דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

תפילה מיוחדת בקברי מרדכי ואסתר באמדאן שבאיראן ביום המסוגל תענית אסתר ע"י מנין יהודים שלוחי קופת העיר שיגידו כל שם ושם בפרטות

במקביל למעמד התפילה המרכזי של כל גדולי וצדיקי הדור שליט"א, בבית רבנו שר התורה הגר"ח קניבסקי, שולחת קופת העיר שליחים מיוחדים לקברי מרדכי ואסתר באיראן, להעתיר גם שם, על תורמי "קופת העיר".
 
לא קלה הייתה המלאכה לדאוג לשליחים נאמנים, תושבי איראן האיסלמאסטית, המקובלים ועונים על הדרישות הקפדניות של "קופת העיר", שיקבלו בצורה מאובטחת את השמות, דרך מדינה שלישית כמובן, ויצאו לדרכם להאמדאן - שושן הבירה, שם נמצאים קברי מרדכי ואסתר, אשר איתם ועל ידם נתקיים ה"ונהפוך הוא" הראשון.
אמנם דווקא לגודל השעה, בהתאסף ראשי עם בתענית אסתר, כשההיסטוריה תתרחש וכל זקני הדור יעתירו השמימה מחדר אחד בצוותא על תורמי "קופת העיר", התאמצו בקופת העיר שגם באותה עת תעלה תפילה על קברם של בעלי הנס בעצמם, מרדכי ואסתר, קבר אשר קיימת עליו מסורת אמינה רבת שנים באשר למיקומו.
על מנת להמחיש את גודל המעמד, מבקשים ב"קופת העיר" להעביר ולתאר את מצב הקברים כיום, כפי שנודע מפי שלוחי "קופת העיר" שיצאו לשם בשנה שעברה להעתיר על תורמי הקופה.
קבריהם של אסתר ומרדכי ממוקמים בבנין גדול אשר בתוכו קיימת מערת קבורה שבה שתי מצבות עץ גדולות המכוסות בפרוכות. המצבה הימנית מיוחסת לאסתר ועליה רשום "זה הארון אשר בו נקברה אסתר הצדקת"; ואילו השמאלית היא של מרדכי ועליה נרשם, לצד אילן היוחסין שלו, "זהו ארון הקודש של מרדכי הצדיק". 
הקירות סביב הקברים מעוטרים בפסוקים: "איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי וכו'", "ה' מלך, ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד" ועוד. בכניסה לקבר מוצב שומר מטעם השלטון וכל הבאים נדרשים להסיר את נעליהם. 
 

גם השנה, בשעה 4:00 שעון ישראל, 5:30 שעון איראן, יעתירו מנין שלוחי קופת העיר בקברי מרדכי ואסתר שבהמדאן. ותעלה השמימה בחדא מחתא התפילה מבני ברק והתפילה מאיראן, תבקע רקיעים, ותבטל בס"ד את כל הגזירות.

קול התפילה הנדיר, בקיבוץ כל זקני הדור שליט"א לחדר אחד, יצורף ויתעלה בצוותא עם תפילת שלוחי "קופת העיר" הנאמנים, באיראן הרחוקה על ציוניהם של מרדכי ואסתר, שעות ספורות קודם הפורים.  "ונהפוך הוא"!!!