24 יתומי אלול

8% Complete
 נתרמו ₪ 17,628 מטרת הקרן ₪ 240,000

30 יתומי חודש אב

25% Complete
 נתרמו ₪ 73,210 מטרת הקרן ₪ 300,000

ברכת רשכבה"ג מרן רבנו הגראי"ל שטיינמן שליט"א: "כל התורמים ל"קופת העיר"  סך 300₪ עבור 30 היתומים שמתחתנים בחודש אב, יזכו בס"ד שהם וכל משפחתם יעברו את ימי בין הזמנים בשלום ברוחניות ובגשמיות"

הצילו את חייה של ביתי שרה

44% Complete
 נתרמו ₪ 199,688 מטרת הקרן ₪ 460,000

27 יתומי תמוז

49% Complete
 נתרמו ₪ 24,419 מטרת הקרן ₪ 50,000

עפ"י חישובי קופת העיר, בתרומה של 270 ש"ח (10ש"ח ליתום) יוכלו 27 היתומים להתחתן בכבוד וע"י זה יזכו התורמים להיות שותפים בחתונת כל 1000 היתומים ולהתברך 1000 פעמים בזכות הצדקה הגדולה ביותר - הכנסת יתומים לחופה.

הצלת 107 ילדי תימן מסכנת שמד

32% Complete
 נתרמו ₪ 27,987 מטרת הקרן ₪ 90,000

האם סיפור ילדי תימן ב' יגמר בהתחלנות או בעבודת השם? – עכשו המפתח עובר אליך. כל תרומה שתתן - תמלא את המכסה – עוד משפחה תצא ממרכז הקליטה. ותנצל על נפשה. יהדות של דורות עומדת על הפרק. ברגע זה המפתח עובר לידים שלך.

27 יתומים שמתחתנים בסיון

25% Complete
 נתרמו ₪ 12,431 מטרת הקרן ₪ 50,000

ושוב עונת חתונות בפתח. בקופת העיר המושג 'עונת חתונות'מעורר תכונה שונה לגמרי מכל מה שאנשים רגילים. לא בגדים חגיגיים, נעליים מבריקות ומתנות עטופות, לא זרי כלה וסעודות שבע ברכות, אפילו לא הזמנות, הינומה ורשימות המברכים בחופה ובברכת המזון – אלא דאגה חונקת, עצב תהומי ותחושה הולכת וגוברת של סכנה.

קרן משפחת נובל

4% Complete
 נתרמו ₪ 1,795 מטרת הקרן ₪ 50,000

הרה''ג רבי חנן דוד נובל זצ''ל מהדיר ומפיץ תורת הגר''א שנלב''ע בשיא פריחתו והותיר בביתו 4 יתומים

קרן משפחת יעקובוביץ

2% Complete
 נתרמו ₪ 1,216 מטרת הקרן ₪ 100,000

הרב שמואל יעקובוביץ ז"ל השאיר אחר מיטתו אשה וילדים אוהבים, שבורים וקרועים. בידינו לדאוג להם לעתיד, לחתונות שלהם, לשנים הבאות..