דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

כל גדולי וצדיקי הדור שליט"א מתכנסים יחדיו בתענית אסתר למעמד תפילה אדיר ונורא בבית רבנו מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, להעתיר ולהביא ישועות לתורמי קופת העיר באמירת כל ספר התהילים יחדיו ביום תענית אסתר המסוגל והקדוש

יום תענית אסתר- על היום הזה כתוב בספר "קב הישר":
יום תענית אסתר הוא מסוגל מאד שיתקבלו תפילותינו בזכות מרדכי ואסתר. וכל מי שצריך רחמים על איזה דבר שהוא צריך להתפלל, יקח פנאי לעצמו ביום התענית ישפוך שיחו לפני ה' ויבקש בקשתו, ויזכיר זכות מרדכי ואסתר, אשר בזכותם יעתר לו הקב"ה, ויפתח לו שערי רחמים, ותקובל תפילתו ברצון.
ולכן ביום המסוגל והקדוש הזה, יום שנקבע לפני 3000 שנה ליום של תפילה ותחנונים, ליום של ישועות ניסיות, ביום המסוגל הזה שעליו נאמר במגילת אסתר ונהפוך הוא, ביום שנהפכו כל הגזירות לישועות, יתכנסו כל גדולי וצדיקי הדור שליט"א לא של עיר אחת, אלא של כלל ישראל בכל העולם. 

עשרים וששה גדולי וצדיקי הדור שליט"א, באו ואמרו: כולנו יחד, בבית אחד, בביתו של גדול הדור מרן רבנו שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א - נקרע את השמים, נסיים יחדיו את כל ספר תהילים ונפעל ישועות עבור תורמי קופת העיר. 

איש בל יעדר מתפילה אדירה ונשגבה זו.

אנחנו צריכים להבין כמה זה לא פשוט לומר  - "מתאספים לבית אחד" –הרי כל אחד מהם לאורך ימים טובים מעל גיל שמונים, ויש מהם, שמעל מאה. וכל אחד מהם בשיא צלילותו, וקדושתו, וכל מילה שלו שקולה. לכל אחד מהם סדר יום קפדני ועמוס, שבקושי יש בו צרכי גוף של שינה ואוכל. אפילו צעירים לא היו עומדים בכזה סדר יום תובעני. הם מכריעים על שאלות גורליות מכל רחבי העולם, לחיים ולמוות: האם לנתח, האם לטפל, האם לקחת סיכון, האם לשדך למרות. מדובר בדמויות הוד נדירות בעולם כולו, דמויות שהן מיקשה אחת של תורה ויראת שמים. 
והנה, בתענית אסתר - הכל  יעצור. הם  יפנו את סדר יומם, יבטלו שעורים, לא  יקבלו קהל,  ידחו שיחות קריטיות, ויעצרו את מבול הטלפונים. יעזבו את ביתם, ירדו ויעלו במדרגות במאמץ ובקושי,   יצאו לנסיעה ברחובות עמוסים, יעצרו הכל .
בעבור מה???  בשבילך. כי התרומה שלך לקופה כה חשובה עד שהם סוברים בדעת תורה שהדבר החשוב ביותר ביום תענית אסתר – היום שעליו נאמר שתקובל תפילתו ברצון - הוא להתאסף יחדיו, כל גדולי הדור, ולהפציר עליך, לבקש בשבילך ולגמור את כל ספר התהילים עבורך - תורם קופת העיר. אתה רוצה שיהיה טוב לעניים, והם רוצים שיהיה טוב לך. 
אלפיים שנות תורה בבית אחד. מתאספים ובאים גדולי הדור כדי להתפלל ביחד על כל תורמי קופת העיר. 
תענית אסתר. השמים פתוחים והזעקה עוד מהדהדת בחללו של עולם "קלי קלי למה עזבתני". "מה שאלתך וינתן לך עד חצי המלכות"  - שוב יתאספו ביחד כל גדולי הדור. הקב"ה  רוכן אליהם באהבה ורוצה לתת עד חצי המלכות. הם נותנים עצמם לגמרי למען הציבור , והקב"ה נוהג עימהם מידה כנגד מידה. אם רוצים שיהיה לך טוב, ואתה – נושע בזכותם. בתענית אסתר תעלה התחינה של כל גדולי עולם.   
הצעקה תקרע את כל שבעה רקיעים,  - עליך. פורים ותפילה, פורים ומרדכי ו"לך כנוס", פורים ואסתר שעומדת בבית הצלמים ובוכה. "למנצח על איילת השחר". פורים  - הבקשה הפנימית שלך. פורים – והנס. 
גדולי הדור הבינו שזה יום שמסוגל לנס גם בחייך, ולכן הם עוד פעם יוצאים מביתם, עוד פעם טורחים, עוד פעם. אתה  - היית יוצא מהבית ומקדיש בוקר שלך? הבוקר שלהם שווה הרבה יותר, עמוס הרבה יותר, קדוש הרבה יותר, והם לא מוותרים, כי הם מאמינים שזה יביא שינוי לטובה. אצלך בבית. בנחת. במשרד. בלב. הם מאמינים – ואתה לא? הם קורעים את השמים? ואתה תישאר בחוץ? 
בערב פורים כל יהודי נותן צדקה, בתוך הצדקה שלנו, נכניס גם את הצדקה הזו. צדיקי הדור קוראים לך, השמים קוראים לך, העניים קוראים לך, תענית אסתר השנה תהיה יום של הפתעות לטובה.