דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

מעמד התרת קללות בערב ראש השנה

מעמד התרת קללות בערב ראש השנה בציון רשכבה"ג מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל ע"י גדולי הדור וגדולי תלמידיו שליט"א לפי הסדר שתיקן מרן הגר"י אדלשטיין זצ"ל לבנו ממשיך דרכו מרן הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א

זה יהיה בעזרת השם בערב ראש השנה, מעט לפני חצות היום. השנה יחול ערב ראש השנה ביום ראשון, כך שהמעמד יהיה ביום ראשון מעט לפני חצות. 
הוא יתקיים על קברו של  רשכבה"ג מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, שנפטר במהלך השנה הזאת. 
כמו שאנחנו יודעים, בבית דין של מעלה, בכל שנה מחדש, יושבות הנשמות של גדולי הדור שנפטרו לאחרונה, והן מהוות חלק מן הדין. הנשמות האלה, של מי שהיה בעולם הזה עד לאחרונה, הן אלו שיכולות לשפוט את הדור, את מכאוביו, את נסיונותיו, את קשייו והצלחותיו, את מחדליו... במיוחד הדורות האחרונים, כאשר כל שנים ספורות מתחלף דור, ואין הנסיונות של היום דומים במאומה לנסיונות שהיו אך לפני עשרים או חמישים שנה... ועל כן, המתאים ביותר להשתתף בדין על החיים כיום, הוא מי שעזב את העולם רק לא מזמן...
ורשכבה"ג מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל יהיה שם...
על כן, המעמד המרטיט של התרת קללות – יהיה דווקא שם. לפני חצות היום, בערב ראש השנה, מתוך התענית, ייאספו מנין של מרנן גדולי הדור שליט"א, בני המשפחה ממשיכי דרכו, וגדולי התלמידים שליט"א,  אל ציונו של מרן הגראי"ל זצ"ל. 

 

המנין, לא מנין רגיל יהיה. ישתתפו בו חברי מועצת גדולי וחכמי התורה: מרן הגרב"ד פוברסקי, מרן הגר"י זילברשטיין, מרן הגר"ש בעדני, ועימם מרן הגר"ש גלאי, בני משפחתו הממשיכים דרכו בראשות ובנשיאות ישיבותיו: "אורחות תורה" ו"גאון יעקב": בנו מרן הגר"ש שטיינמן, וחתנו מרן הגר"ז ברלין, מרן הגרי"ש קניבסקי בנו חביבו של מרן רשכבה"ג שה"ת שליט"א הגר"ח קניבסקי שליט"א, מרן הגרמ"ש אדלשטיין, שקיבל את סדר התרת הקללות המדויק מאביו מרן הגר"י אדלשטיין זצ"ל, והתבקש ע"י גדולי הדור לערוך את סדר התרת הקללות עבור תורמי קופת העיר, ותלמידיו  המובהקים המכהנים בישיבותיו "אורחות תורה" ו"גאון יעקב": מרן הגר"נ זוכובסקי  ומרן הגרח"י מישקובסקי שליט"א.
כולם פינו מסדר יומם העמוס בערב ראש השנה ומתקבצים יחדיו למעמד הנורא של התרת קללות עבור תורמי קופת העיר.

אנחנו, ברובנו, לא נהיה שם. ערב ראש השנה הוא יום עמוס לכולנו, וכל אחד מאתנו יהיה עסוק בתפקידיו. לאנשים שגרים מחוץ לעיר הדבר אינו אפשרי בכלל, וגם לתושבי העיר – יהיה קושי גדול מאד להופיע בעצמם במקום. 
אבל הנוכחות הפיזית אינה העיקר... העיקר הוא שיתפללו שם עלינו, לפני קברו של מרן הגראי"ל זצוקל. שיעתירו בעדנו, ושיסירו מעלינו את כל הדינים המתוחים, כדי שנוכל להכנס לשנה החדשה בטוב, במחילת עוונות, בסליחה, בגזר דין של שבעים שנה לטובה...
רבני קופת העיר: הגר"י סילמן, הגרש"א שטרן, והגר"ר אלקריף שליט"א, יעמדו כבית דין של שליחים, שליחי רבבות תורמי קופת העיר, לפני המנין הקדוש המורכב מגדולי הדור שליט"א, ויבקשו מהמנין הקדוש, ביום הקדוש, במקום הקדוש, להתיר הקללות מכל תורמי קופת העיר.
ואז זה יקרה... המנין הקדוש, שזה עשרות שנים לא התכנס כמותו,  יגיד, בהתרגשות שלא היתה כמותה, בכוונות ויחודים השמורים לכל גדולי הדור, בציום הק' של מרן רשכבה"ג זצ"ל שנשא את משא הדור, ביום הקדוש של ערב ראש השנה:
"בצירוף וברשות קודשא בריך הוא ושכינתיה, וברשות בית דין של מעלה וברשות בית דין של מטה...."
כל הקללות, כל מרעין בישין, כל הדינים הקשים, כל העין הרעה וכל הקליפות החוצות בינינו לבין אבינו שבשמיים  - כל אלו יוסרו בכוח התפילה המיוחדת הזאת, שאחריה יעתירו מניין גדולי הדור ושלוחי קופת העיר ויזכירו שם אחר שם בפרטות בציון הק' להכתב לחים טובים ולשלום

ויש דרך אחת ויחידה להיות שם. לתרום לקופת העיר.
בקופת העיר, שבה ימי תשרי הם הימים הקשים ביותר בשנה, שכן בחודש הזה צריכים להאכיל כל כך הרבה משפחות, ולאפשר לכל כך הרבה בתים לחוג את החגים באופן סביר – בקופת העיר יקבלו את התרומות שלכם, ויעשו מהם את הצדקה הכי מהודרת שיש. הצדקה המצילה מן המוות ומשאר הרעות. הצדקה שגדולי הדור מבקשים אותה ומורים לכולם לתרום. בקופת העיר – יעבירו את שמכם אל מעמד התרת הקללות, וכך תזכו גם אתם להיות שם - - -
והלוואי שנזכה כולנו, ונכתב ונחתם לשנה טובה ולאלתר לחיים טובים ולשלום.