דילוג לתוכן דילוג לתפריט תפריט נגישות

30 יתומים הנישאים בחודש תמוז ואין להם מאומה

₪70,241

גויסו מתוך ₪72,000

98% Complete

98% גוייס מ-298 תורמים במהלך 152 ימים

תרומה ישירה לקרן

100% מהכסף עובר לקרן הספציפית אליה תרמתם

התומכים

תורם אנונימי

בתאריך 06.11.2018

₪300

Todd Hoffman

בתאריך 04.10.2018

₪358

תורם אנונימי

בתאריך 18.09.2018

₪1,074

תורם אנונימי

בתאריך 01.08.2018

₪362

ישראל יהודה יאקאב

בתאריך 29.07.2018

₪300

daniel blatt

בתאריך 22.07.2018

₪644

דוד פרידמן

בתאריך 20.07.2018

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 19.07.2018

₪358

יוסף סונינו

בתאריך 19.07.2018

₪90

Maurice Benarosh

בתאריך 19.07.2018

₪216

תורם אנונימי

בתאריך 19.07.2018

₪10

תורם אנונימי

בתאריך 18.07.2018

₪29

עידן פלר

בתאריך 17.07.2018

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 17.07.2018

₪107

תורם אנונימי

בתאריך 17.07.2018

₪165

תורם אנונימי

בתאריך 16.07.2018

₪100

שמואל יאקב

בתאריך 16.07.2018

₪300

Harold Yaeger

בתאריך 13.07.2018

₪64

תורם אנונימי

בתאריך 13.07.2018

₪315

תורם אנונימי

בתאריך 13.07.2018

₪1,800

alexandra elbaz

בתאריך 13.07.2018

₪295

אסתר סולימני

בתאריך 12.07.2018

₪82

Vincent Di ruzza

בתאריך 12.07.2018

₪416

תורם אנונימי

בתאריך 12.07.2018

₪179

תורם אנונימי

בתאריך 12.07.2018

₪18

תורם אנונימי

בתאריך 12.07.2018

₪520

ליזה בוארון

בתאריך 11.07.2018

₪180

Jana Fried

בתאריך 11.07.2018

₪64

laurent vacrate

בתאריך 11.07.2018

₪300

דניאל בלס

בתאריך 10.07.2018

₪150

תורם אנונימי

בתאריך 10.07.2018

₪537

תורם אנונימי

בתאריך 10.07.2018

₪295

teri Reyhanian

בתאריך 10.07.2018

₪64

Chanie Feferkorn

בתאריך 10.07.2018

₪75

תורם אנונימי

בתאריך 10.07.2018

₪118

עודד קרנץ

בתאריך 10.07.2018

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 10.07.2018

₪125

רבקה שולמן

בתאריך 09.07.2018

₪18

תורם אנונימי

בתאריך 09.07.2018

₪64

רויטל סיבוני

בתאריך 08.07.2018

₪18

תורם אנונימי

בתאריך 06.07.2018

₪1,289

David Reyhanian

בתאריך 05.07.2018

₪64

deborah touati

בתאריך 05.07.2018

₪293

תורם אנונימי

בתאריך 05.07.2018

₪358

Jack Belen

בתאריך 05.07.2018

₪358

Rachel Lerner

בתאריך 05.07.2018

₪358

Myriam Assaraf

בתאריך 05.07.2018

₪125

תורם אנונימי

בתאריך 04.07.2018

₪560

תורם אנונימי

בתאריך 04.07.2018

₪179

renee and ezra dabah

בתאריך 04.07.2018

₪64

אהד כהן

בתאריך 04.07.2018

₪18

Frederic Naccache

בתאריך 04.07.2018

₪83

ELIE ASHEN

בתאריך 04.07.2018

₪64

תורם אנונימי

בתאריך 04.07.2018

₪72

Dan Bouzaglou

בתאריך 04.07.2018

₪229

תורם אנונימי

בתאריך 03.07.2018

₪64

ERIC DABI

בתאריך 03.07.2018

₪150

simha halimi

בתאריך 03.07.2018

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 03.07.2018

₪108

Jack Belen

בתאריך 03.07.2018

₪358

יוסף בר-חקלא

בתאריך 03.07.2018

₪210

תורם אנונימי

בתאריך 03.07.2018

₪304

William Hertz

בתאריך 02.07.2018

₪644

תורם אנונימי

בתאריך 02.07.2018

₪129

David Levy

בתאריך 02.07.2018

₪150

Miriam Feman

בתאריך 02.07.2018

₪644

אלכסנדר פרנקל

בתאריך 02.07.2018

₪500

ALEXANDRA SIMY ELBAZ

בתאריך 02.07.2018

₪75

JONATHAN ZENOU

בתאריך 02.07.2018

₪108

Thierry ELBAZ

בתאריך 02.07.2018

₪433

תורם אנונימי

בתאריך 02.07.2018

₪308

Penina Weese

בתאריך 02.07.2018

₪644

Yitzchok Kronglas

בתאריך 02.07.2018

₪358

Michella Termechi

בתאריך 02.07.2018

₪451

Menachem Becker

בתאריך 02.07.2018

₪193

Elsa Sarah Lalehzari

בתאריך 02.07.2018

₪451

Sara Kahen Kashani

בתאריך 02.07.2018

₪186

עידן פלר

בתאריך 01.07.2018

₪117

joseph tawil

בתאריך 01.07.2018

₪72

David Halimi

בתאריך 01.07.2018

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 01.07.2018

₪1,082

תורם אנונימי

בתאריך 01.07.2018

₪150

Vincent Di ruzza

בתאריך 01.07.2018

₪416

תורם אנונימי

בתאריך 01.07.2018

₪295

תורם אנונימי

בתאריך 01.07.2018

₪500

תורם אנונימי

בתאריך 01.07.2018

₪505

abraham twerski

בתאריך 01.07.2018

₪358

תורם אנונימי

בתאריך 01.07.2018

₪20

תורם אנונימי

בתאריך 01.07.2018

₪7

תורם אנונימי

בתאריך 01.07.2018

₪18

ח מ

בתאריך 01.07.2018

₪260

zoraida Simpson

בתאריך 29.06.2018

₪129

תורם אנונימי

בתאריך 29.06.2018

₪4

תורם אנונימי

בתאריך 29.06.2018

₪376

jorys bueno

בתאריך 29.06.2018

₪83

תורם אנונימי

בתאריך 29.06.2018

₪535

Mindi Saketkhou

בתאריך 29.06.2018

₪93

תורם אנונימי

בתאריך 29.06.2018

₪233

Elie Itshak Guez

בתאריך 29.06.2018

₪42

תורם אנונימי

בתאריך 29.06.2018

₪750

תורם אנונימי

בתאריך 29.06.2018

₪362

הדסה אינה שפרן

בתאריך 29.06.2018

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 29.06.2018

₪180

Clara Bouhnik

בתאריך 29.06.2018

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 29.06.2018

₪150

תורם אנונימי

בתאריך 28.06.2018

₪193

renee & ezra dabah

בתאריך 28.06.2018

₪64

LORNE KELMAN

בתאריך 28.06.2018

₪258

תורם אנונימי

בתאריך 28.06.2018

₪18

תורם אנונימי

בתאריך 28.06.2018

₪1,050

ואדים טנצלר

בתאריך 28.06.2018

₪300

עמית רוזנר

בתאריך 28.06.2018

₪300

LudyLeah Michaelin

בתאריך 28.06.2018

₪190

LORNE KELMAN

בתאריך 28.06.2018

₪1,289

תורם אנונימי

בתאריך 28.06.2018

₪1,082

David Levy

בתאריך 28.06.2018

₪166

תורם אנונימי

בתאריך 28.06.2018

₪64

תורם אנונימי

בתאריך 28.06.2018

₪25

תורם אנונימי

בתאריך 28.06.2018

₪36

Sarah FALK

בתאריך 28.06.2018

₪312

תורם אנונימי

בתאריך 28.06.2018

₪18

תורם אנונימי

בתאריך 28.06.2018

₪215

תורם אנונימי

בתאריך 27.06.2018

₪129

Dolli Saideh

בתאריך 27.06.2018

₪186

תורם אנונימי

בתאריך 27.06.2018

₪75

מאיר למברסקי

בתאריך 27.06.2018

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 27.06.2018

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 27.06.2018

₪30

John Hunter

בתאריך 27.06.2018

₪644

eva bildirici

בתאריך 27.06.2018

₪90

תורם אנונימי

בתאריך 27.06.2018

₪62

תורם אנונימי

בתאריך 27.06.2018

₪72

תורם אנונימי

בתאריך 27.06.2018

₪300

יעל אלוני

בתאריך 27.06.2018

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 27.06.2018

₪11

Michel Benveniste

בתאריך 27.06.2018

₪297

MOSHE ABERGEL

בתאריך 27.06.2018

₪183

יהושע פורסט

בתאריך 27.06.2018

₪300

Shraga Fabien Borocin

בתאריך 27.06.2018

₪25

תורם אנונימי

בתאריך 27.06.2018

₪93

תורם אנונימי

בתאריך 27.06.2018

₪90

תורם אנונימי

בתאריך 27.06.2018

₪421

ADAM KAPLAN

בתאריך 27.06.2018

₪644

תורם אנונימי

בתאריך 27.06.2018

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 27.06.2018

₪126

רחל הלפרין

בתאריך 27.06.2018

₪150

תורם אנונימי

בתאריך 27.06.2018

₪64

תורם אנונימי

בתאריך 27.06.2018

₪300

נחמה אליהו

בתאריך 27.06.2018

₪500

רבקה שינקר

בתאריך 27.06.2018

₪25

תורם אנונימי

בתאריך 27.06.2018

₪64

תורם אנונימי

בתאריך 27.06.2018

₪18

תורם אנונימי

בתאריך 27.06.2018

₪179

תורם אנונימי

בתאריך 27.06.2018

₪520

natie grossnass

בתאריך 27.06.2018

₪86

תורם אנונימי

בתאריך 27.06.2018

₪487

תורם אנונימי

בתאריך 26.06.2018

₪193

Ronald Green

בתאריך 26.06.2018

₪1,289

Yosef Wasserman

בתאריך 26.06.2018

₪18

תמר אולשטיין

בתאריך 26.06.2018

₪60

Chana Goldis

בתאריך 26.06.2018

₪895

יוסף גולדשמידט

בתאריך 26.06.2018

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 26.06.2018

₪358

תורם אנונימי

בתאריך 26.06.2018

₪143

תורם אנונימי

בתאריך 26.06.2018

₪129

KATALINE WEISS

בתאריך 26.06.2018

₪358

NACHMAN kempler

בתאריך 26.06.2018

₪18

Audrey Haddad Fennech

בתאריך 26.06.2018

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 26.06.2018

₪540

תורם אנונימי

בתאריך 26.06.2018

₪11

ברלינר קרופל ושות

בתאריך 26.06.2018

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 26.06.2018

₪193

תורם אנונימי

בתאריך 26.06.2018

₪358

תורם אנונימי

בתאריך 26.06.2018

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 26.06.2018

₪322

eileen finkelstein

בתאריך 26.06.2018

₪64

תורם אנונימי

בתאריך 26.06.2018

₪30

Robert w

בתאריך 26.06.2018

₪64

תורם אנונימי

בתאריך 26.06.2018

₪358

Robert Wachsler

בתאריך 26.06.2018

₪240

כפיר שטרן

בתאריך 26.06.2018

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 26.06.2018

₪372

Vladlena Varshavskaya

בתאריך 26.06.2018

₪64

maya tawil

בתאריך 26.06.2018

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 26.06.2018

₪300

ברוך הופמן

בתאריך 26.06.2018

₪300

מיכאל אלוש

בתאריך 26.06.2018

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 26.06.2018

₪64

שלמה יצחק ענתבי

בתאריך 26.06.2018

₪300

אילת נתנאלי

בתאריך 26.06.2018

₪50

אלישבע פאקר

בתאריך 26.06.2018

₪50

arie abihssira

בתאריך 26.06.2018

₪108

Thomas Lorch

בתאריך 26.06.2018

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 26.06.2018

₪20

בנימין לוריא

בתאריך 26.06.2018

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 26.06.2018

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 26.06.2018

₪29

תורם אנונימי

בתאריך 26.06.2018

₪358

STELLA ILYAYEV

בתאריך 26.06.2018

₪68

Ira Braha

בתאריך 25.06.2018

₪129

יהודית קרייסמן

בתאריך 25.06.2018

₪200

תורם אנונימי

בתאריך 25.06.2018

₪18

אסתר בר הלל

בתאריך 25.06.2018

₪20

תורם אנונימי

בתאריך 25.06.2018

₪72

AARON GOLDMAN

בתאריך 25.06.2018

₪64

תורם אנונימי

בתאריך 25.06.2018

₪300

רבקה גיא

בתאריך 25.06.2018

₪120

שירן ברוך

בתאריך 25.06.2018

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 25.06.2018

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 25.06.2018

₪108

תורם אנונימי

בתאריך 25.06.2018

₪64

William Hertz

בתאריך 25.06.2018

₪358

תורם אנונימי

בתאריך 25.06.2018

₪115

תורם אנונימי

בתאריך 25.06.2018

₪311

Donald Rhodes

בתאריך 25.06.2018

₪47

שמואל ליבוביץ

בתאריך 25.06.2018

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 24.06.2018

₪500

משה שטראוס

בתאריך 24.06.2018

₪40

תורם אנונימי

בתאריך 24.06.2018

₪129

תורם אנונימי

בתאריך 24.06.2018

₪26

תורם אנונימי

בתאריך 24.06.2018

₪26

צבי יהודה שיש

בתאריך 24.06.2018

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 24.06.2018

₪370

תורם אנונימי

בתאריך 24.06.2018

₪52

תורם אנונימי

בתאריך 24.06.2018

₪14

אמיר זרצקי

בתאריך 24.06.2018

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 24.06.2018

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 23.06.2018

₪300

יהושע לייב שיף

בתאריך 23.06.2018

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 22.06.2018

₪100

שמואל שטרן

בתאריך 22.06.2018

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 22.06.2018

₪312

nathan javari

בתאריך 22.06.2018

₪107

תורם אנונימי

בתאריך 22.06.2018

₪358

תורם אנונימי

בתאריך 21.06.2018

₪520

תורם אנונימי

בתאריך 21.06.2018

₪573

Jack Belen

בתאריך 21.06.2018

₪537

תורם אנונימי

בתאריך 21.06.2018

₪358

תורם אנונימי

בתאריך 21.06.2018

₪40

תורם אנונימי

בתאריך 21.06.2018

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 21.06.2018

₪300

חיים חדד

בתאריך 21.06.2018

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 21.06.2018

₪100

תורם אנונימי

בתאריך 21.06.2018

₪64

תורם אנונימי

בתאריך 21.06.2018

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 20.06.2018

₪430

תורם אנונימי

בתאריך 20.06.2018

₪520

תורם אנונימי

בתאריך 20.06.2018

₪358

תורם אנונימי

בתאריך 20.06.2018

₪300

מישאל גרמה

בתאריך 20.06.2018

₪300

noa silver

בתאריך 20.06.2018

₪36

HAKIM ait lallama

בתאריך 20.06.2018

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 20.06.2018

₪358

תורם אנונימי

בתאריך 20.06.2018

₪64

אלימלך גוטמן

בתאריך 20.06.2018

₪18

תורם אנונימי

בתאריך 20.06.2018

₪93

תורם אנונימי

בתאריך 20.06.2018

₪30

תורם אנונימי

בתאריך 20.06.2018

₪376

matthew frohlich

בתאריך 20.06.2018

₪64

תורם אנונימי

בתאריך 20.06.2018

₪15

תורם אנונימי

בתאריך 20.06.2018

₪18

תורם אנונימי

בתאריך 20.06.2018

₪4

תורם אנונימי

בתאריך 20.06.2018

₪129

תורם אנונימי

בתאריך 19.06.2018

₪358

תורם אנונימי

בתאריך 19.06.2018

₪200

שירלי בן שלום

בתאריך 19.06.2018

₪18

יצחק גולדברג

בתאריך 19.06.2018

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 19.06.2018

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 19.06.2018

₪50

תורם אנונימי

בתאריך 19.06.2018

₪75

תורם אנונימי

בתאריך 19.06.2018

₪30

חגית איתן

בתאריך 19.06.2018

₪100

אפרת אסולין

בתאריך 19.06.2018

₪36

שלמה בריסק

בתאריך 19.06.2018

₪300

Aiden Gutis

בתאריך 19.06.2018

₪322

Chaya Leba Guttman

בתאריך 19.06.2018

₪143

תורם אנונימי

בתאריך 19.06.2018

₪11

תורם אנונימי

בתאריך 19.06.2018

₪18

Ira Braha

בתאריך 18.06.2018

₪129

bibi weiss

בתאריך 18.06.2018

₪358

רחלי רוט

בתאריך 18.06.2018

₪300

יהודה כלפה

בתאריך 18.06.2018

₪500

תורם אנונימי

בתאריך 18.06.2018

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 18.06.2018

₪80

תורם אנונימי

בתאריך 18.06.2018

₪310

תורם אנונימי

בתאריך 18.06.2018

₪108

MEYER MARCIANO

בתאריך 18.06.2018

₪108

צביה רוזן

בתאריך 18.06.2018

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 17.06.2018

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 17.06.2018

₪18

Berel Goldberger

בתאריך 17.06.2018

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 15.06.2018

₪180

מיטל ששון

בתאריך 15.06.2018

₪300

תורם אנונימי

בתאריך 14.06.2018

₪300

משפחת שפסוביץ

בתאריך 14.06.2018

₪36

תורם אנונימי

בתאריך 14.06.2018

₪310

בתיה רוגוזינסקי

בתאריך 13.06.2018

₪180

תורם אנונימי

בתאריך 13.06.2018

₪180

תחומי פעילות נוספים של קופת העיר

חלוקת ביגוד

קופת העיר מייבאת ביגוד איכותי, ומקיימת חלוקה לנזקקים בצורה מכובדת

חלוקת מזון

חלוקת מזון הוא אגף לוגסטי ענק ממנו יוצאים עשרות טון מוצרים לחלוקה למשפחות

גיוס לקרנות פרטיות

מערך ענק של גיוס תרומות לקרנות פרטיות, יתומים, מקרים רפואים, חתונות

סיוע קבוע למשפחות

סיוע קבוע לכ7000 משפחות מכל רחבי הארץ, שאין באפשרותם לגמור את החודש

סיוע למשפחות

סיוע לאלפי משפחות בבגדים, צעצועים - ומזון- חלקות חבילות מזון בחגים ובאופן קבוע