דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

קרן לבקשת הגה"צ ר"ש גלאי שליט"א

הגה"צ הגר"ש גלאי שליט"א: "ובהיות שרבים צריכים לו באתי בבקשה מיוחדת מאד שלא כדרכי"

באופן מיוחד, יוצא לראשונה הגה"צ הגר"ש גלאי שליט"א בבקשה ובקריאה נדירה עבור אחד מגדולי מרביצי התורה וההוראה בדורנו, שכל ימיו מוקדשים להורות דבר ד' לרבבות עמך בית ישראל שנפל כעת למצב קשה מאוד וכמעט אין ביכולתו להמשיך בעבודת הקודש והדבר נוגע כמעט לפיקוח נפש, ומבקש במכתבו שכל אחד ואחד מישראל יתרום עבורו סך 271 ש"ח כמנין וצעק"ה, וכל המוסיף מוסיפים לו.

במכתבו הנדיר כתב הגה"צ הגר"ש גלאי שליט"א: "ובהיות שרבים צריכים לו באתי בבקשה מיוחדת מאד שלא כדרכי שכל אחד ואחד מישראל יתרום עבור האי צדיק נשגב ורב רבנן סך 271 ש"ח, כדי שיוכלו כל בית ישראל להמשיך וליאות לאורו".

ב"קופת העיר" הקימו באופן מיידי קרן מיוחדת למען המקרה, ובטוחים כי כלל הציבור יתאמץ להשתדל מאוד להשתתף באופן משמעותי, עפ"י בקשתו האישית של הגה"צ הגר"ש גלאי שליט"א, אשר חרד לגורלו וקרא לכל אחד להשתדל ליתן תרומה הגונה.

לגודל חשיבות הענין, יעתיר באופן מיוחד הגה"צ הגר"ש גלאי שליט"א על כל התורמים סך 271 ש"ח שהם כמנין וצעק"ה, וכמנין לאמ"ר, בציוני מרנא החזו"א ומרן רשכבה"ג הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל , להשפיע עליהם לברכה ולטובה בכל משאלותיהם.