דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

"מצאתי בשם ספר 'ברית מנוחה' שכתב כי חודש תשיעי ובו יום תשיעי ובשעה התשיעית היא מוכנת מאוד להצלחה, שזה נגד גלגל תשיעי שהוא בבחינת יסוד - צינור כל השפע "

שוב מדברים על התשיעי שבתשיעי ? 

כך אנחנו שואלים עם איזה חיוך קטן על השפתיים. נדמה לנו שאנחנו יודעים מה זה. עת רצון... סגולה... כולם אומרים תהילים... כך אנחנו חושבים וממשיכים הלאה הלאה.
ומעט יודעים כי ביום ט' בכסלו תשע"ט, אפשר לזכות בפיס. 
תשע דקות של פיס: פרנסה, ילדים, נחת, תורה וגדולה, שידוכים, בריאות, שמחה, ונסו יגון ואנחה. 
כל הפיס הזה זורם במשך תשע דקות אל העולם שלנו, זורם וזורם בלי מעצורים.
יום ט' בכסלו הוא היום התשיעי בחודש התשיעי, ובהגיע השעה התשיעית – יפתחו שערי השמיים וכפי שמופיע במקורות קדומים ביותר, יהיו הדקות הללו דקות שמסוגלות לכל הברכות, לכל הישועות והנחמות. 

כשזה יקרה בשב"ק, ט' בכסלו תשע"ט, ויפתחו השמים – מה אתה תעשה אז? תגיד תהילים, נכון. זה בסיסי. כל יהודי יעשה כך. ומה עוד? המילים הבאות פונות לכל יהודי באשר הוא, שיודע מהם כללים יהודיים אמיתיים. 

לקראת ט' בכסלו תעמיד קופת העיר שלושה מערכי תפילה. כי יש אנשים שירצו ללכת על המקסימום. כי אם גורי האר"י העידו ורבי חיים ויטאל העיד, וצדיקים מעולמות עליונים העידו, ואליהו הנביא לימד משמים – זה המקום להדר, ולא לחסוך. 
מערך התפילה הראשון יכלול בס"ד מה שיהודי זקוק ברגעים גורליים. הדלת של גדולי הדור פתוחה אל רבני קופת העיר, ורבני הקופה יעשו הכל בעולם, שמי שתרם צדקה מובחרת - יזכה ששמו יוזכר אצל כל הגדולים, בלי יוצא מן הכלל. 

למסירת שמות ללתפילת גדולי וצדיקי הדור שליט"א, וכן תפילת שלוחי קופת העיר ב 18- מקומות קדושים בא"י כל שם ושם בפרטות לחץ כאן>>> 

למסירת שמות לתפילת 48 גדולי וצדיקי הדור שליט"א, וכן תפילת שלוחי קופת העיר כל שם ושם בפרטות ב 18- מקומות ק' בא"י , וכן תפילת שלוחי קופת העיר בעוד 6 ציונים בכל רחבי תבל - כל שם ושם בפרטות לחץ כאן>>> 
 

ארבעים ושמונה גדולי וצדיקי הדור היושבים ראשונה במלכות יתפללו עליכם בתשע הדקות הגורליות. 
ברגעים הענקיים האלו, לפני כל התור כולו, פותחים הצדיקים את הדלת לשליחי הקופה, ושליחי הקופה מביאים פנימה, לא את השם שלהם, לא את שם ילדיהם, אלא את השמות שלכם, התורמים. הדלת בביתם של קברניטי הדור תהיה פתוחה לך, האיש הקטן, ובכל זאת יתן סכום גבוה לצדקה ויחייה, כפשוטו, משפחות. 
גדולי הדור רואים חשיבות על בצדקה הזו, ועל אדם כמותך הם נכונים להתפלל בעת ובעונה אחת, כל אחד מביתו, בדיוק בדקות היקרות של עת הרצון. אתם תפצירו מהבית, וכל גדולי הדור, ארבעים ושמונה במספר, יפצירו ויתפללו על התורמים. 
ועדיין, גבאי הקופה לא ידעו מנוח. מעבר לתפילת גדולי הדור, קופת העיר החלה להתכונן שבועות מראש, ותעמיד מערך אדיר של שלוחי תפילה, שיסעו אל שמונה עשר מקומות קדושים בארץ ועוד שישה מקומות בכל רחבי תבל להעתיר שם בדיוק בתוך הדקות המיוחדות. עשרים וארבעה אתרי תפילה שישועות נקשרו לפתחם! השלוחים יהיו נכונים לרגעים הגדולים והם יעירו את המתים מקברם, יתחננו אל נשמות הצדיקים שבכל אתר ואתר שיעלו את זכות התורמים לפני הבורא. 
הם ידליקו נרות, ישאו תחינות בעשרים וארבעה קברי הצדיקים בארץ ובחו"ל, יקרעו את השמים בשבילכם. 
וככה בדקות הגורליות, אתם תצעקו, והצדקה שלכם תלך לפניכם, וארבעים ושמונה גדולי הדור יעטפו אתכם בתפילה, ועשרים ושלוש נשמות צדיקי כל הדורות אבות ואמהות האומה יעמדו לפני הבורא ויבקשו עליכם. סה"כ 72 מקומות בהם יעתירו על תורמי קופת העיר בשעה התשיעית המסוגלת.
האם יהודי יכול לבקש לעצמו יותר מכך? האם יש דרך יותר יהודית מזו? 

 

ביום הענק הזה כל המפעל של קופת העיר יהיה שלכם. אתם תהיו אלו שתאכילו אלפי עניים. ויראה  הבורא כי התאמצתם, לא בחרתם בדרך קלה ולא הסתפקתם במועט בצדקה,
והוא יאסוף את דמעת עיניכם ואת תפילתכם האישית, הוא יצרף את זכות הרועים מן השמים, ואת זכות הגדולים מן הארץ. והשפע האדיר שיורד משמים, ילך ויבוא עד הבית שלכם, עד אליכם ממש. יוסף ה' עליכם ועל בניכם, ברוכים אתם לה'. 
היום תאמצנו, היום תדרשנו לטובה ותשמע צעקתנו. היום יתהפך גורלנו, כל מה שהיה קשה עד היום – מעתה יהיה קל. החיים ב-י' בכסלו כבר יהיו אחרת.