דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

ביקרנו בבתיהם של כל גדולי וצדיקי הדור ברגעים המרטיטים של הדלקת נרות. הלכנו אל כל היושבים ראשונה במלכות. שמענו מנגינות שונות להדלקה, ראינו מנורות שונות, חוגים שונים, קהילות מגוונות, מנהגים יחודיים. אבל היה מנהג אחד ומיוחד שחזר על עצמו אצל כל גדולי הדור שליט"א בלי הבדל. ללא הבדלי חוגים ועדות, איש מהם לא דילג עליו. כל אחד הידר בו והקפיד לקיימו בדקדקנות: מיד לאחר הדלקת נרות בבתי גדולי הדור, הם נתנו צדקה לקופת העיר. בכל הבתים של גדולי הדור חזר הרגע הזה על עצמו.

 

כלל ישראל בעקבותיהם 

מה שכל גדולי הדור הבינו לנכון לעשות לאחר מצוות ההדלקה – בוודאי מתאים גם לנו. הדלקת נרות שלהם בכל מקרה עצומה ואפופה בכוונות עמוקות שאין לנו בהן השגה, ובכל זאת, ואולי בגלל זאת, – הם לא וויתרו את המפתח הפלאי הזה – צדקה לקופת העיר לאחר ההדלקה, 
כי הדלקת נרות בלי הצדקה הזו שונה בתכלית. 
 
בימים אלו עומד כל אחד מאיתנו ליד נרות חנוכה בחגיגיות, ואף אנחנו, נעשה ככל אשר הם הורו לנו. גם בבית שלנו יקויים המנהג הזה, הצדק יהלך לפנינו, והצדקה ל"קופת העיר" תהפוך להיות חלק מהאווירה של ימי החנוכה. 
כל אחד מאיתנו נושא עינים אל מי שעומד מחוץ לגן המבוכה, כי העומד שם מבין טוב יותר איך נכון, משתלם, וראוי לנהוג. בכל ענין אנחנו משתדלים להדבק במידותיהם ובדרכם, ובודאי בנושאים שיש בהם מן הסמוי לעין, ועוסקים בפתיחת שערי שפע מעל לראשנו. 
 
ואם כל גדולי הדור שליט"א מקפידים לתת צדקה ל"קופת העיר" בעת הדלקת נרות – מתאים המנהג הזה גם לנו. 
 
אין כאן חלוקה בין ספרד לאשכנז, ואין כאן הבדל בין חסידים וליטאים. גדולי הדור יודעים שעם ישראל נושא עינים אל הבית שלהם, שכל הנהגה כזו, נהיית דרך לרבים, והם סבורים שאכן טוב הדבר, לנו ולבתים שלנו, וטוב לעשרים אלף עניים רעבים ללחם. 

בחנוכה נעמוד ליד הנרות בבית שלנו. מיד לאחר ההדלקה, צדקה ל"קופת העיר"!

אנחנו חפצים בכל הישועות. בריאות, נחת, קדושה עליונה, טהרת הלב והעינים, אהבת תורה ויראת שמים, פרנסה בשפע – וכל הברכות העצומות שהדלקת נרות מסוגלת להביא. וכשרוצים לקיים מצווה מהודרת, אנחנו פותחים שערי שפע וצדקה – גם הוא פותח שערי שפע וצדקה עלינו.