דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

גלריה מרהיבה מרנן ורבנן שליט"א בג' בשלח

מעמד בזאת תוושעו תשע''ט

גלריית ענק! גדולי וצדיקי הדור בחנוכה

40 יום ע"י גדולי הדור בעצמם בקבר רחל

מעמד נכתבים לחיים תשע''ח

40 יום בכותל המערבי ע"י גדולי הדור בעצמם!

מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי מעתיר בתפילה בבית האשה השונמית תשע''ז

40 יום בעמוקה ע"י גדולי הדור בעצמם

מרן הגר"ח קניבסקי מעתיר על תורמי הקופה בכותל סיון תשע''ח

גדולי ישראל תורמים מעות יזכור לקופת העיר

מעמד ונוושעה תשע''ח

גדולי ישראל תורמים 104 ש''ח כסגולת ר''ח פלאג''י

מעמד ונוושעה תשע''ז

מרנן ורבנן גדולי ישראל תורמים לקופת העיר

האסיפה החודשית של רבני הקופה לחלוקת התמיכות

מרן הגר"ח קניבסקי מעתיר בכותל המערבי פסח תשע''ח

מרן הגר''ח קניבסקי בסיום הש''ס תשע''ח

מרן הגרב''מ אזרחי בביקור במשרדי הקופה

מעמד קרובה ישועתי תשע''ח

כ''ק האדמור מצאנז בביקור במשרדי הקופה

חלוקת מזון

גדולי ישראל תורמים מתנות לאביונים לקופת העיר

מעמד "קרובה ישועתי" תענית אסתר תשע''ו

גדולי וצדיקי הדור ביום ג' בשלח

מעמד ב'זאת תוושעו' תשע''ח

גדולי ישראל מעתירים עליך בשעה התשיעית

מרן המשגיח הגר"ד יפה זצ"ל מנשיאי קופת העיר

מרן הגר"ח קנייבסקי מעתיר בכותל המערבי חוה"מ ע"ח

גלרייה ממסע "השמיעו צעקתינו" של גדולי ישראל

מעמד התפילה בבית השונמית ע"י הגה"צ ר' שמעון גלאי

אסיפת חירום עבור עולי תימן בבית מרן הגר"ח קניבסקי

מרן הגרש''י בורנשטיין זצ''ל

מרן הגר"ח קניבסקי בשאיבת מים שלנו

חבר נשיאות קופת העיר מרן הגר"י אדלשטיין זצוק"ל

גדולי וצדיקי הדור מעתירים בימי השובבי"ם במירון

מעמד אדיר ב'זאת' תושעו בבית מדרשו של קנייבסקי

מעמד אדיר "בזאת תושעו"

מעמד "נכתבים לחיים" תשע''ז

השעה התשיעית תשע''ז

ביקור חולים

מרן הגר''י אדלשטיין מעתיר על התורמים בעמוקה

כינוס גדולי ישראל בזאת חנכה תשע''ה