דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

כל חתן יתום וכלה יתומה מחכה לתוצאות המגבית של חודש כסלו. האם התרומות של מגבית חשון היו מחווה חד פעמית? האם אותם אנשים שרצו, מיהרו, נאבקו כמעט כדי להיות כלולים במגבית חשון – האם הם יבואו שוב? האם יבואו נוספים?

החודש הזה, חודש כסלו, לאחר כל הבדיקות, נשארו 25 יתומים שעליהם אי אפשר לוותר בשום אופן. כל אחד מ-25 היתומים הללו עומד ערב חופתו ריקן ללא אמצעים מינימליים. 
לפי תחשיבי קופת העיר הסכום הממוצע המינימלי הנצרך הוא 28,300 ש"ח ליתום. ובסה"כ 707,500 ש"ח עבור 25 יתומים הנישאים בחודש כסלו.
כל חתן יתום וכלה יתומה מחכה לתוצאות המגבית של חודש כסלו.
האם התרומות של מגבית חשון היו מחווה חד פעמית? האם אותם אנשים שרצו, מיהרו, נאבקו כמעט כדי להיות כלולים במגבית חשון – האם הם יבואו שוב? האם יבואו נוספים? 
הפעם חולק הסכום הדרוש ליותר, כי מנסיון חשון – יש יותר מ-3,030 שרוצים. עכשו תצא הפניה אל 3,500 תורמים, שיתרמו כל אחד 202 ש"ח.
האם תרוצו גם הפעם? האם תאמצו אל חיקכם את הגדולה שבזכויות? האם הזכות הנשגבת הזאת תהיה חלק מן ההיכל שלכם, אותו אתם בונים למעלה למעלה?
אנחנו פרשנו לפניכם את המקרים. העלון יצא לדרך, והנה הוא בידכם. כמה תורמים יהיו במגבית כסלו? האם שוב נעמוד בהשתאות מול המספר הענק שיקום?!
רק אתם תחליטו ---