דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

שנה שלמה החל מר"ח טבת תשע"ז ועד ר"ח טבת תשע"ח יתפלל שליח קופת העיר במערת המכפלה אצל אבות האומה ויזכיר כל שם שום עם בקשתו הפרטית להוושע בזכות האבות הק'.

אנחנו מוצפים. מכל קיר, מכל עתון, מכל עלון, קופצות לקראתנו מסגרות אדומות ומספרות לנו שענין פלוני ופלמוני מועיל מאד, חשוב מאד, יעזור לנו לפתור את כל קשיינו. בואו נשאל, בינינו: מה באמת כדאי? אני צריך נס, אני מתחנן לישועה - מה יעזור באמת? איך אחד כמוני יפתור את בעיותיו? האם יש בכלל דרך שכזאת?
בכל נושא תמיד יימצא הציטוט שידבר בסגוליותו של אותו ענין. אז מה באמת חשוב?
לכל סגולה יש מקור, אבל צריך לדעת: ישנו מקום אחד שהסגוליות שלו מופיעה בכל ספרי הקודש - החל מהתורה הקדושה, דרך המדרשים וספר הזוהר, עבור לספרי הראשונים והאחרונים, אחר כך בתורת החסידות, ובסוף הרשימה עומד גם האיש הקטן בן דורנו ומספר על ניסים שנעשו לו שם. 
מערת המכפלה, חברון.
 

מקום תפילה וסגולה

 
מעיון במקורות נגלה, שעוד הרבה לפני שנקברו אבות העולם במערת המכפלה כבר זרם דרך מערת המכפלה שפע אלוקי מגן עדן. 
וכך מסופר בזוהר הקדוש (בראשית ל״ח): אדם הראשון, היחיד שנברא בכפיו של הקב״ה, מבחר בני האדם בחכמה ובדעת, ראה קרן אור דקה מן הדקה יוצאת מגן עדן עד למערת המכפלה, כי סמוכה מערת המכפלה לפתח של גן עדן, וחמדה נפשו להקבר שם. (הלשון שונתה, למנוע צורך בגניזה)
אדם הראשון שהיה כללות כל נשמות ישראל, האיש הכי מובחר בעולם, הבין שהמקום הזה הוא סגולי שבסגולי, עד שנמשכת קרן אור מגן עדן אליו. האם ניתן לומר שמדובר כאן ב‘ענין סגולי מדורות אחרונים‘? 
״התפילות עולות למעלה דרך מערת המכפלה והוא מעורר את האבות״ (נועם אלימלך, ויחי). (הלשון שונתה, למנוע צורך בגניזה)
הבה נפתח חומש, נפנה אל התורה הקדושה ממש, ונגלה פסוקים מפורשים וחד משמעיים. מי היה האיש הראשון אחרי מתן תורה – שהלך להתפלל על קברי צדיקים? – כלב בן יפונה. צרתו - צרת יחיד היתה. לנפשו ולמעלתו הרוחנית הוא דאג. ולאן הלך? למערת המכפלה. כלב השתטח שם, ליד פתחו של גן עדן, עורר את זכותם של אבות האומה והתחנן: ״הושיעוני מעצת המרגלים, שלא אהיה ניסת אחר עצת חברי״. הנה לנו המקום היחיד בתורה שבה מסופר על אדם פרטי שנשא בקשה פרטית במקום מסויים. התורה כותבת מפורשות, שעלה כלב להתפלל במערת המכפלה להוושע מצרתו, כי התורה רצתה שנדע: מערת המכפלה היא מקום סגולי לתפילה. 
וכך כתב בעל ה״תפארת שלמה״: ״כל הישועות של ישראל עוברים דרך מערת המכפלה, כי על ידי האבות עוברים כל הישועות״. (הלשון שונתה, למנוע צורך בגניזה)

שנה שלמה

החל מראש חדש טבת, יגיעו יהודים יראי שמים ומדקדקים במצוות, בעלי תפילה ובעלי לב חם, והם יתפללו על תורמי קופת העיר יום יום, יום יום, במשך שנה שלמה, ליד מערת המכפלה. בקיץ ובחורף, בגשם ובשרב, יגיעו שליחי הקופה אל המקום המקודש ויתמקדו בבקשה האישית שלך. התפילה הזו תהיה השמירה המעולה ביותר לך, לילדים שלך. 
שליחי הקופה יתפללו את תפילתך מהמקום הכי מסוגל, תפילה תתחנן ותדפוק במשך שנה שלמה, מר"ח טבת תשע״ז עד ר"ח טבת תשע״ח. 
כ"ק מרן האדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א עורר את קופת העיר, שתפילת הקודש במערת המכפלה על תורמי קופת העיר תחל בר״ח טבת בדיוק, כי אז חל היארצייט של אברהם אבינו, כמבואר בספר הקדוש "קרניים", ויום ההילולא הוא יום של קיבול תפילה. 
קופת העיר מציעה לך, לא שבוע, ולא ארבעים יום, ולא שלושה חודשים, אלא צעקה גדולה ומתחננת, יום יום, יום יום, יום יום, במשך שנה שלמה יבקשו שם בשבילך על נס. כך תדע שעשית הכל. 
אנחנו מאמינים באמונה שלמה שכל הכתוב בספרים הקדושים אמת, וכי שם פתח הישועה. 
אנחנו מאמינים באמונה שלמה שלא דומה תפילה של יום אחד לתפילה של שנה שלמה. 
אנחנו מאמינים כי ביד השם היכולת להפוך מתוק למר, ואנחות לשמחות. 
שלוש מאות חמישים וחמישה ימים תפצירו למעלה בשבילנו. וקרן האור משערי גן עדן תרד, עמוסת שפע ושמחות, אל הקבוצה הנבחרת שתרמה צדקה לקופת העיר.