דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

הנה מגיע היום הגדול. בזאת חנוכה אפשר לשנות, להפוך, לקרוע גזר דין. עד זאת חנוכה - כך כתוב בספרים הקדושים –עדיין אפשר לשנות. גזר הדין של השנה עוד לא נחתם סופי!

 
כל מי ששומע את מה שאמר הס"ק קדוש ישראל מרוז'ין זי"ע נדהם: "מה שצדיקים יכולים לפעול  ולקבל מהשם יתברך בראש השנה וביום כיפור – יכולים אנשים פשוטים לפעול בזאת חנוכה"! תדמיינו בנעילה של יום כיפור את תפילותיהם של כל גדולי וצדיקי הדור בכל מקום שהם. עכשו, בזאת חנוכה, אתה! מסוגל עוד יותר! מבהיל!
וכך כתוב בספרים הק': "התגלות האורות ביום הזה היא כה גדולה עד שיכול כל אחד לחוש בכך כפשוטו, להצביע באצבעו על האורה ולהגיד "זאת!" 
 
כל גדולי הדור 
הפעם זו הסוגיה של החיים שלנו, ולכן מתאספים גדולי הדור יחדיו. 
כמו שכולנו יודעים, זו סוגיה לא פשוטה בכלל. כמה ניסים ונפלאות אנחנו צריכים כדי להתחיל את היום ולגמור אותו בשלום. כמה הרבה  תפילות אנחנו צריכים כדי לא להאנח. כדי לשפר את בריאתנו , פרנסתנו, חינוך ילדנו. 
כל גדולי וצדיקי הדור, לא של עיר אחת, אלא של כלל ישראל בכל העולם. כל היושבים ראשונה במלכות: רבנו מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, מרן הגר"ג אדלשטיין, מרן הגר"י שיינר, מרן המשגיח הגה"צ הגר"ד יפה, כ"ק מרן האדמו"ר מטשערנוביל, מרן הגרב"מ אזרחי, מרן הגרמ"צ ברגמן, מרן הגר"ש בעדני, כ"ק מרן הגרח"מ וואזנר, כ"ק מרן האדמו"ר מאלכסנדר, כ"ק מרן האדמו"ר ממודז'יץ, מרן הגר"י זילברשטיין, מרן הגר"י הלל, מרן הגרמ"י שלזינגר, מרן הגרמ"ה הירש, כ"ק מרן האדמו"ר מנדבורנה, כ"ק מרן האדמו"ר מלעלוב, מרן הגר"ד כהן, מרן הגרש"י בורנשטיין, מרן הגר"צ דרבקין, מרן הגר"ד בצרי, מרן הגר"ש גלאי ומרן הגר"ר אלבז שליט"א, מתפללים יחדיו עלינו.
כל גדולי וצדיקי הדור שליט"א, באו ואמרו: כדי לקרוע את השמים לא מספיקה תפילה אישית של כל אחד בביתו. רק כולנו ביחד בבית אחד, בביתו של גדול הדור רבנו מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א.  לך כנוס. להפציר בתפילה ביחד, כאילו היה זה בית דין, ממקום אחד, נצעק על בני עמנו, על בני ישראל רחומנו.
ביום המיוחד בשנה, ביום שאמר הרה"ק ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע שזה היום לבקש גם על ענייני גשם, נתאסף לקרוע עבורם את השמים. בעצם היינו צריכים להתפלל על כל אחד ואחד מעם ישראל, אבל תורמי הקופה שנתנו צדקה – קרובה תפילתם כבר להענות. להם התפילה הזו מועילה בראשונה. הם זכאים לתפילה  שתביא ישועה. בואו נתפלל עבור תורמי קופת העיר. 
ביום הענק והמסוגל יום ישועות ורפואות, יום פקידת עקרות, יום זיווגים הגונים, יום המסוגל לחינוך, יום חיתום סופי של הדין, היום הגדול  - "זאת חנוכה". 
 
עבור כולנו 
לא לעצמם הם יעשו במפגש המשותף, כי אם עבור כולנו. האם מישהו מתוך אלפי בני ישראל יכול להעיד על עצמו, שלמרות שאינו מקורב למלכות ואינו מכיר - הוא יכול להכנס בפתע פתאום אל ביתם של גאוני הדור, ופשוט לשהות שם שעה? ומי בכלל היה מעז לחלום  שיתפלל עליו כל גדולי וצדיקי הדור במשך שעה? שכל גדולי וצדיקי הדור יחד? והאם יעלה על הדעת שלו , להסיע את הגדולים ולהתכנס בשבילו לבית אחד? 
ועכשו התפילה הזו עולה בשביל כל אחד ואחד מהתורמים, גדולי וצדיקי הדור מבקשים במיוחד מהבורא שכל בקשה אישית של תורם – תענה לטובה. גדולי וצדיקי הדור רוצים להתפלל. מבקשים להועיל לעם ישראל בתפילתם. זו כוונתם הטהורה. זה רצונם. להתפלל  - כדי שתבוא ישועה. להתפלל  - מהענווה שבליבם, מההכנעה לבורא עולם, מאמונתם הבהירה שהוא כל יכול ורב להושיע, מחשיבות ה"לך כנוס" הזה. 
ב"זאת חנוכה", יהמה הרחוב. אנשים ירימו את ילדיהם לגובה ויגידו להם: "הנה תראו תסתכלו על  הרכב שמגיע, תראה מי יוצא ממנו, רק תסתכלו, שתיכנס לכם קדושה לעינים". והנה הדמויות האלו, שנכנסת קדושה לעינים אם רק מסתכלים עליהם, בפה הקדוש שלהם יתפללו עלינו התורמים וליבם יהמה... 
ליד ביתו של מרן שה"ת הגר"ח קנייבסקי שליט"א הכל ילבש חג. תסתמן תכונה עצומה. הנה מגיע כ"ק מרן האדמו"ר מטשערנוביל שליט"א, הנה מגיע מרן המשגיח הגה"צ הגר"ד יפה שליט"א, וכו' וכו'. 
הם מגיעים בבוהק פניהם, בקדושתם התורה החופפת עליהם, מגיעים עם סך שנותיהם, מגיעים  - ומשא הדור על שכמם, סביבם רוחשים המקורבים, התרגשות באוויר, מתח, קדושה, הם הגיעו  כדי לנצל את שעת הרצון העצומה של "זאת חנוכה". 
אם מול זה אנחנו אדישים -  אז מתי אנחנו נרעשים? כשהיום צועק אלינו "זאת חנוכה"! כשהאיחוד של כל גדולי הדור ביחד בבית אחד קורא לנו  - מול כל זה אנחנו יכולים להשאר אדישים? הם חושבים  שהתרומה הזו יכולה לשנות את החיים - ואנחנו חושבים שנוכל להסתדר לבד? האם אנחנו לא צריכים בדור שלנו שמירה יותר מהרגיל? מעבר לדרך הטבע? האם בדורות קודמים גדולי הדור לא התפללו על העם? 
הקב"ה מצפה לתפילות של רועי הדור. "ה' נתן לי לשון לימודים" -  אמר הנביא, כדי ללמד סנהגוריה ולבקש על בניו. משה רבינו עמד והתחנן לבורא עבור עם ישראל. כך כל הנביאים, כל המנהיגים, המקום שלהם היה תמיד לעמוד ולבקש, לעמוד ולהפציר, הקב"ה מחכה לתפילות הללו כדי לתת בזכותם לבקשות להתפלל. 
לכל אחד מאיתנו יש בקשות עמוקות בליבו. העינים הפנימיות שלנו מכוונות אל הבורא, שיעזור לנו בחיים. אבל  התפילה הפנימית שלנו לעולם לא יהיה דומה ל'ביחד' עם גדולי הדור. תפילת גדולי הדור תוסיף לתפילה האישית שלנו את הזכות שלהם! בדור כמו שלנו, מבולבל חלש עלוב ועזוב, אין גבול ואין שיעור ומידה לעוצמת תפילתם של המנהיגים שעומדים בפרץ, שפוסקים הלכה בעוז, שקובעים אסור ומותר, שמגדרים את הגדירות, שמחזקים נדכאים במילה טובה. לתפילה שלנו מצטרפת הזכות העצומה של התפילה שלהם.
גדולי הדור פינו את כל הדברים החשובים בשביל התפילה הזו. והסכימו לטרוח, אז אנחנו לא? הם ביטלו את התוכניות הרגילות, אז אנחנו נמשיך כרגיל? הם נפגשים בשבילנו? אז אנחנו לא נהיה שם? הם לא  חוסכים זמן וכח של עצמם, ומאמינים בצדקה ובתפילה הזו, אז אנחנו נקמץ בצדקה? לעולם אין מענים מן הצדקה. למה אנחנו פתאום חוסכים בצדקה? הם חושבים שכדאי גם הם יתפללו עלינו –אז אנחנו חושבים שזה מיותר? נכון, יש לנו צדקות אחרות, אבל כמה פעמים אפשר לזכות לתפילה של גדולי הדור בזאת חנוכה? 
לפעמים חולף הרהור: מה אני יודע מה עושים עם הכסף הזה, אני מעדיף לתת לעניים שאני מכיר מקרוב. לכן גדולי הדור מתאספים בשביל הקופה. כדי להגיד לך שהם כן יודעים מה עושים עם הכסף הזה. יודעים ומרוצים. יודעים וסומכים את ידיהם בצורה מוחלטת. יודעים, ובגלל זה הם מתאספים בבית אחד. מה שהם לא עשו בשביל אף מקום בעולם חוץ מקופת העיר. 
כי הם יודעים שהקופה הזו מחייה את העניים כפשוטו, שאפשר לסמוך עליה ועל גבאיה. למרות שהם יודעים שתהיה פרסומת לתפילה הזו. שיצלמו אותם. שיכתבו על זה - זה בסדר להם, כי הם רוצים להעביר לכולנו מסר: אל תהססו על התרומה הזו. אנחנו סומכים את ידינו, מצרפים את תפילותינו. 
 
בזאת חנוכה תעלה מבית רבנו מרן שה"ת הגר"ח קנייבסקי שליט"א תפילה משותפת. מבהיל לחשוב שאנשים כה מבוגרים וצדיקים שכל תנועה לא קלה עבורם, שמגיעות אליהם שאלות מכל רחבי העולם, מתאספים בשביל מי? בשבילך שישבת ליד הטלפון והרמת שיחה לקופה ודיברת עם המוקדנית, ורשמת את פרטיך.
היית מספיק חשוב כדי שכל גאוני הדור ומאוריו יתאספו כדי להתפלל עליך. 
ביום המסוגל 'זאת חנוכה', תעלה תפילת כל גדולי וצדיקי הדור בדורנו.  

אחרי שתתרום, אל תתפלא אם גם הסביבון שלך יפול על המילה "נס".

לגלריית תמונות לחץ כאן >>>