״ז. 
רק תדאגו שיבקשו בשבילכם. צדיק גוזר והשם מקיים.

1. בסיום הש"ס 

מרן שר התורה רבינו הגר״ח קנייבסקי שליט״א עומד לערוך סיום. לא סיום מסכת אחת או שתיים, אלא סיום של כל הש״ס בבלי, וירושלמי. גדול הדור עומד לסיים את כל התורה שבעל פה. 
מידי יום ביומו, קיץ כחורף, חג כשגרה, לומד מרן רבנו שר התורה הגר״ח קנייבסקי שמונה דפים מתלמוד בבלי. מידי יום הוא מקפיד ללמוד גם את הדפים המקבילים להם בירושלמי. הדפים בירושלמי לא מקבילים באופן מדוייק. לפעמים אין דפים בכלל ולפעמים ישנם דפים רבים. לעיתים אין הוא צריך להוסיף על שבעת הדפים שלו, ולפעמים עליו ללמוד בימים ספורים חמישים או שישים דפי גמרא. 
כך נוהג מרן שליט"א כבר שנים ארוכות. על הסדר הזה הוא אינו מוותר. בתענית, במועד ביום עמוס – אין וויתורים. כל יום - שבעה דפים של בבלי, יהא אשר יהא. את סדר מועד הוא מסיים בערך בכ״ו תמוז, את סדר נשים בשמחת תורה בעיצומו של יום, וכך הלאה, לכל יום - מכסתו שלו. 
עד שביום הגדול, י״ד בניסן, יום בו גאלנו הבורא - זוכה מרן שליט"א לסיים את כל הש״ס.
מה אנחנו מבינים מהו זמן של סיום, מה קורה אז בשמים, כשהשם אומר “חזו חזו בני חביבי״, מה אנחנו מבינים אלו צינורות ברכה וישועה מחוברים אל התורה הקדושה, ואיזה שפע נשפך כשיהודי אומר את המילים האחרונות של המסכת. 
זמן הסיום הוא עת רצון גדול מאוד...
זמן הסיום של גדול הדור, הוא גדול עוד יותר...
בזמן הזה כדאי להתפלל, כי אז ד' מרחם!
בשעה הזו, כששערי השמיים פתוחים לרווחה, כאשר הקב"ה בעצמו ופמליא שלו יורדים לשמוח עם סיום התורה, האם יש שעה גדולה יותר, כשרה יותר, כדי למצוא מסילות לתפילה העולה מעלה מעלה?! וכאשר גדול הדור בעצמו הוא זה העורך את ה'סיום', הוא זה המתפלל בכוונה עצומה, הוא זה ששערי השמיים נפתחים לקראתו – האם יש שעת הכושר גדולה מזו?!
ואז, בדיוק אז, יעתיר מרן רבנו שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א על התורמים ל"קופת העיר". 
על מה הוא יעתיר? איש איש כפי רצונו ושאיפתו, כפי צרכיו ובקשתו. 
האם יש מילה שאפשר לוותר עליה, בתפילתו זו עלינו? שתהא תורתך אומנותנו בעולם הזה, ותהא עמנו לעולם הבא, שתהיה התורה ערבה עלינו ועל צאצאינו, ונהיה כולנו יודעי ד' ולומדי תורתו, שיהיה לבנו תמים בחוקי ד', שלא נשכח לעולם פיקודיו... שתעזרנו ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי התורה באהבה, וזכות התנאים והאמוראים ותלמיד החכמים תעמוד לנו שלא ימוש התורה מפינו מפי זרענו עד עולם,
ובשעה שמרן רבנו שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א יתפלל על עצמו את התפילה הזו, יהיו מונחים לפניו שמותיהם של תורמי קופת העיר בפרטות - - - - 
על מי הוא מתפלל? בידכם הדבר שיתפלל עליכם. 
רק תרימו עכשו טלפון, ותזכו גם אתם להיות חבוקים ודבוקים בתפילתו של גדול הדור. שמותיהם של תורמי הקופה יהיו בקודש פנימה בעת הסיום. 
“זמן של סיום מסכת הוא עת רצון גדולה״ - אמר הרב מבריסק. אם זמן של סיום מסכת הוא זמן גדול - קל וחומר סיום של כל התורה שבעל פה. וקל וחומר כשמדובר על האיש על העדה, האהוב למעלה ואהוב למטה. וקל וחומר כשמדובר ביום כה מיוחד בלוח השנה, יום מסוגל לניסים מקדמת דנא. 

2. בקריאת האיגרת 

בפעם השניה מתפלל מרן רבנו שר התורה שליט"א ביום הגדול של ערב פסח, בשעת הקריאה של איגרת הקודש, האיגרת של רבי שמשון מאוסטרופולא זיע"א. 
שלוש מאות ושבעים שנים עברו מאז כתב רבי שמשון את האיגרת הזאת. שלוש מאות ושבעים שנה, מאז הוא הוסיף על גבה את המילים האלמותיות: "כל מי שיקרא באיגרת הזאת ובפרט בערבי פסחים מובטח לו שינצל מכל מכשול ובכל אשר יפנה יצליח". 
כשמביטים באיגרת – רואים כי רב בה הסתום על הנגלה. אנחנו יכולים רק לקרוא מבחוץ..
אבל מרן רבנו שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א, מי שכל רז לא אניס ליה – רבי חיים יודע לקרוא אותם מבפנים! רבי חיים קורא את האיגרת – במשמעות האמיתית של קריאה, של הבנה, של ידיעה, של  השגה! 
ורבי חיים קורא, ובעת שחלה עליו הברכה העצומה שטמן רבי שמעון באיגרתו – שכל הקורא בה ינצל מכל מכשול וכל אשר יעשה יצליח – באותה עת מפעימה שהברכה הזו חלה עליו  -הוא גם מתפלל עלינו, תורמי קופת העיר, ומחיל אותה עלינו - - - 
ההבטחה של רבי שמשון, שקיימת 370 שנה, של "בכל אשר יפנה יצליח", ההבטחה הגדולה הזו של רבי שמשון – מועברת אלינו, עוטפת אותנו, מקיפה אותנו בקריאתו של מרן רבנו שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א.