דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

הזמן המסוגל ביותר בשבועות

בעת פתיחת ההיכל בחג השבועות הזמן בו מגיעות כל השפעות מזמן מתן תורה יעתירו רשכבה"ג מרן הגרח קניבסקי ומרן הגרי"ג אדלשטיין ויערכו מי שבירך לרפואת והצלחת תורמי קופת העיר

מכל השבתות בשנה, מכל הזמנים– ישנה קריאת התורה אחת הגדולה והחשובה מכולן, והיא - קריאת התורה של חג השבועות. 
אם כל קריאת התורה קודש – הקריאה הזו – קודש קדשים. כי כל קריאות התורה שואבות את כוחן ממעמד הר סיני. אז קל וחומר כשמדובר ביום הקדוש בעצמו, בתאריך המדוייק שבו ניתנה תורה. השפעה האלוקית בחג השבועות היא עשרת מונים. המלאכים יורדים מן השמים עם כתרי ה"נעשה ונשמע" שלהם ומכתירים כל אחד ואחד מאיתנו, וממש כמו ליד הר סיני חולים יכולים להתרפא, מומים יכולים להבריא, שפע אלוקי נשפך, בפרנסה, בבריאות, בזיווג הגון. וכל אחד זוכה למלא את מחסורו מכח אותה ברכה אדירה המורעפת משמים. משה ידבר והאלוקים יענהו בקול. 
וכך כתוב במילים מפורשות בילקוט שמעוני (רמז רע"א) על קריאת התורה של חג השבועות: "אמר הקב"ה: בני, היו קוראים את הפרשה הזו בכל שנה בחג - ואני מעלה עליכם כאילו אתם עומדים לפני הר סיני ומקבלים את התורה". 

ולכן בשיא של חג השבועות, בשעת קריאת התורה, בעת הרצון המופלאה הזו, החד שנתית, יעמוד רשכבה"ג רבנו מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, ומרן רה"י רבנו הגר"ג אדלשטיין שליט"א, כל אחד בבית הכנסת שלו, כאשר למעלה מלאכים מסיטים שערי רחמים, ירימו גדולי הדור את ראשיהם, ויבקשו עליך. על תורם קופת העיר. 
בשעה שהם יעלו לתורה בחג השבועות הם יערכו "מי שברך" מיוחד עבור תורמי קופת העיר, בזמן המסוגל ביותר, בחג השבועות, ויתפללו  עליך בשעת הכושר העצומה הזו, החד פעמית.