דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

חתונות יתומים קטגוריה

כבה הנר

73% Complete
 נתרמו ₪72,059 מטרת הקרן ₪100,000

הרב ישראל מאיר בלייך זצ"ל שנלב"ע בגיל 48 לאחר 3 שנות יסורים והותיר בביתו 6 ילדים ללא משען

35 יתומים הנישאים בחודש אלול

97% Complete
 נתרמו ₪96,659 מטרת הקרן ₪100,000

מרן ראש הישיבה הגר"יג אדלשטין שליט"א: "כל התורמים למגבית עבור 35 היתומים הנישאים באלול תשע"ח, יזכו במידה כנגד מידה שהם וצאצאיהם יזכו להתעלות בתורה ויר"ש ומידות טובות מתוך הרחבת הדעת, לכוח"ט"

30 יתומים הנישאים בחודש תמוז ואין להם מאומה

98% Complete
 נתרמו ₪70,241 מטרת הקרן ₪72,000

ברכה נדירה של מרן המשגיח הגה"צ הגר"ד סגל שליט"א: "כל התורמים סך 300 ₪ עבור 30 היתומים שנישאים בחודש תמוז יזכו מידה כנגד מידה לרוב נחת דקדושה מכל צאצאיהם - בשמחת לב"

קרן משפחת לב

15% Complete
 נתרמו ₪7,294 מטרת הקרן ₪52,000

38 יתומי שבט

57% Complete
 נתרמו ₪113,942 מטרת הקרן ₪200,000

דברי מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א "גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם, ובודאי יפעל ויעתיר מרן זצלל"ה בשמים לקיום ברכתו לתורמי מגבית יתומי שבט שיתברכו בבני חיי ומזוני, יותר מאשר פעל והעתיר בארץ – וגם אני מוסיף ברכתי לכך".

20 יתומים הנישאים בחודש אדר ואין להם מאומה

59% Complete
 נתרמו ₪58,367 מטרת הקרן ₪100,000

מרן ראש הישיבה הגר"ג שליט"א: "כל התורמים למגבית עבור 20 היתומים הנישאים בחודש אדר תשע"ח, יזכו במידה כנגד מידה להשיא את צאצאיהם בלי קשיים".

יתומי טבת

104% Complete
 נתרמו ₪89,155 מטרת הקרן ₪86,000

מרן שליט"א יעתיר על הציון הק' של מרן רשכבה"ג זיע"א לקראת יום השלושים ויזכיר שם אחר שם בפרטות, שיזכו לברכה הנדירה לחתן את כל ילדיהם בבריאות ובשמחה

30 יתומי חשוון

103% Complete
 נתרמו ₪511,668 מטרת הקרן ₪500,000

בס"ד ר"ח חשוון תשע"ח" כל מי שיתרום 300 ₪ לשלשים היתומים שמתחתנים בחדש חשון ואין להם מאומה יזכה בס"ד לעשות שמחה בביתו בקרוב" חיים קניבסקי