דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

קטגוריה

33 יתומים הנישאים בחודש שבט ואין להם מאומה

60% Complete
 נתרמו ₪59,714 מטרת הקרן ₪100,000

מרן הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א "כל התורם עבור ל"ג יתומי שבט סך שלוש מאות שלושים ש"ח יזכה להתברך בבני חיי ומזוני, ונחת מכל יוצ"ח וזיווגים הגונים בנקל"

ללא אב וללא אם

21% Complete
 נתרמו ₪14,874 מטרת הקרן ₪72,000

ללא אב וללא אם מרת מיכל גולד ע"ה נפטרה לאחר מחלה קשה והשאירה אחריה 4 יתומים רכים בודדים בעולם!

פיקוח נפש

6% Complete
 נתרמו ₪5,365 מטרת הקרן ₪100,000

מגבית חירום עבור עגונה עם ששה ילדים אשר מרן רשכבה"ג שה"ת הגר"ח קניבסקי שליט"א מעיד על מצבה בכתי"ק: והוא בגדר פיקוח נפש

קופת רבי אהרן לייב

10% Complete
 נתרמו ₪9,042 מטרת הקרן ₪100,000

בכרוז המיוחד כותבים גדולי הדור שליט"א: "בודאי ראוי מאד לתרום צדקה למפעל הצדקה שהוקם על ידו קופת העיר, המחלקים מידי חדש בחדשו מזון ומחיה לרבבות עניים, ולכן מצוה גדולה ליתן לקרן "קופת רבי אהרן לייב" סך 80 ש"ח למשך שנה שלמה".

צדיק גוזר

6% Complete
 נתרמו ₪13,177 מטרת הקרן ₪250,000

רשכבה"ג מרן שה"ת הגר"ח קניבסקי שליט"א במכתב נדיר: בס"ד י"ח כסלו תשע"ט כי נר מצוה ותורה אור כל התורמים כמנין נר למגבית חנוכה שע"י קופת העיר יזכו לתורה אור - ילדים צדיקים ויראי שמים ובנים תלמידי חכמים חיים קניבסקי

שמחת החתן

4% Complete
 נתרמו ₪10,671 מטרת הקרן ₪300,000

הצלת החתן רגע לפני הקמת ביתו, מוצא עצמו החתן היקר, בלי כל יכולת להתמודד עם הוצאות הנישואין. שנים שהוא מחזיק את בית הוריו בכוחות עצמו, וכעת - רגע לפני היום השמח בחייו, הוא פשוט קורס. עזרו לחתן האומלל המתמודד לבדו להעמיד את חופתו!

36 יתומים הנישאים בחודש כסלו

19% Complete
 נתרמו ₪33,408 מטרת הקרן ₪180,000

מרן הגר"ש שטינמן שליט"א במכתב מיוחד בכתי"ק: "שתעמוד זכותו של מרן רשכבה"ג הגראי"ל זיע"א לתורמים 360 ש"ח לקופת העיר בעד ל"ו היתומים הנישאים בחודש כסלו תשע"ט שיזכו להתחזק ולהתרומם בעבודת ה' ויצליחו ברוחניות וגשמיות"

31 יתומים הנישאים בחודש טבת ואין להם מאומה

107% Complete
 נתרמו ₪139,065 מטרת הקרן ₪130,000

מרן הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א: "כל התורמים 310 ש"ח עבור 31 היתומים שנישאים בטבת, יזכו מידה כנגד מידה לגדל ולחתן את כל ילדיהם בנחת בשמחה ובבריאות"