דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

תפילה רצופה בכל יום ויום מ-42 ימי השובבי''ם

שובבי"ם – זמן עצום וסגולי, שבו פתוחים שערי שמים. רבני קופת העיר עומדים והפתק הקטן שלך בידיהם, ומלא כובד האחריות על כתפיהם, לדאוג לתפילה המעולה ביותר עליך, שאכן תזכה בישועות ובנחמות מעל לדרך הטבע.

הכל

בידיים שלך. 

תקראו פעמיים את הציטוט המופלא שאמר המגיד הק' ממעזריטש זיע"א: 

"כל דבר רוחני או גשמי יקל עליך להשיג דווקא בימי השובבי"ם". 

מה זה שובבי"ם בכלל? מה תקופת שובבי"ם נוגעת אליך באופן אישי? איך תקופה גדולה כמו "שובבי"ם" תביא אליך כל דבר רוחני או גשמי שאתה רוצה בו? 
כל מה שאתה שואף אליו – יקל עליך להשיג. יהיה קל! כך הבטיח המגיד הק' ממעזריטש, ולא רק הוא. לקחנו את הציטוט שלו בגלל קיצור הדברים שבו, אבל בה באותה מידה יכולנו להביא עשרות מקורות אחרים לאותו רעיון. גדולי מוסר, גדולי חסידות, ראשונים ואחרונים, האר"י, השל"ה הקדוש, הרש"ש והחיד"א, החת"ם סופר, הסבא מקלם - כולם רשמו לדורות אותו מסר בדיוק:  

"כל דבר רוחני או גשמי יקל עליך להשיג בימים אלו - הכל בידיים שלך". 

הכל מתחיל מפרשיות השבוע. ידוע לנו מקדמת דנא שהקריאה מעוררת את הזמן. בפרשיות שובבי"ם מספרת התורה על ענינים מופלאים. 
• • •
לזיווגים – רק מי שטעם את טעם ההמתנה, האכזבות, הכמעט מזל טוב, התקוות שעולות עד שמים, והנפילות לתהום – רק מי שמכיר מקרוב מעוכב שידוך מבין מה זה ים שלא נקרע. ים של צער. כל מי שמחכה לצלחת הנשברת מבין היטב את התחושה של "הגיעו מים עד נפש".
בשבוע הבא, כשנפתחת תקופת שובבי"ם – ציווה הקב"ה על הים להקרע, להבקע. הגיע סוף סוף זמן מסוגל! 
ענווים, הגיע זמן גאולתכם, ואם אין אתם מאמינים חפשו בעצמכם מקורות על סגוליות שובבי"ם, ותיווכחו. 
צינור השפע עומד מוכן, לכל מי  שינצל במקסימום את ימי השובבי"ם. 
• • •
לפרנסה – בימי השובבי"ם אפשר לפתור את בעיות הפרנסה, ולזכות לפרנסה בכבוד. כל יהודי באופן אישי יכול "לבזוז את הים". 
אולי תשאלו: איך זה שנשארו יהודים שלא התקדם אצלם כלום עם בעיות 
הפרנסה אחרי ימי השובבי"ם הק' של שנה שעברה? 
התשובה היא פשוטה ומצערת: אנשים לא יודעים להעריך נכון את עצמתם הבלתי נתפסת של ימי שובבי"ם, ולכן לא מנצלים אותם. הם עמדו ליד הים, אבל לא בזזו לעצמם כלום. 
למי אין חובות ולחצים בגלל כסף?  מי יכול לישון בנחת ופרנסתו מובטחת? בבתים כשלנו כשכל אחד עובד קשה להביא טרף לביתו, הכין הקב"ה מתנה גדולה. 
ביזת הים מוכנה לנו, בלי הגרלה, בלי עד גמר המלאי, כי לקב"ה יש שפע עד בלי די, בלי גבול, לכל אחד ואחד מבניו, אם רק נעשה השתדלות. 
• • •
להצלחה בתורה - גם על "מתן תורה" מסופר בפרשיות הללו –  יש לך כח לעזור לבחור הישיבה שלך להבין בתורה, לאהוב אותה. יש לך כח להקנות לילד שלך אהבת תורה בלב. יש לך כח לקבל את התורה – אתה בעצמך. 
"פסקה זוהמתן" – כתוב על היהודים במתן תורה. כשהרחוב בחוץ כה מתעתע ומלא זוהמה מגיעים הימים המופלאים של שובבי"ם ובהם מסתתר הכח של "פסקה זוהמתן". וכל מי שרוצה לנקות את ליבו מזוהמה, שרק ינצל קצת, שרק יתפוס בגלימה של שובבי"ם.  
אם אתה מרגיש שמצבך הרוחני הוא לא אי אי אי – זה הזמן שלך לקום מן הקרשים, ולזכות למתנה משל עצמך. 
• • •
לרפואה - במתן תורה נתרפאו כל המומים – בשובבי"ם ניתן להשפיע בריאות לכל יהודי ויהודי. נכים ופגועים, חולים ופצועים  - כולם שבו לאיתנם בעומדם בתחתית ההר, שערי בריאות נפתחים בשמים. הרופא הגדול ביותר, מלך הרופאים כולם, מחלק רפואות – איש איש ורפואתו. 
מי צריך -  ולא לוקח? מציעים לו בריאות ואומר "לא תודה"? למי עדיף שנה שלמה לדרוש ברופאים מאשר לנצל את הזמן שכל גדולי עולם אמרו עליו שהוא 'זמן ישועות ורפואות מעבר לדרך הטבע'? עודף משקל או גידול ממאיר, כולסטרול או שחפת – למלך מלכי המלכים אין הבדל. 
ובשובבי"ם קורים דברים מעל הטבע, מעבר לציפיות. רק לדעת את זה, ולחטוף לחטוף, לחטוף, לפני שהימים הללו יתלשו מלוח השנה.
את כל מה שרשמנו כאן בהרחבה אמר קדוש עליון הרה"ק בעל "אוהב ישראל" מאפטא בקיצור נמרץ: "ימי שובבי"ם הם כמו ערי מקלט לנוס שם מכל הפגעים". 
וכך סיכם זאת בספר "שיחות התחזקות": "ימי השובבי"ם הוא הזמן המסוגל לרפואות ולישועות למעלה מן הטבע. כבשירת הים, וביזת הים, ומעמד הר סיני, שאז פסקה זוהמתן ונתרפאו מכל המומין. ובימים אלו (ימי השובבי"ם) זהו זמן פקידה". 
 
האור של ימי  שובבי"ם רק הולך וגדל משנה לשנה, כי אור שובבי"ם, כך מסבירים  הספרים הקדושים, זה ניצוץ מאורו של משיח, וככל שמתקרבת שנת הגאולה ימי שובבי"ם מסוגלים יותר. 
כלומר: השנה הזו שנת תשע"ז מסוגלת לנס כמו שלא היתה עוד בבריאה מאז ומעולם. השנה הזו אפשר לזכות למה שאף יהודי לא יכול היה להשיג בשנים קודמות. 
כי כך גילו לנו קדושי עליון, וזה לשונם: "ימי השובבי"ם חשובים כעשרת ימי תשובה, זהו זמן שתפילותיהם של ישראל מתקבלות כמו בעשרת ימי תשובה". (תפארת אהרון) 
"זהו הכח של ימי השובבי"ם, כשיהודי צועק להשי"ת ומתאנח – אזי זוכה שיתקבלו תפילותיו תכף ומיד!"  - אמרו שרפי מעלה.
בתרומה לקופת העיר אפשר לפדות את תענית שובבי"ם בצדקה.  זו תהיה השותפות שלך עם שובבי"ם. לרעיון הזה יש סימוכין רבים.  כמו שמופיע כבר בראשונים אצל המהר"ם מרוטנבורג, בעל "תרומת הדשן",  והרמ"א. כולם כותבים רעיון זהה: "כיום פודים את התענית בצדקה". 
יש מי שמתפלל יותר, יש מי שלומד יותר ויש מי שצם  - הצד השווה הוא שכולם עשו משהו יותר מן הרגיל.
ויש מי שזוכה לקיים "בכל מאודך" ולתת ממונו לצדקה, ולהאכיל אלפי אלפי עניים בעם ישראל. זו ההשתדלות שלו, זה מה שהוא עושה יותר מן הרגיל. מקיים בהידור את מה שנאמר "וחטאך בצדקה פרוק". 
כך אתה זוכה שהברכות של שובבי"ם יחולו גם עליך. שובבי"ם זה הדרך שלך לצאת מעבדות לחרות, מיגון לשמחה. כשכל החיים תלויים מנגד – שווה לנסות. 
 

שלושה סדרי תפילה בכל השערים

שובבי"ם – זמן עצום וסגולי, שבו פתוחים שערי שמים. רבני קופת העיר עומדים והפתק הקטן שלך בידיהם, ומלא כובד האחריות על כתפיהם, לדאוג לתפילה המעולה ביותר עליך, שאכן תזכה בישועות ובנחמות מעל לדרך הטבע. 

סדר תפילה א'

קופת העיר תשלח בס"ד בעת ובעונה אחת ארבעה שליחים שונים אל כל ארבעת המקומות הקדושים בארץ הקודש, לתפילה יומיומית רצופה בכל השבועות של שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים, בכותל המערבי, בציון הרשב"י במירון, בקבר רחל ובמערת המכפלה. 
לא מדובר ביום, וגם לא בשבועיים, אלא בארבעים ושניים ימים- כמנין השבועות של שובבי"ם. ובכל יום ויום מארבעים ושניים הימים הללו ילכו יום יום ארבעה שליחים שונים לארבעת המקומות המקודשים ויזכירו יום יום את השם שלך, ואת הבקשה הפרטית שלך - כל יום במשך כל ארבעים ושניים ימי שובבי"ם שעליהם נאמר "מסוגלים לישועות מעל לדרך הטבע". גם מהכותל, גם ממערת המכפלה, גם מקבר רחל, גם מציון הרשב"י

סדר תפילה ב'

ע"פ דברי הספרים הק' שכתבו: “ונהגו לגמור ספר התהילים באשמורת דיום שישי בפרשיות השובבי״ם״ - תשלח קופת העיר ששה שליחים מיוחדים כל יום שישי מימי השובבי"ם: לכותל המערבי, למערת המכפלה, לקבר רחל, לציון הרשב"י, לעמוקה ולציון השל"ה הק', שם יזכירו השליחים בכל יום שישי, עת רצון, כל שם ושם בפרטות.

סדר תפילה ג'

במקביל, תשלח קופת העיר, בכל ליל שישי , אחר חצות הלילה, שליח מיוחד שיעתיר בכל הציונים הק' של רבותינו זי"ע הטמונים בבני ברק: מרן בעל החזו"א, הסנדלר הק', מרן בעל הקה"י, מרן בעל ה"אבי עזרי", מרן הגרמ"י ליפקוביץ, כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ', ומרן הגר"ש וואזנר זצ"ל. , שליחי קופת העיר יזכירו בכל שבעת הציונים של שבעת הרועים הק', שהיו בחיי חיותם רועי ישראל, כל שם ושם עם בקשתו בפרטות, להוושע בפקודת ישועה ורחמים. 

 

ישועות ישפכו בימי השובבי"ם, חולים ירפאו, סוררים ישובו לדרכם, ממתינים לשידוך יוושעו, חשוכי בנים יראו ישועות, והחפצים בפרנסה יזכו לביזת הים.  חמשת אלפים שנה עוד לא היתה תפילה מיוחדת שכזו, שפורצת בעת ובעונה אחת מששת המקומות המסוגלים בימים מסוגלים ומרעידים שכאלו. וקל כביר לא ימאס תפילה שכזו. אחריה בודאי יזכו התורמים למה שנאמר על שובבי"ם: "ימים של ישועות מעבר לדרך הטבע". 

גם אתה תשב באותם רגעים בבית שלך, וליבך יהיה מכוון מעלה, ואתה תדע שברגעים האלו ממש מתפללים בשבילך, ומתחננים לעזרתך, ושוטחים בקשתך לפני מלך העולם.

והתפילה הגדולה הזו, שתבקע כל הרבה פעמים מכל המקומות תעלה מעלה, ותשבור גידים קשים וקירות עבים. כל המחסומים ימסו מפניה. ברגעים הנעלים האלה, הטבע ישתדד, תזכה בהארת פנים אלוקית. ותזכה לראות בעינים את מה שהבטיחו השל"ה והחיד"א, הרש"ש והסבא מקלם, ותראה ישועה פלאית של שובבי"ם. ישועה מעל לדרך הטבע.