דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

לאחר ההצלחה העצומה בשנה שעברה וגילויי ישועות רבים, גם השנה יגיעו גדולי הדור שליט"א בעצמם במיוחד לעמוקה 40 יום רצופים להעתיר אישית על תורמי "קופת העיר"

במהלך היסטורי נדיר ומיוחד, החוזר על ההצלחה המדהימה שהתקיימה בשנה שעברה, מודיעה בסייעתא דשמיא "קופת העיר", כי גדולי הדור שליט"א יעתירו בעצמם בציון רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, 40 יום רצופים על תורמי "קופת העיר", כשהם יטרחו ויגיעו לשם כך במיוחד במשמרות מסודרות ממרכז הארץ לעמוקה הצפונית. בתפילה המיוחדת שתימשך ברציפות 40 ימים, החל מיומא דהילולא ביום ראשון הבעל"ט, יעתירו באופן אישי גדולי הדור, חברי מועצות גדולי התורה שליט"א, זקני ראשי הישיבות, וגדולי פוסקי ההלכה, על בקשותיהם האישיות של תורמי "קופת העיר".

מובן, כי אינה דומה טרחתם של גדולי הדור שליט"א להגיע מידי יום לכותל המערבי, ואפילו לקבר רחל הסמוך לירושלים, לעומת נסיעה מיוחדת לצפון הארץ לישוב עמוקה, להעתיר על תורמי "קופת העיר", אמנם מסתבר כי אמונם של גדולי הדור שליט"א והערכתם ל"קופת העיר" ולתורמיה אינו יודע גבול, ובפרט הרצון שלהם לטרוח למקום המסוגל במיוחד לישועה לזיווג הגון במהרה ולכל העניינים, וכך יוצא לדרכו המערך המורכב וההיסטורי, שכמותו בוודאי לא היה, מערך רצוף של 40 ימי תפילה, על ידי גדולי הדור שליט"א בעצמם.

בשנים הקודמות עוררו התפילות המיוחדות הללו, שהתקיימו לראשונה ע"י גדולי הדור שליט"א בעצמם, הרבה רחמי שמים, ופעלו והשפיעו לטובה ולישועה, על המשתתפים בתפילות, וכעת לקראת יומא דהילולא של התנא רבי יונתן בן עוזיאל, אשר זכה וציונו מסוגל נפלאות לזיווג הגון בנקל, לפתיחת שערי שמים ולקבל את התפילות לרצון, החליטו מרנן גדולי הדור שליט"א לטרוח שוב עד לעמוקה הרחוקה, וזאת למרות המרחק העצום והמשמעותי ממרכז הארץ, ולהשתתף במערך המשמרות הרצופות של תפילותיהם האישיות של רבותינו שליט"א על תורמי "קופת העיר".

מלאכת מחשבת מתוכננת בקפידה, תסייע אי"ה להצלחתו של המערך הסבוך של הגעתם של כל גדולי הדור שליט"א אל עמוקה שבצפון הארץ, ולשיבוצם במהלך כל ימי התפילה הרצופים, על כל השמות של תורמי "קופת העיר".

לאור הביקוש הרב יתקיים גם השנה שרות מיוחד שבכל ערב ראש חודש יתקשרו מ"קופת העיר" כדי לשמוע אם כבר נושעו בס"ד, ובמידת הצורך ימשיכו שלוחי "קופת העיר" להעתיר בציון הקדוש בעמוקה עד הארוסין בעז"ה.

גם השנה קיימת אפשרות לקבל בחינם בדואר אלקטרוני מידי יום ביומו את תמונתו של אחד מגדולי הדור שליט"א בעת שמעתיר ביומו על תורמי 'קופת העיר' בעמוקה.

כל סדרי התפילות בעמוקה מתקיימים על פי הדרכתו האישית של הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל, שעמד בראשות התפילות בחיי חיותו ואף כתב מכתב מיוחד: "ראה ראיתי את סדרי התפילות של ת"ח שלוחי קופת העיר בציון הק' יונתן בן עוזיאל והכל עשוי בדקדוק ולתועלת הרצויה לעורר רחמים וחסדים לקבל בקשותיהם של התוקמים לקופה הנכבדה מאוד מאוד, והשי"ת יקבל ברחמים וברצון את התפילות".